Pasākumi
Šodien vārda diena: Minna, Vilhelmīne
< Oktobris 2019 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Uzsākti būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšanai Auces aglomerācijas robežās
(20.06.2019.)
Uzsākti būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšanai Auces aglomerācijas robežās
Uzsākti būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšanai Auces aglomerācijas robežās

Informējam, ka ir uzsākta projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” būvdarbu līguma ”Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”  nr. AKP/2019/04 izpilde. Būvdarbu veicējs – Piegādātāju apvienība “Igate un Vītols” kuras sastāvā ir SIA “Būvfirma Vītols” un SIA Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”.

Būvdarbi tiks veikti projekta noteikto prioritāšu secībā.
Paredzētie būvdarbi jūnija un jūlija mēnešos:
1) Kanalizācijas spiedvada izbūve  posmā no Vītiņu ciema līdz Puškina ielas notekūdens attīrīšanas iekārtām (NAI);
2) Ūdensvada izbūve posmā no Vītiņu ciema pa Puškina ielu līdz ūdens pieslēguma vietai pie NAI;
3)  pašteces kanalizācijas izbūve posmā no Vītiņu ielas pa Puškina ielu līdz NAI;
Paredzētie būvdarbi augusta mēnesī:
4) Ūdensvads posmā no Bēnes ielas pa O.Kalpaka ielu ar dzelzceļa šķērsojumu  līdz J.Mātera un Puškina ielas krustojuma pieslēguma akai;
5) Ūdensvads un pašteces kanalizācijas izbūve posmā no Vītiņu ielas pa A.Brigaderes ielu līdz Puškina ielai.
Būtiska informācija iedzīvotājiem!
Projekta realizācijas ietvaros katram zemes gabalam, gar kuru paredzēts izbūvēt centralizētos tīklus, ir paredzēts atsevišķs izbūvēts pieslēguma atzars. Brīdī, kad gar konkrētu zemesgabalu tiek nosprausta trase vai norisinās būvdarbi, zemesgabala īpašnieks var vērsties pie būvdarbu izpildītāja vai SIA “Auces komunālie pakalpojumi” uzņēmumā, lai precizētu paredzamo pieslēguma vietu. Nepieciešamības gadījumā pieslēguma izbūves vietu ir iespējams mainīt tā, kā ērtāk konkrētā zemes gabala īpašniekam. Šādā gadījumā atzara vieta tiks nosprausta un izbūvēta, vadoties no zemes īpašnieka norādēm. Ierosinātās izmaiņas īpašneks apliecinās ar parakstu projekta sadaļā, kas tiks ierosinātas izmaiņu veikšanai.
Foto attēlos redzami būvnieka nospraustie kanalizācijas un ūdensvada atzaru atzīmes. Pēc šīm atzīmēm katra zemesgabala īpašnieks vai lietotājs, kuram plānots izbūvēt atzaru var redzēt būvnieka nosprausto atzara atrašanās vietu, iebūves virzienu un attālumu no atzīmes līdz iebūves robežai gadījumā, ja tieši uz robežas atzīmi nav iespējams novietot.
Būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu apbraukšanas iespējām. Par satiksmes ierobežojumiem informēsim uzņēmuma mājas lapā https://www.auceskp.lv/
Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” Nr. 5.3.1.0/17/I/015, galvenais mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt ES direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.
Mērķa īstenošana ļaus attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti Auces aglomerācijā, nodrošinās pieslēgšanās iespējas centralizētajiem tīkliem radot iespēju plašākam patērētāju lokam saņemt kvalitatīvākus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Šobrīd Auces pilsētas notekūdeņus savāc jaunizbūvētās NAI. Jau sākotnēji Auces pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve tika plānotā tā, lai attīrīšanu jaudas būtu pietiekošas un spētu apkalpot ne tikai Auces pilsētas, bet gan tuvumā esošos, blīvi apdzīvotos Vītiņu un Vecauces ciemu rajonus, tādēļ šajā projekta īstenošanas periodā paredzēts pārslēgt notekūdeņu plūsmu no tuvākajiem Vecauces un Vītiņu ciemiem. blīvi apdzīvotajiem rajoniem, kā arī Vītiņu ciemu pieslēgt pie Auces pilsētas ŪAS.
Projekta realizācijas ietvaros kopējais izbūvējamais būvdarbu apjoms
Kanalizācijas tīklu paplašināšanas galvenās darbības:
Paštece kanalizācijas tīklu izbūve Kapsētas ielā, Skolas ielā (ietver Vītiņu 4 pagalmu un Jauno ielu),Varoņu iela, Puškina iela līdz jaunajām NAI (no Vītiņu ielas), J.Zālīša iela, A.Brigaderes iela (ietverot Bērzu ielu),Lauku iela, Sporta iela (no Zemgales ielas līdz Bēnes ielai), Jelgavas iela (no Rūpniecības ielas līdz Zemgales ielai), Zemgales iela, Alkšņu iela, Lejas iela, Bēnes iela (no O.Kalpaka ielas līdz Jelgavas ielai ietverot Dārza ielu) ar  tīklu kopējo garumu ~7801.70 m
Kanalizācijas spiedvada izbūve ar kopējo garumu 2036.2 metri. Kanalizācijas spiedvads no Vecauces ciema ~ 251.8 metri,  Vītiņu ciema un Auces pilsētas ~ 1784.4 metru garumā un 4. kanalizācijas sūkņu stacijas: Vecauces ciemā, Vītiņu ciemā un 2gb Auces pilsētā.
Ūdensapgādes maģistrālo tīklu paplašināšanas galvenās darbības:
Ūdensvada tīklu  izbūve ceļa posmos no Vītiņu ciema pa Ū1 P104 ceļu un Puškina ielu, no Bēnes ielas pa O.Kalpaka ielu ar dzelzceļa šķērsojumu līdz J.Mātera un Puškina ielas krustojumam, no Jelgavas ielas pa Bēnes iela līdz Miera ielas krustojumam, Annas Brigaderes iela no Vītiņu ielas līdz Puškina ielai ar tīklu kopējo garumu ~6334.8 m
Būvdarbu periods plānots līdz 2020. gada beigām.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un Auces novada pašvaldība.
Projekta realizācijas kopējās izmaksas sastāda EUR 4 394 857.49
Projekta finansējuma sadalījums:
Attiecināmo izmaksu daļa: EUR 2 066 448.93
75.08 % Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums  EUR 1 551 470.00
24.92% Auces novada pašvaldības finansējums EUR  514 978.93
Neattiecināmo izmaksu daļa: EUR 2 328 408.56
Auces novada pašvaldības finansējums EUR  1 565 664.70
SIA „Auces komunālie pakalpojumi” 21% PVN EUR  762 743.86
 
Informācija sagatavoja:
Projektu vadītāja Aiga Kozlova


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.