LV
RU
EN
 
 
Sestdiena, 21. oktobris 4:05
Muižas un pilis Auces un Saldus novados
Drukāt
Muižas un pilis ir vairākus gadu simteņus pārdzīvojušie kultūrvēstures glabātāji, kas ceļotājus vilina ar savu skaistumu un noslēpumainības auru. Tikai vēsture zina, kā ir bijis un tagadne tikai apjauš, kā varēja būt. Leģendām un nostāstiem apvītās muižas un to ēnainie un dabas bagātībām pilnie parki ir Latvijas „pērles”, kas neatstāj vienaldzīgus to apmeklētājus.

Maršruta veikšanas veidi: ar auto vai ar velosipēdu

Maršruta garums: ≈ 67 km

Teritorija: Auces un Saldus novadi

Maršruts: Bēnes muiža – Vecauces muiža - Vadakstes muiža - Reņģes muiža - Jaunauces muiža– Lielauces muiža

Informācija:
www.auce.lv
www.saldus.lv
www.pilis.lv

Bēnes muiža (Behnen)
Bēnes muiža izveidota 16.gadsimta beigās, kad sabruka Livonijas ordenis un sāka veidoties Kurzemes - Zemgales hercogiste. Par muižas teritoriju kļuva zemes, kuras iekopis Kurzemes lielkungu padomnieks Dr.Bergs. Gadiem ejot, muižas saimnieki bieži mainījās.
Muižas teritorijas izaugsme saistāma ar 1922.gadu, kad tās nomnieks bija Otto Valdemārs Gailītis. Nopostītu un panīkušu saimniecību (tolaik pati muižas ēka tika saukta par Bēnes Kulturālo centru) viņš pārvērta paraugsaimniecībā, saņemot par to valdības apbalvojumus. Pēc viņa ierosmes uzsāka cukurbiešu audzēšanu, ierīkoja tiem laikiem modernāko pienotavu Baltijā un sāka Bēnes elektrifikāciju.
Līdz mūsdienām saglabājusies kungu māja, kas celta no 1876. līdz 1878.gadam neogotiskā stilā, bet vēlākos gados daļēji pārbūvēta. Projekta autors bijis Pēterburgas arhitekts Šļups. Saglabājušās arī citas muižas kompleksa ēkas – kūts, lielā klēts, ūdens un tvaika dzirnavas, kalpu māja. 1905.gadā muižas ēka tika nodedzināta, bet vēlāk atjaunojot kļuvusi nedaudz mazāka un vienkāršāka.
Šobrīd muižas ēkas piebūves daļā atrodas Bēnes tautas nams, bet pašā muižas ēkā pagasta pārvalde. Daudzo pārbūvju un remontdarbu dēļ interjerā autentiski elementi prakstiski nav saglabājušies, bet baltā muižas ēka ar smailajiem tornīšiem, balkonu un krāšņiem puķu stādījumiem vasarā, izskatās ļoti majestātiska no ārpuses. Turpat blakus gravā tek Auces upīte, kurai pāri ved vēsturiskais mūra tilts un atrodas jaunā Bēnes estrāde.
Adrese: Bēnes pagasts, Bēne, Centrālais laukums 3Vecauces muiža (Alt-Autz)
Vecauces muižas pils tiek uzskatīta viena no pirmajām angļu neogotikas stila pilīm, kas celta pēc tā laika ievērojamā Berlīnes arhitekta Frīdriha Augusta Štīlera projekta toreizējām muižas īpašniekam Karlam fon Mēdemam no 1842. – 1845. gadam.
Kā pirmais Vecauces muižas lēņu kungs rakstos minēts Johans fon Bremens. Vēlāk muiža gan mantošanas, gan pārdošanas ceļā vairākkārt mainījuši īpašniekus, bet visilgāk tā atradusies tieši Mēdemu dzimtas īpašumā, kam tā piederēja līdz pat 1920.gadiem, kad to atsavināja Latvijas valsts.
Ap pili plešas 13 ha liels parks ar svešzemju koku un krūmu stādījumiem un diviem dīķiem, kas tika veidoti jau pils celtniecības laikā. Starp abiem dīķiem ved ceļš ar skaistu vecu liepu aleju.
Vecauces pils šobrīd darbojas kā tūrisma un kultūras centrs. Tiek piedāvāts gida pavadībā apskatīt telpas un uzzināt vairāk par muižas vēsturi un ar to saistītajiem nostāstiem un leģendām, kā arī par LLU mācību un pētījumu saimniecību "Vecauce", kura apsaimnieko pili un daļu no agrākajām muižas zemēm jau no 1921.gada. Pilī notiek koncerti un izrādes, kā arī iespējams paēst pusdienas, pārnakšņot un iznomāt telpas pasākumiem. Iepriekšēja pieteikšanās.
Adrese: Akadēmijas ielā 11; Vecauces pagasts, Auces novads
Kontaktinformācija: +371 63745302, +371 29195959, , www.vecauce.lv

 
Vadakstes muiža (Waddaxt)
Vadakstes muiža atrodas pašā Latvijas un Lietuvas pierobežā, Vadakstes upes labajā krastā, kur kādreiz bijis zemgaļu pilskalns un pēdējā apmetne pirms pārcelšanās uz Lietuvu. Vēlāk šajā vietā uzceltā Vadakstes muiža, kopš 16.gs. piederējusi baronu Bistramu dzimtai. 18.gs. 2.pusē celta vecā kungu māja (vēlākā kalpu māja). Ēkā saglabājušās greznas klasicisma ieejas durvis un logu apkalumi. Esošās saimniecības ēkas, stallis un klēts būvētas 19.gs. sākumā. Muižas kungu māja būvēta 1911.-1914.g. neoklasicisma stilā pēc arhitekta L.Reinīra projekta. Līdz mūsdienām saglabājusies halle ar jūgendstila kamīnu un plašas koka kāpnes uz 2. stāvu. Ovālajā zālē nišās redzamas podiņu krāsnis ar kolonnām malās. Muižas kompleksu ieskauj 18.-19.gs. veidots muižas parks ar retām koku sugām.
Adrese: Vadakstes pagasts, Saldus novads
Kontaktinformācija: +371 25619406

 
Reņģes muiža (Rengenhof)
Arī Reņģes muižas apbūve izveidojusies Vadakstes upes krastā. Pagalma vienā pusē pie upes bijusi kungu māja un tai pretī - saimniecības ēkas un kalpu māja, veidojot slēgtu pagalmu. Tām blakus 1882. gadā uzcelts muižas ūdenstornis. Pašreizējā muižas pils celta 1881.-1882. gadā baroniem fon Nolkeniem ar franču baroka pilīm raksturīgu arhitektonisko risinājumu un neorenesanses dekoratīviem motīviem. Šobrīd daļēji saglabājusies pils interjera dekoratīvā apdare, kā arī vairākas krāsnis un kamīni. Kopumā pils tiek vērtēta kā neliels historisma laikmeta šedevrs. Ceļu uz pili akcentē skaista liepu aleja, bet pie pils, Vadakstes upes krastā, plešas 19.gs. beigās ierīkotais 42,5 ha liels muižas parks ar 35 svešzemju koku un krūmu stādījumiem.
Tūristiem iepriekš vienojoties tiek piedāvāts muižas apmeklējums ar nakšņošanu, nakts pārsteigumiem, maizes un pankūku cepšanu pils krāsnī. Pilī šobrīd saimnieko Rubas pamatskola.
Adrese: Rubas pagasts, Saldus novads
Kontaktinformācija: +371 63825665, +371 29168079

Jaunauces muiža (Neu-Autz)
Jaunauces vārds minēts jau 13.gs. kā Livonijas ordeņvalsts īpašums. Jaunauce bijusi gan valsts īpašums, gan privātmuiža. Aptuveni 150 gadus tā dēvēta par Mazauci, bet hercogs Jēkabs atjaunojis Jaunauces nosaukumu. Laika gaitā muižas īpašnieki mainījušies.
Kungu māja būvēta 19. gs. sākumā ampīra stilā grāfam K. J. F. fon Mēdemam. 20.gs. sākumā arhitekts Makss Aleks fon der Rops veicis interjeru atjaunošanu, līdz ar to pilī līdz mūsdienām saglabājušies vairāki ļoti vērtīgi un iespaidīgi interjera elementi - vēlīnā klasicisma interjeru komplekss, lielākā 19. gs. sākuma krāšņu kolekcija (7 krāsnis) un Latvijā vienīgais autentiskais klasicisma stila kupola gleznojums. Samērā labi saglabājušās arī 9 muižas saimniecības ēkas. Pie muižas pils plešas 7,7 ha liels angļu stila jeb ainavu parks ar daudziem svešzemju koku un krūmu stādījumiem. Tur atrodas arī neparasts dīķis ar kanālu jeb igvāte.
Pēdējos gados muižas parks ir viens no nedaudzajiem parkiem Latvijā, kas tiek pareizi rekonstruēts. Atjaunots celiņu tīkls, iestādīti ap 1000 koku un krūmu, atjaunoti tiltiņi, lapene, soli, iztīrīts dīķis.
Tūristiem tiek piedāvātas ekskursijas gida pavadībā, pēc iepriekšējas vienošanās ielūkoties bijušajā barona vīna pagrabā un nobaudīt vietējo vīndaru darinātu Jaunauces pils vīnu un „nosmeķētzapti”, nogaršot barona tēju un baroneses kafiju. Nopērkami amatnieku meistarstiķi – grozi, grābekļi, zeķes un citas labas lietas. Ir arī ekskluzīva iespēja pārnakšņot padomju laiku skolas internātā vai uz grīdas uz saviem vai piedāvātajiem matračiem, kā arī iznomāt telpas pasākumiem.
Adrese: Jaunauces pagasts, Saldus novads,
Kontaktinformācija: +371 28349411, +371 26014296,
, www.jaunaucespils.lv

Lielauces muiža (Groß -Autz)
Lielauces muižas apbūves ansamblis veidojies gleznainā Lielauces ezera krastā. Sākotnēji Lielauces muiža un parks piederējusi pirmā Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera dēlam hercogam Fridriham, kurš 1624.gadā muižā bija apmeties kopā ar visu galmu un ministriem, bet vēlākā laikā bijusi
Pēterburgā dzīvojošā grāfa Pālēna vasaras rezidence. Pils celta, izmantojot vēlā klasicisma un ampīra elementus. Interjerā saglabājušies un pils zālēs apskatāmas ampīra stila krāsnis un kamīni.
Neatņemami ainavas elementi ir divi tiltiņi – viens pāri saimniecības ejai, otrs – pāri grāvim no dīķa uz ezeru. Ap pili plešas 58 ha liels brīvā plānojuma parks, kas stādīts grāfa Mēdema laikā. Tajā aug dažādu sugu koki, arī Usūrijas baltegle, Japānas ciprese, Japānas korķozols, Kanādas un Mandžūrijas riekstkoks, īve, kā arī mūsdienās iecienīts krāšņumaugs – efeja.
Šobrīd pils un parks pieder Latvijas Lauksaimniecības universitātei un ir iespējams pils pārvaldnieces pavadībā izstaigāt pils telpas, apskatīt vietējās mākslinieces floristikas darbus, kā arī iznomāt telpas viesībām un pārnakšņot labiekārtotās istabiņās ar brīnišķīgu skatu uz Lielauces ezeru.
Adrese: Lielauces pagasts, Auces novads
Kontaktinformācija: +371 26370377
Informācija par maršrutu PDF formātā:
 
Šodien vārda diena:
Severīns, Urzula
Šodien
P O T C Pk S Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
< Oktobris >
< 2017 >

Auce

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Auces novada karte
Auces novada karte