LV
RU
EN
Pasākumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Austris
< Janvāris 2021 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Auces novada domes sēde
2021. gada 27. janvārī plkst. 15.00
Sēde notiek attālināti
 
DARBA KĀRTĪBA
 1. Par saistošo noteikumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 2. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 3. Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā.
 4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2020.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6 “Auces novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT.
 5. Par Auces novada bibliotēkas struktūrvienības Vītiņu pagasta Ķeveles bibliotēkas reorganizāciju.
 6. Par līguma slēgšanu ar Dobeles novada pašvaldību.
 7. Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm.
 8. Par valsts piešķirtā finansējuma mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2021.gadam sadali novada izglītības iestādēm.
 9. Par valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadā.
 10. Par atbalstāmajām studiju specialitātēm.
 11. Par zemes īpašuma „Ezera iela 5”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
 12. Par zemes īpašuma „Liekņi 2”, Īles pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
 13. Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4605 041 4136 sadalīšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
 15. Par Auces novada domes 2020.gada 29.decembra lēmuma Nr.357 precizēšanu.
 16. Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija  lēmuma Nr.140 un 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mežotnes”, Ukru pagasts, Auces novads.
 18. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads, trešo izsoli.
 20. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 1-3, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novads, otro izsoli.
 21. Par nekustamā īpašuma “Vērsēni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 30A, Auce, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma Vītiņu iela 29A, Auce, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30C, Bēne, Bēnes pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 25. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 32, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
 26. Par nekustamā īpašuma “Smilgas”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 27. Par nekustamā īpašuma “Vaicēnu karjera”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 28. Par nekustamā īpašuma Kalna iela 7 - 3, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 29. Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
 30. Par Bēnes mūzikas un mākslas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
 31. Par autobusa atsavināšanu.
 32. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Auces novada pašvaldības 2021.gada budžetu” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētāja Vija Keršus
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.