Pasākumi
Šodien vārda diena: Minna, Vilhelmīne
< Oktobris 2019 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Sociālais dienests informē
(13.06.2019.)
Sociālais dienests informē
Sociālais dienests informē

Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu - ienākumu un īpašuma - novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” noteiktajam.

Pamatojoties uz 30.03.2010. MK noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”,  ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro.

Lai saņemtu trūcīgas ģimenes (personas) statusu, personai ir jāvēršas Sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegums un deklarācija. Deklarācijā jānorāda šādi ģimenes (personas) ienākumi un saņemtie maksājumi:
  • ienākumi no darba un saimnieciskās darbības un citi ienākumi un saņemtie maksājumi par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem;
  • neregulāra rakstura ienākumi (tai skaitā ienākumi no sava īpašuma atsavināšanas) un citi ienākumi un saņemtie maksājumi par 12 kalendāra mēnešu periodu;
  • persona, kura ir saimnieciskās darbības veicējs reizē ar iesniegumu iesniedz izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības. Iesniedzējs, kurš ir darba ņēmējs, deklarācijai pievieno darba devēja izziņu par darba samaksu;
  • pievieno izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem.
Šie noteikumi arī nosaka, ka ģimenes (personas) īpašumā drīkst būt:
  • nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
  • zemes īpašums, kas kopā ar nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi nepārsniedz 5 ha ģimenei (personai);
  • bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
  • kustamā manta – mehāniskie transportlīdzekļi – ne vairāk kā viena vienība ģimenei (personai);
  • skaidras naudas līdzekļu uzkrājums un naudas līdzekļu uzkrājums vai atlikums kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, kas veidojies no ienākumiem vai kontā saņemtajiem maksājumiem (tai skaitā atgūtais parāds, citas personas sniegtais materiālais atbalsts konkrētam mērķim), kas pārskata perioda beigās nepārsniedz 128,06 euro ģimenei (personai).
Auces novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālistu pieņemšanas laiki

Sociālā dienesta vadītāja Evita Mežule


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.