LV
RU
EN
Pasākumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Alnis, Andulis
< Janvāris 2021 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aucē, Miera ielā 16 veidos Dienas centru.
(07.07.2020.)
Aucē, Miera ielā 16 veidos Dienas centru.
Aucē, Miera ielā 16 veidos Dienas centru.

     Turpinot sociālo pakalpojumu attīstību novadā, Auces novada pašvaldība, kā partneris piedalās starptautiskā V-A Interreg Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020.  projektā  LLI-425 “Daudzfunkcionālo centru- vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS). Tā ietvaros plānots veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un sociālo iekļaušanos riska grupas ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem.

       Projekta partneri no Latvijas un Lietuvas ar kopīgu tikšanos, kas norisinājās š.g. 18. jūnijā, Jelgavā uzsāka projekta īstenošanu. Tikšanās laikā partneri prezentācijas veidā sniedza ieskatu par savu pašvaldību un plānotajām projekta aktivitātēm. Projekta atklāšanas pasākumā Auces novada pašvaldību pārstāvēja Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs, kurš ir šī projekta idejas virzītājs un projekta vadītājs, kā arī jauniešu speciāliste Vija Kurpniece.  
       Pēdējos gados Auces novada pašvaldībai ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar Zemgales plānošanas reģionu, tieši sociālās jomas projektu attīstīšanā. Pateicoties tam, Lielaucē ir uzlabota pakalpojuma pieejamība un kvalitāte sociālā dzīvojamā mājā “Lielauce”, kā arī 2020. gadā, projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros, tiek plānots atvērt Bēnes dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kur tiks nodrošināts pakalpojums vismaz septiņiem bērniem ar īpašām vajadzībām.
        2017. gadā, pašvaldībai pateicoties valsts budžeta finansējumam, radās iespēja  paveikt ēkas, Miera ielā 16, Aucē vienkāršoto atjaunošanu, veicot jumta nomaiņu, fasādes remontu, nodrošinot vides pieejamību ēkā, ierīkojot apkures sistēmu un pieslēdzot to centralizētajai apkurei. Tomēr vēl pietrūka finansējums telpu remontam un aprīkojuma iegādei. Ņemot vērā, ka minētā ēka atrodas Sociālā dienesta pārziņā un tas ikdienā sniedz sociālo atbalstu dažādām iedzīvotāju mērķa grupām, tajā skaitā senioriem, personām ar invaliditāti, kā arī bērniem, jauniešiem un jaunajām māmiņām, kā arī analizējot citu pašvaldību veiksmīgo pieredzi šāda sociālā pakalpojuma nodrošināšanā, tika meklēta iespēja virzīt ideju par šāda dienas centra izveidi. 2018. gadā tika veikta iedzīvotāju aptauja, kur vairāk kā 100 aptaujas dalībnieku pauda atbalstu šāda pakalpojuma nepieciešamībai. Līdz ar to projekta ietvaros plānots izveidot šādu dienas centru, atjaunojot un pielāgojot personām ar kustību traucējumiem vairākas nodarbību telpas, izbūvējot sanitāro mezglu, virtuves stūrīti, kā arī uzstādot ēkā ugunsdzēsības drošības sistēmu. Līdz 2020. gada beigām plānots arī iegādāties nepieciešamo inventāru dienas centra darbības nodrošināšanai. Topošais dienas centrs “Baltā māja” varētu tikt atvērts 2021. gada pirmajā pusē un sākotnēji spēs nodrošināt tā apmeklētājiem dažādas brīva laika pavadīšanas iespējas un kopīgas aktivitātes senioriem un jauniešiem. It īpaši tika ņemts vērā apstāklis, ka netālu no topošā dienas centra darbojas nevalstiskās organizācijas, kas sniedz atbalstu bērniem ar invaliditāti un riska ģimenēm. Tas dos iespēju veidot kopīgu sadarbību izveidotās infrastruktūras izmantošanā.
        Kopumā divu gadu laikā partneru pašvaldībās tiks izveidoti četri jauni sociālie pakalpojumi- dienas centrs, dienas aprūpes centrs, kopienas centrs un multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs un piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi- sensorā istaba, mākslas un teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības senioriem, mācību kursi vecākiem ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērnu atpūtas nometnes u.c.
        Partneru pašvaldību speciālisti piedalīsies četros pieredzes apmaiņas braucienos un trīs dienu mācību pasākumā. Tiks izveidotas vadlīnijas daudzfunkcionālo centru darbībai, lai veiksmīgāk īstenotu dažādus sociālos pakalpojumus un iekļaušanas pasākumus, piemēram kultūras, sporta un izglītojošas aktivitātes dažādām mazaizsargātām grupām. Projekta laikā projekta partneri izmēģinās vairākus kopīgus sociālās iekļaušanas pasākumus: pārrobežu pasākums senioriem, nometnes riska grupas bērniem, svētki bērniem ar invaliditāti.
       Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020. gada 1.jūnija līdz 2022. gada 31. maijam. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR (tsk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).
       Auces novada pašvaldības gadījumā projekta budžets ir 101 470,59 EUR ( tsk. ERAF finansējums 86 250,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 15 220,59 EUR).
 
       Par šīs publikācijas pilnīgu saturu atbild Auces novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
 
www.latlit.eu/ www.europa.lv
 
Informāciju sagatavoja:
Ilmārs Matvejs
Projekta vadītājs


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.