LV
RU
EN
Pasākumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Ginta, Gunda, Gunta
< Augusts 2019 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Auces novada domes 2019. gada 28. augusta lēmumu Nr.243 (prot. Nr.9, 7.§) un Auces novada domes 2019. gada 25. septembra lēmumu Nr.275 (prot. Nr.11, 9.§) atkārtotai publiskai apspriešanai ir nodota lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4625 001 0070, kas groza Auces novada teritorijas plānojumu, pirmā redakcija.

Publiskās apspriešanas laiks tiek noteikts no 2019. gada 14. oktobra līdz 2019. gada 11. novembrim.

Visi interesenti ar Lokālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Auces novada pašvaldībā Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.

Pirmā Sabiedriskā apspriedes sanāksme notiks 2019. gada 4. novembrī plkst.17.15 Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, Auces novada pašvaldības zālē.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma pirmo redakciju  iesniegt Auces novada pašvaldībā Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces nov., LV-3708, vai elektroniski pa e-pastu:  līdz 2019. gada 11. novembrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Kontaktpersona lokālplānojuma izstrādei: Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns, e-pasts: , tel. 63745362, adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708.
Attīstības nodaļa

Auces novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam

Informatīvs ziņojums par Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam vides pārskata norādījumu ievērošanu

Auces novada dome (juridiskā adrese Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, tālrunis: 637 45280; 26128533, fakss: 63781719. E – pasts: , mājas lapa: http://www.auce.lv) informē, ka 2013.gada 29.maijā Auces novada dome ir pieņēmusi vietējā līmeņa plānošanas dokumentu „Auces novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam” un izdevusi saistošos noteikumus Nr.3 „Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Auces novada pašvaldības 2013.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.3 „Auces novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” GRAFISKĀ DAĻA
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.