Šobrīd mājaslapa ir izstādes procesā, līdz 2.maijam iespējams ierosināt uzlabojumus šeit.
Šobrīd mājaslapa ir izstādes procesā, līdz 2.maijam iespējams ierosināt uzlabojumus šeit.
Pasākumi
Latvijai 100
Šodien vārda diena: Mirta, Ziedīte
< Aprīlis 2018
P O T C Pk S Sv
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Pirmsskolas izglītības iestādes

PII "Mazulis"
Adrese: Dzirnavu ielā 4, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālr.: 63745437
PII "Pīlādzītis"
Adrese: Ausmas ielā 5, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālr.: 637 45308
E-pasts:
PII "Vecauce"
Adrese: Lielauces iela 21, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708
Tālr.: 63745169, 26601372
E-pasts:

PII "Rūķīši"

Adrese: Sniķeres iela 8c, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711
Tālr.: 63758267
E-pasts:

Informācijai

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība

Vecāki (aizbildņi), piesakot bērnu uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, atbildīgai personai iesniedz :
- iesniegumu (tajā norādot iesniedzēja un bērna personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, faktisko dzīvesvietu, bērna īpašās vajadzības, vecāku(a) (aizbildņa (u)) darba vietu un kontakttālruni ;
- bērna dzimšanas apliecības kopiju;
- izziņu no darba vietas (ja bērns vai viņa vecāku (aizbildņu) dzīvesvieta nav deklarēta Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā).

Vecākiem (aizbildņiem)  norādītajā termiņā jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē sekojošus dokumentus :

- iesniegumu par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ;

- medicīnisko karti;

- potēšanās karti.

Katram bērnam tiek iekārtota lieta, kurai ir pievienoti šādi dokumenti :
- vecāka (aizbildņa) iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē;
- dzimšanas apliecības kopija vai noraksts ;
- līgums par ēdināšanas maksu;
- citi dokumenti pēc pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojuma.

Plašāku informāciju skatīt saistošajos noteikumos

Maksa par ēdināšanu un vecāku līdzdalības maksājumi
Saskaņā ar Auces novada domes lēmumu „Par maksas apmēriem ēdināšanai novada pirmsskolas izglītības iestādēs” (30.10.2013. protokols Nr.11, 41.§ ):
1) maksa par audzēkņu ēdināšanu Auces novada teritorijā deklarētiem audzēkņiem ir EUR 1,63 dienā;
2) maksa par audzēkņu ēdināšanu citu pašvaldību teritorijās deklarētiem audzēkņiem ir EUR 2,34 dienā.
 
Saskaņā ar Auces novada domes lēmumu „Par vecāku līdzdalības maksājumiem par pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (30.10.2013. protokols Nr.11, 42.§ ): visās Auces pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vecāku līdzdalības maksājums par pirmsskolas izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem ir EUR 4,25 mēnesī vienam pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim.
Lēmums stājās spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.