LV
RU
EN
 
 
Sestdiena, 25. marts 3:53
Patīkamas pārmaiņas no šī gada pavasara pārsteidza Auces novadā dzīvojošos pacientus. Auces ambulancē (pašvaldībai piederošā ēkā -Raiņa ielā 4), kurā telpas savām ģimenes ārstu praksēm nomā SIA „Auces doktorāts”, dr. Silva Novicāne, dr. Ināra Šulce, dr. Maruta Erniņa, dr. Ināra Dobžanska, tika īstenota vienkāršotā renovācija. Projekta realizācija notika ar ERAF atbalstu, līdzfinansējumu piešķīra Auces novada Dome, kā arī savus līdzekļus ieguldīja paši ģimenes ārsti. Ģimenes ārstu prakšu telpas tagad ir pieejamākas apmeklētājiem, gaišākas, plašākas. Telpās ir nomainīti logi, durvis, grīdas.. uzlabojies mikroklimats, jo telpas ir ievērojami siltākas kā iepriekš. Remontdarbus veica vietējais uzņēmums – būvfirma „R& būve”.
Tiek uzsākta projekta  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aucē” II kārtas būvdarbu realizācija.
Būvdarbi tiks uzsākti 29.07.2013. un pabeigti 2014.gada martā.
Informatīvs ziņojums par Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam vides pārskata norādījumu ievērošanu (25.06.2013.) Komentēt drukāt
Auces novada dome (juridiskā adrese Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, tālrunis: 637 45280; 26128533, fakss: 63781719. E – pasts: , mājas lapa: http://www.auce.lv) informē, ka 2013.gada 29.maijā Auces novada dome ir pieņēmusi vietējā līmeņa plānošanas dokumentu „Auces novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam” un izdevusi saistošos noteikumus Nr.3 „Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Par ūdenssaimniecības projekta II kārtu (10.04.2013.) Komentēt drukāt
SIA „Auces komunālie pakalpojumi” informē auceniekus, ka ir noslēdzies konkurss par Auces pilsētas ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku teritoriju”, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, otrās kārtas būvdarbiem.
Šajā kārtā ir paredzēta neliela ūdensvada posma izbūve pa Kapsētas un Miera ielām, kā arī jaunu kanalizācijas vadu izbūve Pils, Parka, Dzirnavu, Kapsētas, Miera, Amatnieku, Rūpniecības un Ganību ielās, lai pilsētas centra daļu varētu pieslēgt jaunajām attīrīšanas iekārtām, kā arī perspektīvā paredzētu Vecauces ciema pieslēgšanu pie pilsētas kanalizācijas sistēmas. Paredzēta arī divu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Pils un Ganību ielās. Konkursā uzvaru izcīnīja sabiedrība "Abora K". Būvdarbus paredzēts uzsākt šī gada maijā.
Izmantojot izdevību, gribu pievērst aucenieku uzmanību tam, ka šobrīd ir iespēja pie jaunās kanalizācijas sistēmas pieslēgties augstāk minēto ielu iedzīvotājiem. Tāpat šāda iespēja šobrīd ir arī Puškina ielas (Nr.1-15) iedzīvotājiem. Konkrētāk par šo jautājumu lūdzam griezties pie SIA "Auces komunālie pakalpojumi" struktūrvienību vadītāja Arņa Pumpura (tel.27234104).
Arnis Pumpurs, SIA „Auces komunālie pakalpojumi” struktūrvienību vadītājs
Par projektu „Izglītības iestāžu informatizācija” (Nr. 2009/0336/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/5561).
2012.gada maija beigās SIA „Lattelecom” Bēnes vidusskolai piegādāja pirmo sūtījumu - multimediju tehnikas komplektu, kurā ietilpa portatīvais dators, digitālā interaktīvā tāfele ar projektoru un iebūvētu audio nodrošinājumu, digitālā datu kamera, sensori un vienots programmnodrošinājums, skolotāja portatīvais dators ar tajā instalētu programmatūru. Neilgi pirms mācību gada sākuma sekoja stacionāro datoru piegāde. Līdz ar to projektā plānoto Bēnes vidusskola ir saņēmusi. Mācību darbs skolā tiek modernizēts, veicinot plašāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu.
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS (15.06.2012.) Komentēt drukāt
SIA „Auces komunālie pakalpojumi”, izsludina atklātu konkursu
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aucē” II kārta
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Auces pilsētā”
(id.Nr.AKP/ 2012/06/ KF)
Gandrīz trīs gadus Auces novada vidusskolas gaida datorus, kurus ERAF projekta “Izglītības iestāžu informatizācija” (Vienošanās par ERAF projekta īstenošanu Nr.2009/03336/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/561 Rīgā, 2009.gada 18.decembrī) ietvaros sākotnēji bija plānots saņemt jau 2010. gadā.
Līdz ar pavasarīgo laikapstākļu stabilizēšanos SIA „Lemminkainen Latvija” atsākusi darbus Aucē, Vītiņu un Raiņa ielā, kur tiek īstenots projekts „Auces pilsētas tranzītielu Raiņa ielas un Vītiņu ielas rekonstrukcija” (3DP/3.2.1./2.0./10/APIA/SM/016).
SIA „Lemminkainen Latvija” būvdarbu vadītājs ZIGMUNDS PETERS „Auces Novada Vēstīm” sacīja, ka nedaudz vairāk par rudens cēlienam plānoto iespēts paveikt Vītiņu ielā, kur izbūvētas inženiertehniskās komunikācijas, gājēju ietves, brauktuve, uzklāta asfaltseguma pamatkārta viena kilometra garumā. Bet kopumā rekonstrukcija norit pēc plāna. Tagad Vītiņu ielā sekos atlikušie rekonstrukcijas darbi: ielu apmaļu uztsādīšana, gājēju ietves izbūve, asfaltbetona pamatkārtas izbūve un asfaltbetona seguma virskārtas izbūve.
Auces novada pašvaldībā no 2010. gada 1.septembra līdz 2012.gada 30.novembrim tiek īstenots projekts „Speciālistu piesaiste Auces novada pašvaldībai”, Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/095/108.
-Šoreiz, lai piesaistītu speciālistus Auces novada pašvaldībai, tika veikta iekšējā aptauja, kuri speciālisti mums ir nepieciešami, - pastāstīja projekta vadītāja Sandra Zesere.
Novada pašvaldība informē, ka ir sākušies darbi projektos „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku teritoriju” un „Tranzīta ielu maršrutu rekonstrukcija Auces novada Auces pilsētā”.
Pasākumi RSS
Datums Pasākums, maksa Vieta
Bēnes pagasta zolītes čempionāts 2017
"Bēnes pagasta zolītes čempionāts 2017" notiek plkst.9.00 katra mēneša pēdējā svētdienā, atbildīgais - M.Dargevics.
Bēnes Tautas nams
Gustava Bušmaņa gleznu izstāde “Pavasaris”
No 6.marta līdz 31.martam Gustava Bušmaņa gleznu izstāde “Pavasaris”. Apskatāma darba dienās no plkst.9.00 līdz 15.00.
Lielauces Tautas nams
Ingrīdas Zizlānes krustdūrienu izšūšanas darbu izstāde “Mans vaļasprieks”
Izstāde apskatāma no 3.aprīļa līdz 30.aprīlim.
Lielauces Tautas nams
25. marts, 06:12 Pavasara Māras dienas saullēkts
Sens ticējums vēsta - kas agri ceļas, uzkāpj kalnā un redz, kā saulīte šūpojas, tas visu gadu būs bagāts. Karaļavotā mazgāsimies, lai esam skaisti. Noderēs arī līdzpaņemtās vārītās olas un vilnas dzīpari.
Plkst.5.30 līdzbraucējus gaidīs autobuss un folkloras kopa "Līgotne" (pilsētas centrā pie kioska).
Dobes kalns
25. marts, 10:00 Ukru pagasta novusa turnīrs
25. marts, 13:00 Berija Kreitona izrāde “Dubults neplīst”
Penkules Kultūras nama amatierteātra “Daile” izrāde. Ieeja EUR 1.
Lielauces Tautas nams
25. marts, 14:00 Piemiņas brīdis komunistiskā terora upuriem
Auce, Stacijas laukums
25. marts, 15:00 Koncerts “Aust gaisma no manis paša!”
Piedalās Bikstu k/n vīru vokālais ansamblis “Optimisti”, Vītiņu t/n jauniešu deju kolektīvs “Virpulis”. Ieeja brīva. Ikviens ir mīļi aicināts! Pēc  koncerta kamīnzālē sarīkojums Auces novada politiski represētajiem iedzīvotājiem.
Bēnes Tautas nams
26. marts, 10:00 Auces novada basketbola kauss 2017
Plkst.10.00 Gera parks - Zemenīte; 10.50 Kronķi - Jaunbērze; 11.40 Zemenīte - Asaras; 12.30 Gera parks - Kronķi; 13.20 Sētas lauvas - Jaunbērze.
Auces vidusskolas sporta zāle
27. marts, 13:00 „E-prasmju nedēļa 2017”: Jaunumi un aktualitātes e-pakalpojumos
Aicinām iepazīt un apgūt jaunākos e-pakalpojumus, tai skaitā mobilos risinājumus!
Auces novada PIIC
30. marts, 10:00 „E-prasmju nedēļa 2017”: Mājaslapas izveide uzņēmumam, biedrībai vai sev pašam stundas laikā
Izskata veidnes, satura plānošana, uzturēšana, reklamēšana.
Auces novada PIIC
1. aprīlis, 10:00 Auces novada daudzcīņas turnīrs 2017
Novuss, galda teniss, šautriņas, dambrete. Kursēs transports: Īle (8.20) - Lielauce (8.45) - Auce (9.00) - Bēne (9.15) - Ukri. Par transportu jāpiesakās pa tālr. 26133692 (Sintija). 
Ukru Tautas nams
6. aprīlis, 19:00 "Rumbas Kvarteta" koncerts
Ieeja EUR 5.
Biļešu iepriekšpārdošana no 13.marta Auces novada Kultūras centrā. Tālrunis uzziņām: 26168132.
Auces novada Kultūras centrs
8. aprīlis, 13:00 Monikas Zīles izrāde “Laulības treniņu aģentūra”
Dobeles amatierteātra ”Smaids” izrāde. Ieeja brīva.
Lielauces Tautas nams
8. aprīlis, 18:00 “POP – IELA”
Pieteikties līdz 1.aprīlim pie R.Adamaites.
Vītiņu Tautas nams
10. aprīlis, 09:30 Liepājas Leļļu teātra izrāde “Kā zvēri Pēterīti pārmācīja”
Ieeja EUR 1.50.
Auces novada Kultūras centrs
16. aprīlis Lieldienas
Plkst.14.00 Lieldienu izdarības estrādē; plkst.15.00 koncerts “Kamēr mūzika...”; plkst.22.00 balle, spēlē “Agris&Stasis”. Afiša
Īles Tautas nams vai brīvdabas estrāde

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz raksta avotu un autoru ir obligāta.

 
Šodien vārda diena:
Marita, Māra, Mārīte
Šodien
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
< Marts >
< 2017 >

Auce

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
 
1189 meklētājs