LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Anšlavs, Junora
< Maijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2007. gada projekti

  • ES Sociālā fonda Motivācijas programmu konkursa atbalstīts projekts “Vecāku no laukiem sociālā integrācija”. Auce – viena no vietām Latvijā, kur šis projekts tika īstenots no 2006. gada 1.oktobra līdz 2007. gada 30. septembrim.
Projektu Latvijas mērogā īstenoja Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība sadarbībā ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību un tajā piedalās aptuveni 200 vecāki - algotu darbu nestrādājošie vientuļie, daudzbērnu, pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma un citi sociālam riskam pakļautie vecāki - no 10 Latvijas pagastiem, t.sk. arī 23 sievietes vecumā no 21 līdz 55 gadiem no Auces un Vītiņu pagasta.
Projekta ietvaros māmiņas:
- mācījās personas un ģimenes psiholoģiju, saskarsmi, bērnu psiholoģiju, ģimenes budžeta plānošanu, veselīga uztura mācību, zobu higiēnu, pirmās palīdzības sniegšanu, valsts garantētās sociālās palīdzības iespējas, atkarības un līdzatkarības izraisītās problēmas, laika plānošanu, karjeras izvēles iespējas, datorzinības, CV un motivācijas vēstuļu rakstīšanu un sagatavošanos darba intervijām, kā arī sava stila un vizuālā tēla veidošanu un žestu valodas nozīmi darba intervijās;
- pieredzes apmaiņas braucienā pie Bauskas rajona veiksmīgām sievietēm ieguva daudz pozitīvu emociju un jaunas idejas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.
  • ES struktūrfondu LEADER+ projekts “Biedrības „Auces kristīgo sieviešu organizācija” ( AKSO ) kapacitātes celšana”
Projekta uzdevums - izremontēt telpas Aucē, Jelgavas ielā 1a, lai tās atbilstu biedrības mērķa grupu vajadzībām, projektu un pasākumu organizēšanai, aktivitāšu īstenošanai un biedrības ietvaros darbojošos atbalsta grupu darbības paplašināšanai.
Veselības dienas skrējiens pa atjaunotajiem parka celiņiem Veselības dienas skrējiens pa atjaunotajiem parka celiņiem
Veselības dienas skrējiens pa atjaunotajiem parka celiņiem
  • ES struktūrfondu LEADER+ “Dabas tūrisms Vecauces parkā”.
Projekta uzdevumi:
1) atjaunot parka celiņu, paplašinot pils parka apskates zonu;
2) iezīmēt koku un krūmu stādījumus parkā ar informācijas plāksnīšu palīdzību;
3) piesaistīt tūristu skaitu pils apskates kompleksam;
4) informēt sabiedrību par dabas tūrisma iespējām Dobeles rajona Aucē.

2006. gada projekti

  • Pasaules bankas un IUMSIL atbalstīts projekts “Jauno un topošo māmiņu atbalsts” no 2006. gada 1.maija līdz 31.oktobrim.
Projekta mērķis ir stiprināt jauno māmiņu, tajā skaitā nepilngadīgo māmiņu un sociālā riska ģimeņu māmiņu, grūtnieču saikni ar sabiedrību, iesaistīšanos sabiedrības procesos, laikā, kad viņas atrodas pirms dzemdību, pēc dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā.
Projekta uzdevumi:
-psiholoģiski atbalstīt māti mātes misijas veikšanai;
-sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes bērna kopšanas, veselības, audzināšanas un juridiskajos jautājumos;
-sekmēt sievietes mātes atgriešanos aktīvajā darba vidē un sociālajās aktivitātēs.
Aktivitātes:
-informatīvie pasākumi;
-izglītojošas lekcijas māmiņām kopskaitā;
-nodarbības mazuļiem;
-vingrojumu-rotaļtelpas aprīkošana un iekārtošana.
Finansējums, kopā Ls 3157,56, t.sk:
                                                                 Pasaules banka – Ls1999,56;
                                                                 Auces pilsētas dome – Ls 270,00;
                                                                 Brīvprātīgais darbs un biedrības finansējums Ls 888,00
  • Dobeles Lauku partnerības atbalstīts projekts “Idejas, zināšanas, pieredze un sadarbība Aucei“ no 2006. g. 5.jūnija līdz 30. oktobrim.
Projekta mērķis - Auces nevalstisko organizāciju, vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldības pārstāvju, vietējo uzņēmēju un citu sabiedrībā aktīvu cilvēku sadarbības veicināšana un kapacitātes palielināšana, lai kopīgi veidotu Auces iedzīvotājiem pievilcīgu kultūrvidi un sociālo vidi.
Projekta uzdevumi:
- izglītot mērķa grupu par NVO iespējām lauku partnerībā, rosināt labas idejas un mācīties, kā tās sasniegt;
- izveidot jaunu biedrību Aucē kultūras un pašdarbības veicināšanai;
- mācīt mērķa grupai projektu rakstīšanas un vadīšanas „ābeci”.
Aktivitātes:
- informatīvs seminārs „Kas ir lauku partnerība”;
- pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsu rajona partnerībām;
- seminārs “Kas ir NVO”;
- jaunas biedrības izveidošana Aucē;
- iedzīvotāju konference "Ideja – jebkura projekta pamats”;
- projektu vadības kursi.
Finansējums, kopā Ls 469,00, t.sk. :
             Dobeles rajona lauku partnerība Ls 250,00,
             Auces pilsētas domes līdzfinansējums – pieredzes apmaiņas braucienam un iedzīvotāju konferencei,
             biedrības līdzekļi un brīvprātīgais darbs.

2005. gada projekti

Ineses Baltpurviņas lekcija Aizbildņu klubiņā Ineses Baltpurviņas lekcija Aizbildņu klubiņā
Ineses Baltpurviņas lekcija Aizbildņu klubiņā
  • 2005. gada 11. februārī tika nodibināts Aizbildņu klubiņš. AKSO vadīja un realizēja Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstītu projektu “Aizbildņu ģimeņu atbalsta grupas nostiprināšana un izglītošana Auces pilsētā un tās apkārtnē” 2005. gada nogalē.
Projekta mērķis: Izveidot zinošu ilgstoši darboties spējīgu aizbildņu atbalsts grupu Auces pilsētā un informēt sabiedrību par aizbildņu darbu.
Projekta galvenie pasākumi:
-9 lekcijas aizbildņiem un paralēlas nodarbības bērniem, kas paņemti aizbildniecībā;
-2 lekcijas un 1 praktiskā nodarbība pieaugušajiem;
-3 kopīgi pasākumi vecākiem un bērniem.
Projekta finansējums no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas -1779,91 Ls
  • 2005. gada rudenī piedalāmies Bērnu un ģimenes lietu ministrijas un Auces pilsētas domes atbalstītajā un Auces PIIC vadītajā projektā „Mācāmies būt labākie vecāki saviem bērniem” . Jaunās māmiņas māca J. Ozoliņbeika no Rīgas Bobota centra.
  • LLSA projekts „Lauku iedzīvotāju – mājamatnieku apmācības un komercdarbības veicināšana” no 2005. g. 1. februāra – 2007. g. 28. februārim.
Nodarbības:
              uzņēmējdarbībā;
              vienkāršā ieraksta grāmatvedībā;
              saskarsmes psiholoģijā;
              floristikā;
              zīda apgleznošanā;
              balto darbu izšūšanā.
Piedalīšanās LLSA rīkotajos pasākumos un izstādēs Rāmavā un Ķīpsalā.
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.