LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Izidors, Kazimirs
< Marts 2023 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Dobeles novada pašvaldība izsludina vairākas vakances
(15.11.2021.)
Dobeles novada pašvaldība izsludina vairākas vakances
Dobeles novada pašvaldība izsludina vairākas vakances

Dobeles novada pašvaldība izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakancēm “JURISTS” un “IEPIRKUMU SPECIĀLISTS”, savukārt Dobeles novada Sociālais dienests izsludina konkursu uz vakanto struktūrvienības “Grupu dzīvokļi” vadītāja amatu.
 


Dobeles novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci “JURISTS” uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt ar pašvaldības darbības nodrošināšanu saistītus, juridiskus dokumentus (domes, komiteju, komisiju lēmumu projektus, līgumus, administratīvos aktus, normatīvos aktus, atbildes uz iesniegumiem u.c.), kā arī sniegt atzinumus par sagatavoto dokumentu projektiem;

 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas administrācijas darbiniekiem, vadītājiem par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

 • praktiska jurista darba pieredze ne mazāka kā 3 gadi (darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību)

 • labas zināšanas pašvaldību tiesībās, normatīvo aktu izstrādāšanā, administratīvajā procesā, civiltiesību jomā;

 • prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt un piemērot tiesību normas;

 • prasme izstrādāt juridiskus dokumentus atbilstoši tiesību normām;

 • prasmes darbā ar datu bāzēm, MS Office programmām un biroja tehniku;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;

 • dzīves un darba gaitu apraksts (Europass formātā);

 • izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus, norādot “Pieteikums vakancei “Jurists”” līdz 2021. gada 26. novembrim plkst. 15.00 var iesniegt:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Dobeles novada pašvaldībai, adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;

 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (APIC), adrese Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads (darba laikā);

 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus e-pasta adresē: .

Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.
Mēnešalga - 1300 euro.
Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.


Dobeles novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci “IEPIRKUMU SPECIĀLISTS” uz nenoteiktu laiku


Galvenie pienākumi:

 • sagatavot iepirkumu dokumentāciju;

 • veikt iepirkumu publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un pasūtītāja pircēju profilā – Elektronisko iepirkumu sistēmā;

 • administrēt iepirkumu norises gaitu un iepirkumu rezultātu publicēšanu Elektroniskajā iepirkumu sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 • veikt iepirkumos iesniegto piedāvājumu atbilstības vērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un iepirkumu dokumentācijā noteiktajām prasībām;

 • veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām personām atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 • nodrošināt iepirkumu dokumentācijas un iepirkumu lietu sakārtošanu, noformēšanu un uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nomenklatūrai;

 • konsultēt Dobeles novada pašvaldības darbiniekus ar iepirkumiem saistītajos jautājumos.

Prasības pretendentiem:

 • augstāka izglītība un kvalifikācijas pilnveides kursi ar publiskiem iepirkumiem saistītajos jautājumos;

 • darba pieredze publisko iepirkumu procesu organizēšanā ne mazāka kā 1 gads;

 • normatīvo aktu pārzināšana publisko iepirkumu jomā;

 • prasmes strādāt ar Elektronisko iepirkumu sistēmu un Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmu;

 • labas analītiskās spējas un prasme risināt problēmas, piedāvājot optimālus risinājumus;

 • labas sadarbības spējas, augsta atbildības sajūta un precizitāte;

 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;

 • dzīves un darba gaitu apraksts (Europass formātā);

 • izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus, norādot “Pieteikums vakancei “Iepirkumu speciālists”” līdz 2021. gada 26. novembrim plkst. 15.00 var iesniegt:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Dobeles novada pašvaldībai, adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;

 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (APIC), adrese Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads (darba laikā);

 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus e-pasta adresē: .

Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.
Mēnešalga - 1000 euro.
Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Dobeles novada Sociālais dienests (reģ. Nr.90009147261) izsludina konkursu uz vakanto struktūrvienības “Grupu dzīvokļi” vadītāja amatu


Galvenie amata pienākumi:
 • plānot, organizēt un nodrošināt struktūrvienības funkciju un uzdevumu pildīšanu;
 • vadīt struktūrvienības administratīvo darbu, nodrošinot tās nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
 • pārvaldīt struktūrvienības finanšu un citus resursus, rīkoties ar tiem lietderīgi un likumīgi;
 • slēgt līgumus, sagatavot un parakstīt struktūrvienības kompetencē esošus dokumentus;
 • noteikt struktūrvienības darbinieku darba pienākumus;
 • pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus par struktūrvienības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pārstāvēt struktūrvienību valsts un pašvaldību institūcijās.
Prasības pretendentiem:
 • augstākā izglītība sociālā darba jomā (bakalaurs vai maģistra grāds) vai augstākā izglītība vadības, medicīnas vai sociālās rehabilitācijas jomā (bakalaurs vai maģistra grāds) ar papildu zināšanām sociālā darba, sociālas aprūpes jomā;
 • vismaz trīs gadu pieredze sociālā darba, sociālās aprūpes vai sociālo pakalpojumu sniegšanas/organizēšanas vadības darbā;
 • valsts valodas prasmēm augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmēm profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.
Piedāvājam:
 • dinamisku un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu profesionālā kolektīvā;
 • atalgojumu 970 EUR bruto mēnesī (pārbaudes laikā).
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.
Pieteikuma dokumentus: motivācijas vēstuli, dzīves un darba gaitu aprakstu, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, tai skaitā pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), atsauksmi no iepriekšējās darba vietas (vēlams) lūdzam sūtīt/iesniegt līdz 2021. gada 23. novembrim Dobeles novada Sociālajā dienestā E. Francmaņa ielā 6, Dobelē, tos ievietojot slēgtā aploksnē ar norādi „Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Grupu dzīvokļi” vadītāja amata konkursam” vai elektroniski parakstītus uz e-pasta adresi: .


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.