LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Marija, Marika, Marina
< Maijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Būvvaldes informācija

BŪVES NOSAUKUMS, FUNKCIJA IECERES IESNIEDZĒJS, PASŪTĪTĀJS VAI PILNVAROTA PERSONA BŪVES VIETA,  
ADRESE
IECERES IESNIEGŠANAS DATUMS BŪVATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS DATUMS ATZĪME PAR BŪVDARBU UZSĀKŠANU
( DATUMS )
Saimniecības ēkas pārbūve Dairis Bertāns Auces nov., Vītiņu pag., “Stūrīši” 04.01.2016. 04.01.2016. 04.01.2016.
Meliorācijas sistēmu pārbūve Z/S “Lielvaicēni” Auces nov., Vītiņu pag., “Lielvaicēni” 28.12.2016. 11.01.2016.
Saimniecības ēkas atjaunošana-pārbūve 1. un 2. kārta Z/S “Lielvaicēni” Auces nov., Vītiņu pag., “Lielvaicēni” 14.01.2016. 25.01.2016. 28.07.2016.
Meliorācijas sistēmas “Vētras”pārbūve SIA “Baltic Breeder” Auces nov., Īles pag., “Vētras” 20.01.2016. 27.01.2016. 15.09.2016.
Dzīvojamās mājas pārbūve Tamāra Emberga Auce nov., Vītiņi, Ceriņu iela 7 29.01.2016 29.01.2016.
Komersantu ceļa “Meža ceļš 70-84 22B06-2” LVMI “Silva” un LLU VZIM “Meža pētīšanas stacija” Auces nov., Vītiņu pag., “Meža pētīšanas stacija” 09.02.2016. 09.02.2016. 25.06.2016.
Asfalta un šķembu seguma laukuma būvniecība SIA “TAND UKRI” Auces nov., Bēnes pag., “Līcīši”, “Vecmiķeļi” 17.03.2016. 17.03.2016.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Tērvete, ŪSIK kods 3826 : 01 pik. 589/70-396/50 Ukru pag., Auces nov. VSIA “ZM nekustamie īpašumi” ŪSIK kods 3826 : 01 pik. 589/70-396/50 Ukru pag., Auces nov. 10.03.2016. 24.03.2016.
Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve Ināra Rumba Auces nov., Auce, Bēnes iela 18 26.04.2016 26.04.2016. 26.04.2016
Dzīvojamās mājas pārbūve par augu izcelsmes produktu pārstrādes būvi pārtikas ražošanai SIA “Krīgeri” Auces nov., Īles pag., “Bemberi-1”, "Bemberi-2” 27.04.2016.
Vecauces pils ieejas lieveņa-altāna rekonstrukcija un altāna fasāžu remonts ar dalījumu kārtās SIA LLU MPS “Vecauce” Auces nov., Vecauces pag., Vecauce, Akadēmijas iela 11 01.05.2016 03.05.2016 28.08.2016.
Dzīvojamā māja Agris Rikmanis Auces nov., Bēnes pag., “Brīvnieki” 16.05.2016 26.05.2016.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Govainis, ŪSIK kods 38244 : 01, pik. 08/80-188/80 VSIA “ZM nekustamie īpašumi” Auces nov., Bēnes pag., Govainis 30.05.2016. 02.06.2016.
Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve Ivars Raņķis Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Amatnieku iela 26 16.06.2016. 16.06.2016. 16.06.2016.
Saimniecības modernizēšana-graudu pieņemšanas un pirmapstrādes komplekss Māju z/s “Ķauķi” Auces nov., Ukru pag., “Kaltes” 11.08.2016. 11.08.2016.
Dzīvojamās mājas būvniecība Kaspars Jermušs Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Sniķeres iela 9 15.08.2016. 18.08.2016. 18.08.2016.
Pirts Ainārs Holodņikovs Auces nov., Auce, Pils iela 21 11.08.2016. 18.08.2016. 25.08.2016.
Graudu kaltes komplekss AS “Balticovo” Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Sniķeres iela 10, Sniķeres iela 12 28.08.2016. 25.08.2016.
Angāra-noliktavas jaunbūve SIA “DIVI OZOLI” Auces nov., Lielauces pag., “Ķieģelceplis” 01.09.2016. 01.09.2016.
Meliorācijas sistēmas pārbūve nekustamajos īpašumos “Jaunstrautiņi”, ‘Jauncelmi” Māju z/s “Ķauķi” Auces nov., Ukru pag., “Jaunstrautiņi”, "Jauncelmi” 14.09.2016. 15.09.2016.
Saimniecības ēka Arnis Pētersons Auces nov., Auce, Annas Brigaderes iela 29a 01.10.2016. 06.10.2016. 06.10.2016.
Pirts Mārita Meldere Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Amatnieku iela 14 06.10.2016. 10.10.2016. 10.10.2016.
Saimniecības ēka Gintars Bērziņš Auces nov., Bēnes pag. Bēne, Jaunā iela 8 20.10.2016. 27.10.2016. 27.10.2016.
Jauns elektroapgādes pieslēgums ražotenei Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Sniķeres iela 10 AS “Balticovo” Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Sniķeres iela 10 25.10.2016. 27.10.2016.
Būves nosaukums, funkcija
Ieceres iesniedzējs, pasūtītājs vai pilnvarota persona
Būves vieta, adrese
Ieceres iesniegšanas datums
Būvatļaujas izsniegšanas datums
Atzīme par būvdarbu uzsākšanu
(datums )
Meža autoceļš „Ukru ceļš”
AS „Latvijas Valsts meži”
Ukru pagasts, Auces novads
12.11.2014.
12.11.2014.
Slaucamo govju kūts ar piena bloku, 3. būvniecības kārta
Vilnis Reiss
Z/S „Ezeriņi”, Lielauces pagasts, Auces novads
22.12.2014.
Graudu bunkurs
SIA „ Sabiedrība Mazauce”
„Pļaviņas”, Ukru pagasts, Auces novads
08.01.2015.
Valsts nozīmes ūdensnoteka „Mašmeļu grāvis”
Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Ukru pagasts, Auces novads
29.01.2015.
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija
Biruta Zemīte
Aspazijas laukums7, Auce, Auces novads
06.02.2015.
06.02.2015.
Meža meliorācijas sistēmas „Untupju masīvs” rekonstrukcija
AS „Latvijas Valsts meži”
Vītiņu pagasts, Auces novads, Īles meža iecirknis
05.02.2015.
05.02.2015.
Bēnes katlu mājas rekonstrukcija
SIA „Zemgales Enerģijas Parks”, reģ. Nr. 40103398901
Rūpniecības iela 2 D, Bēne, Bēnes pagasts
19.02.2015.
19.02.2015.
Meliorācijas sistēmu pārbūve
SIA „Ingleby Latvia Agro”
„Zaķi”, Vītiņu pagasts; „Bulduri”, Bēnes pagasts
 
03.07.2015.
06.07.2015.
Meliorācijas sistēmu pārbūve
Z/S „Birzes”, reģ. Nr. 48501005090
„Griķi”, Vītiņu pagasts, Auces novads
 
03.07.2015.
06.07.2015.
Meliorācijas sistēmu pārbūve
Z/S „Andulaiši”, reģ. Nr. 48501014017
(kopprojekts), Auces novads, Saldus novads
 
21.07.2015.
21.07.2015.
Individuālās pirts jaunbūve
Regīna Lagzdiņa
Līduma iela 18 C, Bēne, Auces novads
 
17.08.2015.
17.08.2015.
17.08.2015.
Būves nosaukums, funkcija
Ieceres iesniedzējs, pasūtītājs vai pilnvarota persona
Būves vieta,
adrese
Pieteikuma uzskaites karte, rakstisks iesniegums, saņemšanas datums
PAU izsniegšanas datums
Būvprojekta akcepta datums
Būvatļaujas saņemšanas datums
Ružu ceļš – 4,94 km rekonstrukcija
AS „Latvijas Valsts Meži”
Īles pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Īles meža iecirknis
Būvvaldē 20.03.2014.
27.03.2014.
Starpstāvu pārseguma rekonstrukcija
Auces novada pašvaldība, Auces vidusskolas direkcija
Jura Mātera iela 13, Auce, Auces novads
10.04.2014.
08.05.2014.
Vircas krātuves 5000 kub.m. jumta izbūve
SIA „Baltic Breeders”
„Vētras”, Īles pagasts, Auces novads
 10.04.2014.
Pakaišu kūtsmēslu krātuve
SIA LLU Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”
„Energocentrs”, Vecauces pagasts, Auces novads
10.04.2014.
14.04.2014.
05.06.2014.
Kūts rekonstrukcija un mēslu krātuves jaunbūve
Z/S „Druvas”, Vītiņu pagasts
„Ceplis”, Vītiņu pagasts, Auces novads
24.04.2014.
Steļķu grāvis, renovācija
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”
Vītiņu pagasts, Auces novads
24.04.2014.
Ārējā elektroapgāde TP – 5251 „ Stūraiši”
AS „Sadales tīkls”
Lielauces pagasts, Auces novads
08.05.2014.
Garāžas
Pilnvarotā persona - N. Paulauska
Vītiņu iela 4 F, Auce, Auces novads
08.05.2014.
15.05.2014.
Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve
Ināra Rumba
Bēnes iela 18, Auce, Auces novads
15.05.2014.
Lauksaimniecības tehnikas apkopes – biroja ēka
SIA „Tand Ukri”
„Vecmiķeļi”, Bēnes pagasts, Auces novads
12.05.2014.
15.05.2014.
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
Gunita Zeikmane
Puškina iela 7, Auce, Auces novads
15.05.2014.
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
Māris Gailis
Miera iela 22, Auce, Auces novads
15.05.2014.
Garāžas
Pilnvarotā persona – L. Sabulis
Vītiņu iela 4 G, Auce, Auces novads
15.05.2014.
A – 576 ( A/st.57, L – 26 – KP – 576/2) A-5713, Auce, Auces novads („Sadales tīkli”)
A/S „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga
Auce, Auces novads
15.05.2014.
Vecauces pils. Ieejas lieveņa – altāna rekonstrukcija un fasādes.
Akadēmijas ielā 11A, Auces novads
26.05.2014.
Ārējā elektroapgāde ražotnei
SIA „Bioagrobaltic”
Ražotāji, Lielauces pagasts, Auces novads
29.05.2014.
Ceptuves rekonstrukcija
Valērijs Hišovs
Kastaņas, Lielauces pagasts, Auces novads
02.06.2014.
Smilts – grants un smilts atradne „Mežmaļi” 
Oskars Lindermanis
„Mežmaļi”, Vītiņu pagasts, Auces novads
21.07.2014.
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka – garāža
Ēriks Ukstiņš
Jura Mātera iela 7, Auce, Auces novads
10.07.2014.
Valsts ūdensnoteka Vecmiķeļu grāvis
VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi
Bēnes un Vītiņu pagasti, Auces novads
18.08.2014.
TP – 5Z01 Kokmuiža, Vītiņu pagasts,
Elektrolīnijas rekonstrukcija
A / S „ Sadales Tīkls”
Vītiņu pagasts
21.08.2014.
Valsts ūdensnoteka Mašmeļu grāvis
VSIA „ Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Ukru pagasts
21. 08. 2014.
Slaucamo govju kūts ar piena bloku., 3. būvniecības kārta
Z/S „ Ezeriņi”
„Bumbieri” , Lielauces pagasts, Auces novads
20.08.2014.
29.09.2014.
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.