LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena:  Maira, Rasa, Rasma
< Jūnijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Pašvaldība, pamatojoties uz personas pieprasījumu, ziņu pieprasītājam sniedz reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (izziņu par deklarēto dzīvesvietu), ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušas personas pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Fiziska persona, pieprasot vai saņemot izziņu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)), bet viņas pilnvarota persona – pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu. Fiziskās personas likumiskais pārstāvis, pieprasot vai saņemot ziņas, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja pašvaldībai nav iespējams pārliecināties par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām.

Valsts nodeva par izziņas saņemšanu par dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, – 2,50 euro.

 Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem ja minēto informāciju pieprasa:
  • politiski represētā persona;
  • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
  • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas, kuras pieprasa minēto informāciju:
  • persona ar invaliditāti;
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks; persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
  • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
  • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Ja pašvaldības rīcībā nav informācijas par personas tiesībām uz samazinātu valsts nodevu vai atbrīvojumu no valsts nodevas, persona uzrāda apliecību vai iesniedz dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu.
 
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 505, Rīgā 2017. gada 29. augustā “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”;
  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 130, Rīgā 2011. gada 15. februārī “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.