LV
RU
EN
Pasākumi
Šodien vārda diena: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
< Jūlijs 2020 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Auces vidusskolas Skolas padomē tika apspriesti svarīgi jautājumi
(25.11.2019.)
Auces vidusskolas Skolas padomē tika apspriesti svarīgi jautājumi
Auces vidusskolas Skolas padomē tika apspriesti svarīgi jautājumi

Šogad Auces vidusskolas Skolas padome uz pirmo sēdi sanāca 12. novembrī. Skolas padome ir skolas pašpārvaldes institūcija, kas tiek veidota, lai sekmētu vecāku līdzdalību sadarbībā ar skolas vadību un veicinātu vecāku iesaistīšanos skolas darbības pilnveidošanā, kas ir kā vidutājs starp Skolas padomi, Skolēnu pašpārvaldi, skolas vadību, pašvaldību, pedagogu kolektīvu, skolas tehnisko personālu un ikvienu no bērnu vecākiem.

Auces vidusskolas direktore Indra Špela, atklājot sēdi, visiem klātesošajiem novēlēja veiksmīgu mācību gadu, uzsverot sadarbības nozīmīgumu mācību procesā un labu rezultātu sasniegšanā. Darba procesā tika sastādīts Skolas padomes (turpmāk arī – Padome)  gada darba plāns, nosakot Padomes galvenos uzdevumus un vienojoties par tikšanos divas reizes gadā, atgādinot, ka par Padomē pieņemtajiem lēmumiem un iztirzāto informācija Padomes locekļiem informācija jānodod attiecīgi pārstāvētajās klašu grupās. Tāpat Padome apņēmās piedalīties Akreditācijas komisijas sēdēs Auces vidusskolas akreditācijas procesā, kas plānots šajā mācību gadā.

Tā kā kompetencēs balstīta izglītības satura apguve pamazām tiek ieviesta visā Latvijā, direktore līdztekus citiem svarīgiem jautājumiem skaidroja arī būtiskākās izmaiņas, kas skar gan skolēnus, gan skolotājus, lai veiksmīgi ieviestu kompetenču pieeju izglītībā Auces vidusskolā. Jāatzīmē, ka jau no pagājušā gada notiek aktīva skolas personāla izglītošana, taču netrūkst arī izaicinājumu. Kompetenču izglītības programma nākamgad tiks uzsākta 1., 4., 7. un 10. klasē, taču jau šobrīd pamazām notiek izmaiņas mācību procesā klasēs, t.sk. tiek mainīts “skolotājs – mācību procesa vadītājs un mācītājs” uz “skolotājs – mācību procesa organizētājs un konsultants”, bet “skolēns – izziņas procesa iniciators un izzinātājs” modeli, pakāpeniski ieviešot pierādījumu sistēmu par stundās paveikto, aptaujājot audzēkņus par savām zināšanām, kuriem nu arī pašiem jāprot novērtēt savas zināšanas. Tāpat I.Špela informēja par Auces vidusskolas Attīstības plānu, uzsverot turpmākās attīstības galvenos virzienus, izvirzītajiem gada mērķiem un izklāstīja nozīmīgākos plānotos darbus nākamajā gadā, kuriem nepieciešams pašvaldības finansējums.

Par Skolas padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi šogad tika ievēlēta Aija Gintere-Mikne, kura pārstāv 11. klases skolēnu vecākus (tālr. 26591636), par viņas vietniekiem - Inga Eglīte (pārstāv 12. klases vecākus) un Lita Andreičikova (4.D klases pārstāve), protokolista pienākumus šogad pildīs G.Šēfere-Šteinberga (pārstāv 2. klases). Vēl Skolas padomē šogad darbosies Inese Jakuboviča (11. klases vecāku pārstāve), Jānis Feierabends (7. klašu vecāku pārstāvis), Gita Briģe (3. klašu pārstāve), Neringa Krakauskīte-Bērziņa (8. klašu vecāku pārstāve), Inese Jonuška (9. klašu vecāku pārstāve), Sintija Liekniņa (6. klašu vecāku pārstāve) un Inta Mikšta (10. klašu vecāku pārstāve). Skolas pedagogus Skolas padomē pārstāvēs: Lilita Svilāne, Ligita Priede, Ilze Vikštrema un Agita Valaine. Saskaņā ar Izglītības likuma 30. panta trešo daļu skolas padomes darbību nodrošina direktore Indra Špela. Vienbalsīgi tika nolemts pieaicināt arī pārējo klašu vecāku pārstāvjus.

Darba kārtībā tika izvirzīti vairāki diskutējami jautājumi, kā viens no tiem - skolēnu līmeņošanas ieviešana matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā, kas nozīmē, ka bērni tiktu sadalīti pēc viņu zināšanām attiecīgajos priekšmetos, kuros ir obligātie valsts eksāmeni, sākot no 7. klases, pirms tam rūpīgi izvērtējot katra bērna zināšanu līmeni pēc diagnosticējošā darba un gada vērtējuma 6. klases beigās, reizi gadā nodrošinot līmeņa maiņu atkarībā no apgūtā gada laikā un sekmēm. Lai to ieviestu, Padome nolēma, ka nepieciešams saņemt skolēnu vecāku viedokļus, līdz ar to drīzumā Auces vidusskolā tiks izsludināta aptauja, lai noskaidrotu viedokli par šo jautājumu, tādēļ lūgums visiem Auces vidusskolas skolēnu vecākiem būt pretimnākošiem un izteikt savu viedokli plānotajā aptaujā. Vienlaikus tiks veikts izpētes darbs, lai noskaidrotu, vai šāda veida līmeņošanas ieviešana būtu lietderīga un iespējama jau sākumskolas klasēs.

Tāpat tika apspriests priekšlikums iekļaut uzvedību kā kritēriju, nosakot Zvaigžņu dienas pasākuma dalībniekus skolā, kas pēc diskusijām tika arī atbalstīts un turpmāk Zvaigžņu dienas pasākuma kandidātiem arī uzvedība tiks vērtēta kā viens noteicošajiem kritērijiem. 

Skolas padome apņēmās atbalstīt un turpināt arī idejas, kuras aizsāktas iepriekšējos gados, piemēram, Vecāku dienas rīkošana Auces vidusskolā, par ko informācija sekos, taču plānots, ka tā tiks organizēta februāra vidū, un tās laikā ne tikai vecākiem būs iespēja apmeklēt atvērtās mācību stundas, bet arī noklausīties speciālista – praktiķa padomus, kurš vecākiem skaidros, kā palīdzēt mācīties bērniem, ņemot vērā jauno kompetenču izglītības programmu, kurā viens no galvenajiem nosacījumiem, lai bērns sasniegtu labus rezultātus, ir paša bērna motivācija.

Šos un citus aktuālus jautājumus aicinām apspriest kopīgi klašu sapulcēs, par risināmiem jautājumiem informējot klašu pārstāvjus, kuri tos jums palīdzēs risināt Skolas padomē sadarbībā ar skolas vadību vai pašvaldību.

Atgādinām, ka Skolas padome var izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam un vispārīgajiem darbības virzieniem, izstrādāt priekšlikumus vidusskolas nolikuma pilnveidošanai, ierosināt izmaiņas skolas iekšējās kārtības noteikumos, pārzināt skolas pamatbudžeta izlietojumu, palīdzēt risināt ar skolas darbu saistītās konfliktsituācijas, var dibināt skolas atbalsta fondu vai ziedojuma fondu, risināt un piedalīties skolas sabiedrisko pasākumu organizatoriskajos jautājumos, veicināt skolas un ģimenes sadarbību, kā arī veikt citas darbības, kas sekmē skolēnu pilnvērtīgu izglītošanos un padara daudzveidīgu ārpus klases dzīvi  Auces vidusskolā.

Būsim aktīvi un līdzdarbosimies, jo bērni ir mūsu nākotne! Ikviens no Skolas padomes locekļiem ir gatavs uzklausīt aktuālus jautājumus un ierosinājumus, lai tos palīdzētu risināt sadarbībā ar klases audzinātājiem, skolotājiem, skolas vadību vai pat pašvaldību. Lai veiksmīgs un ražīgs turpmākais darbs un sadarbība!

Informāciju sagatavoja
Gita Šēfere-Šteinberga
Tālr. 29972884
E-pasts:


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.