LV
RU
EN
Pasākumi
Šodien vārda diena: Ada, Adele, Antra
< Jūlijs 2020 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Par PVN piemērošanu saistībā ar apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm
(13.01.2020.)
Par PVN piemērošanu saistībā ar apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm
Par PVN piemērošanu saistībā ar apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm

Finanšu ministrija ir informējusi Valsts ieņēmumu dienestu par to, ka no Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) ir saņemta 2019.gada 28.augusta vēstule, kurā tā norāda, ka Latvijai netiks piešķirta atļauja ieviest apgriezto jeb reverso pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksāšanas kārtību būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm.

Reversā PVN maksāšanas kārtība tiek atcelta ar 2020.gada 1.janvāri
Ņemot vērā EK atbildi, 2019.gada 30.maijā Saeimā pieņemtie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā attiecībā uz regulējuma par 2018.gada 1.janvārī ieviestās apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības piemērošanu būvizstrādājumu un sadzīves elektronikas un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei atcelšanu, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, paliek nemainīgi.

PVN piemērošana dažādas situācijās
Valsts ieņēmumu dienests saistībā ar minēto PVN piemērošanas pāreju būvizstrādājumu un sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei informē par PVN piemērošanu dažādās situācijās 2020.gadā.
Darījuma brīdi un tā deklarēšanas brīdi PVN deklarācijā nosaka vairākas Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas, piemēram, 31.pants, 84.pants, 97.pants, 120.pants, 124.pants u.c.
Tādējādi katram konkrētajam darījumam PVN ir jāpiemēro atbilstoši to normatīvo aktu redakcijām, kas ir spēkā darījuma brīdī Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē – identiski kā tas bija pirms būvizstrādājumu un sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei tika ieviesta apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība vai, kad mainījās PVN standartlikmes.

1. PVN piemērošana būvizstrādājumu un sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm pēc 2020.gada 1.janvāra

Reģistrētiem iekšzemes PVN maksātājiem, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, savām veiktajām būvizstrādājumu un sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras (turpmāk – preču) piegādēm būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība. Tas nozīmē, ka reģistrētam PVN maksātājam 2020.gadā, izrakstot PVN rēķinu par preču piegādi iekšzemē, to piegādes vērtība būs jāapliek ar PVN standartlikmi 21 procenta apmērā un jāuzrāda tā taksācijas perioda PVN deklarācijā, kad veikta preču piegāde un izrakstīts PVN rēķins, vai, kad atlīdzība saņemta pirms preču piegādes saskaņā ar PVN rēķinu.

2. PVN piemērošana preču piegādēm, ja atlīdzība saņemta pirms preču piegādes saskaņā ar PVN rēķinu

2.1. Ja par precēm ir veikta pilna avansa apmaksa 2019.gadā saskaņā ar preču piegādātāja izrakstīto PVN rēķinu, bet preču piegāde notiks 2020.gadā, tad preču piegādei ir piemērojamas tās Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas, kas spēkā darījuma brīdī – 2019.gadā, proti, apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība. Darījums uzrādāms tajā 2019.gada taksācijas perioda deklarācijā, kad atlīdzībasaņemta saskaņā ar PVN rēķinu. Preču piegādātājam faktiskā preču piegāde saņemtā avansa apmērā 2020.gada attiecīgajā PVN taksācijas perioda deklarācijā atkārtoti nav jānorāda.

2.2. Ja par precēm avansa maksājums būs veikts 2020.gadā, pamatojoties uz preču piegādātāja 2019.gadā izrakstīto PVN rēķinu apgrieztajā jeb reversajā PVN maksāšanas kārtībā, tad Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē preču piegādes brīdis būs 2020.gadā un preču piegādei būs piemērojama vispārīgā PVN maksāšanas kārtība. Šajā gadījumā preču pārdevējam ir jāveic izrakstītā PVN rēķina anulēšana un jāizsniedz jauns PVN rēķins, piemērojot vispārīgo PVN maksāšanas kārtību.

2.3. Ja par precēm avansa maksājums ir veikts 2019.gada decembrī saskaņā ar preču piegādātāja 2019.gada decembrī izrakstīto PVN rēķinu, bet preču piegādātāja bankas kontā atlīdzība būs saņemta 2020.gada janvārī, tad preču piegādei piemērojamas Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas, kas bija spēkā 2019.gadā, proti, apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība. Šajā gadījumā preču piegādātājam preču piegāde ir jānorāda 2019.gada decembra PVN deklarācijā.

2.4. Ja par precēm 2019.gadā ir saņemts daļējs avansa maksājums saskaņā ar preču piegādātāja 2019.gadā izrakstīto PVN rēķinu, bet atlikusī atlīdzības daļa tiek samaksāta 2020.gadā pēc faktiskās preču piegādes un galīgā PVN rēķina izrakstīšanas, tad katrai darījuma vērtības daļai – sākotnējai un atlikušajai piemērojams savs PVN piemērošanas režīms, kas spēkā darījuma brīdī, tas ir, 2019.gadā saņemtajai summai piemērojama apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība, bet 2020.gadā saņemtajai summai piemērojama vispārīgā PVN maksāšanas kārtība. Pirmā darījuma daļa uzrādāma attiecīgajā 2019.gada taksācijas perioda PVN deklarācijā, bet otrā darījuma daļa uzrādāma attiecīgajā 2020.gada taksācijas perioda PVN deklarācijā. Šajā gadījumā, izrakstot galīgo PVN rēķinu, tajā jānorāda informācija, ka par preci samaksāts daļējs avanss, pamatojoties uz 2019.gadā izrakstīto PVN rēķinu.

2.5. Ja par precēm 2019.gadā saņemtais avanss 2020.gadā tiks pilnībā atmaksāts pircējam, tad šajā gadījumā preces piegādātājam būs jāizraksta PVN rēķins (kredītrēķins), kas groza sākotnējo rēķinu, un darījums jānorāda PVN deklarācijas 41.1rindā un PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 pārskata III daļā – piegādāto preču vērtības samazinājums (ja nepieciešams, ar mīnusa zīmi).

3. PVN piemērošana preču atgriešanas piegādātājam gadījumos
3.1. Ja klients (reģistrēts PVN maksātājs) 2020.gadā piegādātājam atgriezīs preci, kura saņemta saskaņā ar 2019.gadā izrakstīto PVN rēķinu un kurai 2019.gadā bija piemērojama Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktā apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība un šī atgriešana nebūs saistīta ar piegādātās preces bojājumiem, cenu samazinājumu vai pirkuma anulēšanu, tad šāds darījums pēc ekonomiskās būtības būs preču atpakaļ pārdošana nevis preču atgriešana. Līdz ar to klientam par preces atpakaļ pārdošanu jāizraksta PVN rēķins, piemērojot vispārīgo PVN maksāšanas kārtību.

3.2. Ja klients (reģistrēts PVN maksātājs) 2020.gadā piegādātājam atgriezīs preci, kura saņemta saskaņā ar 2019.gadā izrakstīto PVN rēķinu un kurai 2019.gadā bija piemērojama likumā noteiktā apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība un šī atgriešana piegādātājam notiks sakarā ar bojājumiem vai cenas samazinājumu, vai pirkuma anulēšanu, tad šajā gadījumā preces piegādātājam būs jāizraksta PVN rēķins (kredītrēķins), kas groza sākotnējo rēķinu, un darījums jānorāda PVN deklarācijas

41.1rindā un PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 pārskata III daļā – piegādāto preču vērtības samazinājums (ja nepieciešams, ar mīnusa zīmi).

3.3. Ja preču atgriešana nenotiek Pievienotās vērtības nodokļa likuma 106.panta pirmajā daļā minēto gadījumu ietvaros, tad uzskatāms, ka tiek veikta preču atpakaļ pārdošana un PVN piemērojams kā jaunai preču piegādei, neizrakstot kredītrēķinu par iepriekšējo preču piegādi.


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.