LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Artis, Artūrs
< Jūnijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Auces novada sociālā dzīvojamā māja “Lielauce”


“Ezerkrasti 1”, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads

 
Vispārīgie noteikumi
 • Sociālā dzīvojamā māja “Lielauce” atrodas Lielauces pagasta “Ezerkrasti 1”, skaistā vietā, blakus Lielauces pagasta pārvaldei un Tautas namam, netālu no Lielauces ezera un ir izveidota, lai nodrošinātu ar dzīvesvietu atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kurām nav apgādnieku, vai kuru apgādnieki nespēj apgādāt savus apgādājamos un kuru dzīvošana iepriekšējā dzīvesvietā objektīvu apstākļu dēļ vairs nav iespējama;
 • Sociālajā dzīvojamā mājā atrodas 22 servisa dzīvokļi (istabas) 17-18 m2 platībā, kuri ir aprīkoti nepieciešamajām mēbelēm un ūdens izlietni katrā istabiņā. Virtuves, ēdamtelpas un sanitārās telpas ir aprīkotas ar nepieciešamo sadzīves tehniku un atrodas koplietošanā visiem ēkas iemītniekiem;
 • Izveidota viena krīzes istaba, kur uz laiku, krīzes apstākļos var uzturēties ģimene ar bērniem;
 • Sociālā dzīvojamā māja atrodas Sociālā dienesta valdījumā, bet tās uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
 • Pakalpojums tiek piešķirts Auces novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.
Servisa dzīvokļi un to izīrēšanas kārtība
 • Servisa dzīvoklis tiek izīrēts un pielāgots atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai (-ām), kurai (-iem) nav apgādnieku, vai kura (-u) apgādnieki nespēj nodrošināt personas (-u) iespējas dzīvot patstāvīgi un aprūpēt sevi;
 • Gadījumā, ja Sociālais dienests ir saņēmis informāciju, ka kāda persona nonākusi situācijā, kad funkcionālo traucējumu dēļ vai citu objektīvu apsvērumu dēļ personas dzīvošana līdzšinējā dzīves vietā vairs nav iespējama, tiek uzsākts administratīvais process un tiek pieņemts lēmums par īres tiesību piešķiršanu Servisa dzīvoklī vai atteikumu personai piešķirt īres tiesības dzīvoklī;
 • Sociālā dienesta lēmums par Servisa dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu ir pamatojums dzīvojamo telpu īres līgumam starp Servisa dzīvokļa pretendentu un Sociālo dienestu;
 • Servisa dzīvokļa īrniekiem ir tiesības pretendēt uz visiem sociālajiem pabalstiem un sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir Sociālais dienests, kā arī saņemt aprūpes mājā pakalpojumu;
 • Personai, noslēdzot īres līgumu ir pienākums deklarēt savu pamata dzīvesvietu Sociālajā dzīvojamā mājā.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
 • Personīgi darba laikā Auces novada Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 12, Aucē un klientu apkalpošanas vietās Bēne, Ukru, Īles, Vītiņu un Lielauces pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos.
Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu
 • Persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;
 • Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu;
 • Personai vai viņas likumiskajam pārstāvim jābūt pieejamam norunātajā laikā dzīvesvietā, lai sociālā darba speciālists varētu veikt personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma novērtēšanu;
 • Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu vēršas pie pakalpojuma sniedzēja līguma noslēgšanai.
Pakalpojuma maksa
 • Servisa dzīvokļa īrnieks par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem u.c. pakalpojumiem maksā saskaņā ar noslēgto līgumu.
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš
 • 10 (desmit) darbdienu laikā.
Uzziņas, informācija, konsultācijas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.