LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Anšlavs, Junora
< Maijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība) apmierināšanai.

Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” noteiktajam.

Mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro, bet par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. un ja:

1.  tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19.punktā minēto;
2.  tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.  tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
4.  persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.

Sociālās palīdzības pabalsti:

• Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI);
• Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts;
• Apbedīšanas pabalsts;
• Pabalsts veselības aprūpei un medicīnisko izdevumu apmaksai;
• Pabalsts ēdināšanai;
• Pabalsts pamatvajadzību apmierināšanai, iestājoties krīzes situācijai.

Pabalsti bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē:

• Pabalsts bērna uzturam;
• Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
• Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bērnam.

Sociālās palīdzības saņemšana
Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Auces novada sociālajā dienestā Aucē vai Auces novada sociālā dienesta klientu apkalpošanas punktos pie sociālā darba speciālista un iesniedz:

• iesniegumu, kurā norāda problēmu, kuras dēļ persona vēršas pēc sociālās palīdzības;
• iztikas līdzekļu deklarāciju;
• ienākumus apliecinošus dokumentus (arī par citiem ģimenes locekļiem);
• dokumentus, kas apliecina izdevumus, kuru dēļ ir nepieciešamība pēc sociālās palīdzības (ja to paredz pabalsta izmaksas nosacījumi);
• citus dokumentus atbilstoši attiecīgajam sociālās palīdzības veidam, ja tos pieprasa sociālā darba speciālists un ja to nepieciešamība ir būtiska pabalsta piešķiršanai.

Klienta līdzdarbības pienākumi:

• Aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
• Sniegt patiesas ziņas;
• Izmantot Nodarbinātību valsts aģentūras piedāvātos pakalpojumus.
• Aktīvi darboties, lai uzlabotu savu materiālo situāciju un ienākumus;
• Sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
 
Kontaktinformācija:
Auces novada Sociālajā dienestā:
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.