Pasākumi
Latvijai 100 Latvijai 100
Šodien vārda diena: Irīda, Īrisa, Airisa
< Oktobris 2018 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par Auces novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu

Ar Auces novada domes 2018. gada 26. septembra lēmumu Nr.257 (sēdes prot. Nr. 10.1.)  „Par Auces novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Auces novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas  publiskā apspriešana.
 
Auces novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk tekstā - Attīstības programma)   ir Auces novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Auces novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Publiskās apspriešanas laikā interesenti klātienē un elektroniski ar Attīstības programmas 1. redakcijas materiāliem varēs iepazīties::
  • Auces novada pašvaldības mājaslapā šeit;
  • Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē;
  • Auces novada bibliotēkās;
  • Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv
Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2018.gada 31. oktobrim:
  • Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē;
  • nosūtot pa pastu uz adresi:  Auces novada pašvaldība, Jelgavas iela 1, Auce, LV-3708
  • elektroniski, nosūtot uz  pašvaldības e-pasta adresi: ;
  • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
Sniedzot  ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (skolnieks, pensionārs, kāda uzņēmuma, organizācijas vai iestādes pārstāvis u.tml.).

Publiskās apspriešanas laikā notiks sabiedriskā apspriede, kurā Attīstības programmas izstrādātājiem - SIA Konsorts  - un pašvaldības pārstāvjiem varēs  uzdot interesējošus jautājumus.

Sabiedriskā apspriede notiks 2018. gada 18. oktobrī plkst. 17.30 Auces novada Kultūras centrā Ausmas ielā 3, Aucē.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas - Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ilmāra Matveja, mob.tālr. 28351132, e-pasts: .