LV
RU
EN
Pasākumi
Šodien vārda diena: Alita, Elita, Liesma
< Septembris 2020 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LEADER apmācību projekts vecākiem
(06.01.2020.)
LEADER apmācību projekts vecākiem
LEADER apmācību projekts vecākiem

Dobeles lauku partnerība un Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019. gadā ir apstiprinājusi un piešķīrusi finansējumu biedrības „Auces kristīgo sieviešu organizācija” (AKSO) LEADER projektam Nr.19-06-AL30-A019.2202-000012 “Komunikācijas un saskarsmes prasmju attīstīšana un uzlabošana Auces novada ģimenēm ar bērniem”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g adam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Šo apmācību projektu biedrība AKSO no 2020. gada 4. janvāra sāks īstenot sadarbībā ar Auces novada PIIC un Auces novada Sociālo dienestu. Lekcijas un nodarbības notiks Aucē, Jelgavas ielā 1a, 3. stāvā.

Ir iespēja piedalīties visās nodarbībās kopumā, kā arī apmeklēt atsevišķas nodarbības, iepriekš piesakoties. Lūdzu iepriekš pieteikties pa tālruni 26400401. Projekta  īstenošanas laika grafiks var nedaudz mainīties īstenošanas gaitā. Sekojiet līdzi informācijai!

Aicinām visus interesentus!

Lekciju un nodarbību grafiks
Komunikācijas un saskarsmes prasmju attīstīšana un uzlabošana Auces novada ģimenēm ar bērniem

 
Norises laiks Modulis Tēma Lektors
1. 4.01.2020. plkst. 10.00 Jauno tehnoloģiju ietekme, izraisītās atkarības un problēmas, to novēršanas iespējas
 • Iepazīšanās un ievadnodarbība
 • Viedieriču ietekme uz nervu sistēmu
ārste - Inese Baltpurviņa
2. 06.01.2020. plkst. 17.30-19.30 Jauno tehnoloģiju ietekme, izraisītās atkarības un problēmas, to novēršanas iespējas
 • Atkarību veidošanās no mobilajām viedierīcēm, to novēršana
 • Režīma veidošana pa vecumposmiem
psiholoģe Eva Tabore 
3. 11.01.2020 no plkst. 9.30-11.30 un 11.45-13.45 Savstarpējās saskarsmes un komunikāciju problēmu cēloņi un sekas Vecāku problēmas un to cēloņi psiholoģe Daina Reinfelde 
4. 20.01.2020. plkst.17.30-19.30 Jauno tehnoloģiju ietekme, izraisītās atkarības un problēmas, to novēršanas iespējas Jauno tehnoloģiju pieaugošā loma un izaicinājums psiholoģe Eva Tabore 
5. 25.01.2020. no plkst. 9.30-11.30 un 11.45-13.45 Savstarpējās saskarsmes un komunikāciju problēmu cēloņi un sekas; Bērnu uzvedības problēmas un to cēloņi psiholoģe Daina Reinfelde 
6. 03.02.2020. 17.30-19.30 Jauno tehnoloģiju ietekme, izraisītās atkarības un problēmas, to novēršanas iespējas Riski un iespējamās sekas psiholoģe Eva Tabore 
7. 08.02.2020 no plkst. 9.30-11.30 un 11.45-13.45 Savstarpējās saskarsmes un komunikāciju problēmu cēloņi un sekas; Bērnu uzvedības problēmas un to cēloņi psiholoģe Daina Reinfelde 
8. 12.02.2020. no 17.15. -19.15. Bērnu tiesību aizsardzība; Vardarbības upuru tiesības un juridiskā aizsardzība
 • Bērna tiesības augt drošos apstākļos
 • Vecāku pienākumi (akcents uz izglītības nodrošināšanu)
 • Vecāku pienākumu pret jaunākajiem bērniem uzgrūšana vecākajiem bērniem
juriste Ilona Kronberga
9. 17.02.2020. no 17.15. -19.15. Saskarsmes un konfliktu risināšanas iemaņu apguve, lomu spēles Saskarsme ģimenē:
 • Izprast un novērtēt ģimenes locekļu lomas ģimenē
 • Izprast savu saskarsmes stilu, uzvedību dažādās ģimenes situācijās
 • Varmāka – Upuris – Glābējs  ģimenes kontekstā
 • Ja bērnus audzina vientuļā māmiņa
psiholoģe Dita Leinerte
10. 22.02.2020. no plkst. 9.30 Jauno tehnoloģiju ietekme, izraisītās atkarības un problēmas, to novēršanas iespējas Drošs internets:
 • Draudi sociālajos tīklos
 • Vardarbība internetā
 • Kriminālatbildība
 • Emociju kontrole – publicējamo tekstu un fotogrāfiju izvērtēšana pirms ievietošanas sociālajos tīklos
veselības veicināšanas speciāliste  Agija Sileniece
11. 02.03.2020. no 17.15. -19.15. Saskarsmes un konfliktu risināšanas iemaņu apguve, lomu spēles
 • Konfliktu atrisināšanas paņēmieni (taktikas): (sadarbība, konkurence, pielāgošanās, izvairīšanās, kompromiss)
 • Konflikta profilakse (klausīšanas tehnikas, es-teikums, atvērtie jautājumi, pozitīvā atgriezeniskā saite u.c.)
 
psiholoģe Dita Leinerte
12. 7.03.2020. no plkst. 9.30 Jauno tehnoloģiju ietekme, izraisītās atkarības un problēmas, to novēršanas iespējas Drošs internets: kritiskā domāšana – kā pārbaudīt, vai saņemtā ziņa nav maldinoša. veselības veicināšanas speciāliste  Agija Sileniece
13. 11.03. 2020. no 17.15. -19.15. Bērnu tiesību aizsardzība; Vardarbības upuru tiesības un juridiskā aizsardzība
 • Šķiršanās izraisītās problēmas (manipulēšana ar bērnu)
 • Bērna tiesības uzturēt attiecības ar abiem vecākiem un vecvecākiem pēc šķiršanās
 • Vardarbības upuru tiesības
 • Varmākas pienākumi
juriste Ilona Kronberga
14. 16.03.2020. no 17.15. -19.15. Saskarsmes un konfliktu risināšanas iemaņu apguve, lomu spēles Mācīšanās traucējumi bērniem psiholoģe Dita Leinerte
15. 21.03.2020. no 9.30- 11.00, no 11.15-12.45 Konfliktu risināšanas prasmes un iespējas
 • Vecāka loma sarežģītu situāciju risināšanā attiecībās ar bērnu
 • Kas kavē veiksmīgi pārvarēt konfliktsituācijas ar bērnu? 
 • Produktīvas stratēģijas konfliktu risināšanā
psiholoģe Inga Āboliņa
16. 30.03.2020. no 17.15. -19.15.    Saskarsmes un konfliktu risināšanas iemaņu apguve, lomu spēles Bērna nevēlamās uzvedības korekcijas iespējas  psiholoģe Dita Leinerte
17. 04.04.2020. no 9.30- 11.00, no 11.15-12.45 Konfliktu risināšanas prasmes un iespējas Konstruktīvas bērnu audzināšanas metodes un vecāka attiecību ar bērnu veidošanas principi, kas iedrošinās bērnu sadarboties psiholoģe Inga Āboliņa
18. 18.04.2020. no 9.30-11.30 un 11.45-13.45 Kā atpazīt vardarbību; kādas ir vardarbības seku izpausmes bērniem
 • Vardarbības pret bērnu veidi (emocionālā, fiziskā, seksuālā, pamešana novārtā)
 • Vardarbības pret bērnu iespējamās atpazīšanas pazīmes
 • Kā tikt vaļā no upura lomas
 • Rehabilitācijas iespējas
psiholoģe Dita Leinerte
19. 20.04.2020. no 17.15 Konfliktu risināšanas prasmes un iespējas Konfliktu veidi ģimenē, skolā un sabiedrībā:
 • Konfliktu pamatveidi, konflikta eskalācija
 • Starppersonu konfliktu paveidi   
psiholoģe Inga Āboliņa
20. 27.04.2020. no 17.15- projekta noslēguma nodarbība Mediācijas nozīme problēmu risināšanā konfliktsituācijās ar ģimenēm Mediācijas iespējas vecākiem ģimenes konfliktu un šķiršanās gadījumos psiholoģe Inga Āboliņa


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.