LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
< Maijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Saistošie noteikumi

2021. gads
Auces novada pašvaldības 2021.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Auces novada pašvaldībā”
Zaudējuši spēku
2020. gads
Konsolidētā redakcija šeit.
2019. gads
Stājas spēkā 01.07.2020.
Stājas spēkā 01.07.2020.
Stājas spēkā 01.07.2020.
Stājas spēkā 01.07.2020.
Stājas spēkā 01.07.2020.
Stājas spēkā 01.07.2020.
Stājas spēkā 01.07.2020.
Stājas spēkā 01.07.2020.
Stājas spēkā 01.07.2020.
Konsolidētā redakcija uz 01.07.2020. šeit.
2018. gads
Konsolidētā redakcija uz 01.07.2020. šeit.
Konsolidētā redakcija uz 01.07.2020. šeit.
2017. gads
Konsolidētā versija šeit.
Konsolidētā versija šeit.
Auces novada pašvaldības 25.10.2017. saistošie noteikumi Nr.8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā”. 
Zaudējuši spēku.
Konsolidētā redakcija uz 01.07.2020. šeit.
Konsolidētā redakcija uz 01.07.2020. šeit.
2016. gads
Auces novada pašvaldības 23.03.2016. saistošie noteikumi Nr.3 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 30.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.18 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā"".
Zaudējuši spēku.
2015. gads
Auces novada pašvaldības 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr.8 “Par ikgadējiem un vienreizējiem pabalstiem Auces novada pašvaldībā”.
Zaudējuši spēku.
Konsolidētā versija šeit.
Auces novada pašvaldības 30.09.2015. saistošie noteikumi Nr.6 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 30.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.18 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā"".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 29.07.2015. saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 30.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.18 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 29.04.2015. saistošie noteikumi Nr.3 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par sociālajiem pabalstiem bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm"".
Zaudējuši spēku.
2014. gads
Auces novada pašvaldības 24.09.2014.saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā””.
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 25.06.2014.saist.not.Nr.3 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 2012.gada 25.aprīļa saist. not. Nr.8 „Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Lielauces ezerā 2012. – 2015.gadam"".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 26.03.2014.saistošie noteikumi Nr.2 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pabalstiem veselības uzlabošanai un veselīga dzīves veida veicināšanai"".
Zaudējuši spēku.
2013. gads
Auces novada pašvaldības 27.11.2013.saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 22.07.2009.saistošajos noteikumos Nr.4 "Par pabalstiem veselības uzlabošanai un veselīga dzīves veida veicināšanai”".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 30.10.2013.saistošie noteikumi Nr.20 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 28.12.2011.saistošajos noteikumos Nr.5 "Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 30.10.2013. saistošie noteikumi Nr.19 "Par sociālajiem pabalstiem bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 30.10.2013. saistošie noteikumi Nr.18 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 30.10.2013.saistošie noteikumi Nr.10 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 25.08.2010.saistošajos noteikumos Nr.25 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā"".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 30.10.2013.saistošie noteikumi Nr.8"Grozījumi Auces novada pašvaldības 30.06.2010.saistošajos noteikumos Nr.15 "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Auces novada teritorijā”"
Zaudējuši spēku.
Konsolidētā versija šeit.
Konsolidētā versija šeit.
Auces novada pašvaldības 24.07.2013.saistošie noteikumi Nr.4 "Īpašumi, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam". 
Zaudējuši spēku.
Plašāka informācija par Auces novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam šeit.
Auces novada pašvaldības 30.01.2013.saistošie noteikumi Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Auces novada administratīvajā teritorijā".
Zaudējuši spēku.
2012. gads
Auces novada pašvaldības 25.07.2012.saistošie noteikumi Nr.11 "Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 25.04.2012.saistošie noteikumi Nr.8 "Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Lielauces ezerā 2012. – 2015.gadam".
Zaudējuši spēku.
Konsolidētā redakcija uz 01.07.2020. šeit.
Auces novada pašvaldības 25.01.2012.saistošie noteikumi Nr.3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā Auces novadā".
Zaudējuši spēku.
Konsolidētā redakcija uz 01.07.2020. šeit.
2011. gads
Auces novada pašvaldības 28.12.2011.saistošie noteikumi Nr.5 "Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā".
Zaudējuši spēku.
Konsolidētā versija šeit.
2010. gads
Auces novada pašvaldības 24.11.2010.saistošie noteikumi Nr.31 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 22.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 29.09.2010.saistošie noteikumi Nr. 28 "Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi". Zaudējuši spēku 23.04.2020.
Konsolidētā redakcija uz 01.07.2020. šeit.
Auces novada pašvaldības 25.08.2010.saistošie noteikumi Nr.25 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā". Zaudējuši spēku.
Konsolidētā versija šeit.
Auces novada pašvaldības 30.06.2010.saistošie noteikumi Nr.17 "Par Auces novada pašvaldības nodevām".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 30.06.2010.saistošie noteikumi Nr.15 "Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Auces novada teritorijā"
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 30.06.2010.saistošie noteikumi Nr.14 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 22.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pabalstiem bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē”".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 28.04.2010.saistošie noteikumi Nr.12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Auces novadā".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 28.04.2010.saistošie noteikumi Nr.9 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Auces novadā".
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 24.02.2010.saistošie noteikumi Nr.7 "Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada Higiēnas centros". 
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 24.02.2010.saistošie noteikumi Nr.6 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 23.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.8 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"". 
Zaudējuši spēku.
Konsolidētā versija šeit.
Auces novada pašvaldības 27.01.2010.saistošie noteikumi Nr.1 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 22.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 "Par sociālās palīdzības pabalstiem”".
Zaudējuši spēku.
2009. gads
Auces novada pašvaldības 16.12.2009.saistošie noteikumi Nr.14 "Par sociālo pakalpojumu sniegšanu servisa dzīvoklī". 
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 23.09.2009.saistošie noteikumi Nr.8 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā". 
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 22.07.2009.saistošie noteikumi Nr.6 "Par teritorijas plānojumiem". 
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 22.07.2009.saistošie noteikumi Nr.5 "Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām". 
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 22.07.2009.saistošie noteikumi Nr.4 "Par pabalstiem veselības uzlabošanai un veselīga dzīves veida veicināšanai". 
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 22.07.2009.saistošie noteikumi Nr.3 "Par pabalstiem bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē". 
Zaudējuši spēku.
Auces novada pašvaldības 22.07.2009.saistošie noteikumi Nr.2 "Par sociālās palīdzības pabalstiem". 
Zaudējuši spēku.
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.