LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Marija, Marika, Marina
< Maijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai ir spiests atbrīvoties. Ikviens no mums ir atkritumu radītājs, jo katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri. Atkritumi rada vides piesārņojumu. Lai samazinātu vides piesārņojumu un arī taupītu resursus, svarīgi ir samazināt atkritumu daudzumu, veicot to šķirošanu, tādejādi no visiem atkritumiem atšķirojot tos, kurus var izmantot otreizējai pārstrādei.

Auces novada domes saistošie noteikumi Nr.2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā” nosaka, ka „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi ir:

1. Samazināt sadzīves atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;
2. Veicināt otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, papīrs, plastmasa, koks, metāls, kompostējamie atkritumi, būvgruži) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, samazinot atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu;

3. Rūpēties par to, lai atkritumi, kurus otrreiz nevar pārstrādāt, tiktu noglabāti videi un cilvēka veselībai drošā veidā;
4. Radīt un uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi;
5. Uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, samazināt vides piesārņojumu;
6. Samazināt noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu uz vienu iedzīvotāju;
7. Novērst vides piesārņošanu ar atkritumiem;
8. Nodrošināt ekonomiski pamatotu un videi nekaitīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pašvaldības teritorijā;
9. Iekļaut visus sadzīves atkritumu radītājus pašvaldības noteiktā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānā;
10. Ieviest pašvaldības teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas tiek balstīta uz ilgtspējīgas darbības principiem.”


Kā arī nosaka, ka:
„Ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam (nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam) Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma. Tam jāiekļaujas pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā šos saistošos noteikumus.”

No 2020. gada 1. maija SIA “Eco Baltia vide” ir atkritumu apsaimniekošanas PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS  Auces novadā.
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS organizē visa veida  atkritumu savākšanu no juridiskām un fiziskām personām, slēdzot ar tām līgumu.

Sadzīves atkritumi tiek uzkrāti KLIENTIEM īpašumā esošajos vai  SIA “Eco Baltia vide” īpašumā esošajos un KLIENTAM lietošanā nodotajos SA konteineros.

Piedāvāti četru  tilpumu  SA konteineri : 180 l , 240 l , 660 l , 1100 l .

Sadzīves atkritumus, pirms ievietošanas konteineros, ir jāliek atkritumu maisos un šos maisus jāaizsien, nodrošinot, ka SA konteinera vāks ir pilnībā un cieši aizvērts.
SA apjomam ir jābūt identiskam konteinera tilpumam. SA, kas  ievietoti virs konteinera malas, nosakot to daudzumu, tiek uzskatīti par papildapjomu un par to tiek piemērota papildu maksa.  

Ja KLIENTAM tiek nodrošināta  dalīti vākto SA izvešana, katra veida konteinerā drīkst ievietot tikai noteikta veida atkritumus.

Slēdzot līgumu ar PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU,  KLIENTS  izvēlas savai saimniecībai nepieciešamo SA konteinera tilpumu un nosaka atkritumu izvešanas biežumu.
Divas reizes gadā KLIENTS var mainīt kādu no Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, vismaz 2 nedēļas iepriekš to saskaņojot ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU. Sadzīves atkritumu  grafiks tiek nosūtīts Klientam uz  e- pastu.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa 13,96 EUR par m3 + PVN 21% kopā 16,89 EUR / m3.

SIA “Eco Baltia vide” cenrādis Auces novadam


Par lielgabarīta sadzīves atkritumu, bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu, mājsaimniecībā un būvniecībā radušos būvniecības atkritumu nodošanu PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS un KLIENTS vienojas atsevišķi. Minētos atkritumu veidus uzkrāj atsevišķi. Šo atkritumu izvešanas noteikumi pieejami www.ecobaltiavide.lv vai zvanot pa tālr. 8717, 67799999.

Informācijas avots: www.ecobaltiavide.lv
 
 
ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS NOZĪME
  • Atkritumu apjomu samazināšana;
  • Dabas resursu saglabāšana;
  • Atkritumu apsaimniekošanas izmaksu samazināšana.
Auces novadā ir iespēja šķirot atkritumus, izmantojot dalīto konteineru sistēmu – ir pieejami divu krāsu šķirošanas konteineri un katrs no tiem ir paredzēts noteiktam atkritumu veidam.

DZELTENAIS KONTEINERS – paredzēts papīra un kartona atkritumiem, kā arī plastmasas iepakojuma atkritumiem.

Tajā DRĪKST mest avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona kastes un bukletus, PET pudeles, sadzīves ķīmijas pudeles, saplacinātas dzērienu skārda bundžas.

Tajā NEDRĪKST mest slapju vai netīru kartonu, laminētus papīra izstrādājumus, netīrus plastmasas izstrādājumus, rotaļlietas, eļļas pudeles, saimniecības preces, vienreizlietojamos traukus, sadzīves priekšmetus.
 
ZAĻAIS KONTEINERSparedzēts stikla iepakojuma atkritumiem.

Tajā DRĪKST mest tīru stikla iepakojumu – burkas un pudeles.
 
Tajā NEDRĪKST mest spoguļstiklu, auto stiklu, stikla lauskas, spuldzes.
 
Esošie dalīto atkritumu konteineru punkti Auces novadā
 
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.