LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena:  Maira, Rasa, Rasma
< Novembris 2023 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Pašvaldības grantu konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Auces novadā 2020” rezultāti


Noslēdzies pašvaldības grantu konkurss “Attīsti uzņēmējdarbību Auces novadā 2020”. Tā mērķis ir motivēt biznesa veidošanu un attīstību, atbalstot gan jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos, gan esošo attīstību Auces novadā atbilstoši Auces novada pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.
2020. gadā tika saņemti 3 biznesa ideju pieteikumi. Konkursa komisija, izvērtējot visus saņemtos biznesa idejas pieteikumus, aicināja jaunos uzņēmējus uz biznesa idejas prezentāciju klātienē š.g. 13. augustā Auces novada pašvaldībā. Biznesa idejas vērtēja grantu konkursa vērtēšanas komisija - komisijas priekšsēdētājs Ģirts Ante, komisijas sekretārs Ilmārs Matvejs un komisijas locekļi Aldis Lerhs un Baiba Kronberga, kā arī pieaicinātie eksperti no Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra, finanšu attīstības institūcijas “ALTUM”, Jelgavas biznesa inkubatora, viens uzņēmējs no Auces novada. Kopējais grantu konkursam piešķirtais finansējums 2020. gadā ir 6000,00 EUR (seši tūkstoši eiro).

Nomas maksājumu samazinājums Auces novada komersantiem

Auces novada pašvaldībā ir saņemti komersantu, kurus skārusi krīze saistībā ar Covid-19 izplatību, iesniegumi par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu piemērošanu par Auces novada pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošo nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz likumu "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.
Krīzes skarto komersantu saraksts, kuri saņēmuši lēmumā Nr.135 no 13.05.2020. noteiktos atbalsta pasākumus:
 1. Saimnieciskās darbības veicēja Antra Eglīte, periods 14.03.2020.-31.03.2020., nomas maksas atbrīvojums 49,71 EUR;
 2. Saimnieciskās darbības veicēja Antra Eglīte, periods 01.04.2020.-30.04.2020., nomas maksas atbrīvojuma summa 85,57 EUR;
 3. Saimnieciskās darbības veicēja Antra Eglīte, periods 01.05.2020.-15.05.2020., nomas maksas atbrīvojums 38,66 EUR.
Finanšu nodaļas vadītāja
Ilze Ozoliņa

Auces novada pašvaldība izsludina konkursu “Attīsti uzņēmējdarbību Auces novadā”

Auces novada pašvaldības grantu konkurss “Attīsti uzņēmējdarbību Auces novadā” 2019. gadā tiek izsludināts atbilstoši grantu konkursa nolikuma nosacījumiem.(Nolikums apstiprināts Auces novada domē 27.12.2018.).
 
Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgstspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu.

Grantu konkursa idejas pieteikumi jāiesniedz vienā eksemplārā, drukātā formātā, pievienojot elektronisku versiju CD vai USB datu nesējā, personīgi Auces novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Aucē, Jelgavas ielā 1, sākot no konkursa nolikuma publicēšanas brīža www.auce.lv, vai arī iesūtot elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: .

Jelgavas Biznesa inkubators

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.
 
LIAA Jelgavas biznesa inkubatora darbības teritorija: Jelgava, Tērvete, Auce, Dobele, Ozolnieki un to novadi.
 
PIRMSINKUBĀCIJA - pieteikuma veidlapa pirmsinkubācijai pieejama LIAA mājas lapā: 
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/saistitie-dokumenti

 
 • Uzņemšana pirmsinkubācijai notiek divas reizes gadā, pavasarī un rudenī (vairāk informācijas LIAA mājas lapā);
 • Maksimālais pimsinkubācijas termiņš – 6 mēneši;
 • Mērķa grupas: fiziskas personas (biznesa ideju autori) un reģistrēti komersanti (sīkie/mikro, mazie un vidējie komersanti, ne vecāki par 3 gadiem no to reģistrācijas brīža);
 • Pirmsinkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 2 000 eiro (de minimis - http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/noderiga-informacija/de-minimis) apmērā.

Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai – finanšu institūcijā ALTUM

"Attīstības finanšu institūcija Altum" ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.).

ALTUM atbalsta:
 • biznesa uzsācējus;
 • mazos un vidējos uzņēmumus;
 • lauksaimniekus;
 • iedzīvotājus.
ALTUM piedāvātie valsts atbalsta instrumenti paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi.

ALTUM šobrīd piedāvā sekojošas valsts atbalsta programmas:
 • aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa uzsākšanai un attīstīšanai;
 • garantiju programmas finanšu resursu pieejamībai, eksporta darījumu riska apdrošināšanai, iedzīvotāju mājokļu aizdevumiem;
 • riska kapitāls;
 • daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma,
 • nefinanšu atbalsts – mentorings, konsultācijas, u.c.

Lai atrastu sava uzņēmuma aktuālajām vajadzībām piemērotāko programmu, aicinām izmantot  Atbalsta  programmu kalkulatoru šeit:

Plašāka informācija par ALTUM piedāvājum Finanšu institūcija ALTUM | Valsts atbalsts
 
Kontaktinformācija:
Mājas lapa: www.altum.lv
 
JELGAVAS REĢIONĀLAIS CENTRS, Lielā iela 12, Jelgava, LV 3001,
Konsultācijas par aizdevumiem  un citiem valsts atbalsta  veidiem
Katru darba dienu 8:30 - 17:00
tālr.: 67774290; 28334347
 
DOBELES KONSULTĀCIJU BIROJS, Brīvības iela 7, Dobele
Konsultāciju laiki otrdienās 9:00-12:00 un 12:30-17:00
Tālrunis: 67774290; 28334347
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.