LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Anšlavs, Junora
< Maijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Personas vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma sniedzējs
Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa
 
Pakalpojuma būtības īss apraksts
Persona var mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Dzimtsarakstu nodaļa dokumentus nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, departamenta direktors izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu.
 
Pakalpojuma saņēmējs
Fiziskas personas
 
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.
 
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu  
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Iesniegumam pievieno:
- fotogrāfiju (4,5 x 3,5 cm).
- nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, - aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
 
      2. Persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, Dzimtsarakstu nodaļai iesniedz iesniegumu personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Iesniegumam pievieno:
-  tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību;
- nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, - aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
- Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” un ar iepriekš minētajiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt;
- izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, — izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “latvietis”.
 
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas
pieejamas dzimtsarakstu nodaļā
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)
60
 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi
valsts nodeva par vārda, uzvārda maiņu – 71,14 eiro
 
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kas saistīti ar termiņu)
nav
 
Administratīvais process
ir
 
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
 
Atgādinājums
Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, personai 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), jāiesniedz šis lēmums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei
 
Brīdinājums
Nav
 
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi
Klātienē Auces novada Dzimtsarakstu nodaļā
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces nov., LV-3708
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās: 8:00-13:00
Otrdienās: 14:00-17:00
Trešdienās: 8:00-13:00
Ceturtdienās: 14:00-17:00
Piektdienās: 8:00-12:00 

Pakalpojuma saņemšanas veidi
Klātienē Auces novada Dzimtsarakstu nodaļā
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces nov., LV-3708

Uzziņas, informācija, konsultācijas
tālrunis: 63745159;
e-pasts:
 
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.