Šobrīd mājaslapa ir izstādes procesā, līdz 2.maijam iespējams ierosināt uzlabojumus šeit.
Šobrīd mājaslapa ir izstādes procesā, līdz 2.maijam iespējams ierosināt uzlabojumus šeit.
Pasākumi
Latvijai 100
Šodien vārda diena: Mirta, Ziedīte
< Aprīlis 2018
P O T C Pk S Sv
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Auces novada domes 2018. gada 28. marta lēmumu Nr.111 (prot. Nr.3, 3.§) publiskai apspriešanai ir nodota lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4625 001 0070, kas groza Auces novada teritorijas plānojumu, pirmā redakcija.
 
Publiskās apspriešanas laiks tiek noteikts no 2018. gada 18. aprīļa līdz 18. maijam.

Visi interesenti ar Lokālplānojuma un tā Vides pārskata pirmo redakciju var iepazīties Auces novada pašvaldībā Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, un ŠEIT.

Pirmā Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2018. gada 7. maijā plkst.17.15 zālē Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma pirmo redakciju  iesniegt Auces novada pašvaldībā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces nov., LV-3708, vai elektroniski pa e-pastu:  līdz 2018. gada 18. maijam, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Kontaktpersona lokālplānojuma izstrādei: Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs, e-pasts: , tel. 28351132, adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708, 14.kab.