LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Anšlavs, Junora
< Jūlijs 2023 >
P O T C Pk S Sv
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2019. gads

Villijam Hadrianam
GODA DIPLOMS
par nesavtīgu un ilggadēju palīdzības organizēšanu Auces novada iedzīvotājiem.

Villijs ir cilvēks, kurš ar labdarības organizēšanu Auces novadā nodarbojas jau kopš 90. gadiem, pirms vēl Auces novads tika dibināts. Kungs dzīvo Vācijā, viņam šobrīd jau ir krietni virs 80 gadiem, taču vēl pirms pāris gadiem bija saorganizējis sūtījumu uz Auci. Viņa ieguldījums mēbeļu, medicīnas aprīkojuma un citu dažādu kravu nokomplektēšanā  Auces novada iedzīvotājiem naudas izteiksmē nemaz nav aprēķināms, vēl jo vairāk, viņš to darīja ar vislielāko atbildības sajūtu un vēlmi palīdzēt provinces iedzīvotājiem. Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara labu pašam sev - ne tajā nozīmē, ka viņu par to gaidītu balva, bet gan tajā, ka apziņa, ka padarīts labs darbs, pati par sevi sniedz lielu prieku. Mēs neviens neesam tik bagāti, lai novērstu trūkumu vai visas nelaimes pasaulē, bet kopā mēs spējam to visu mazināt un dot kādam cerību un pārliecību, ka visas mūsu vajadzības un vēlmes tiks piepildītas, jo katram mērķim ir vajadzīga ne tikai ideja un uzņēmība to īstenot, bet arī finansējums, kas kopumā šajos garajos gados, kad Villijs nepagurstoši apmeklēja Auci, nogādājot galamērķī kārtējo kravu, ir sasniedzis iespaidīgus apmērus un palīdzējis neskaitāmiem Auces un Auces novada iedzīvotājiem. Pēc apbalvojuma saņemšanas Hadriana kungs uzrunāja svētku viesus ar uzrunu savā dzimtajā valodā, neslēpjot saviļņojumu par apbalvojumu un negaidīti pasniedzot Auces novada domes priekšsēdētājai Vijai Keršui piemiņas zīmi, kur attēlotas piecas baznīcas, kas simbolizē viņa dzimto pilsētu Soestu.
 
Ritai Freidenfeldei
GODA DIPLOMS
par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē.

Rita par ārsta palīgu pie Marutas Erniņas kā ģimenes ārsta un arodslimību ārsta praksē strādā kopš 1999. gada, taču viņas darba mūžs medicīnā aizsākās jau 1981. gadā pēc Rīgas 1. Medicīnas skolas beigšanas. Tālāk ceļš viņu atveda uz Īles feldšeru punktu, 30 gadi pavadīti Ātrās palīdzības dienestā, paralēli no 1992. gada strādājusi Lielauces feldšeru vecmāšu punktā un bija vienīgais medicīnas pakalpojumu sniedzējs Lielaucē. Lai arī no 1999. gada ir Marutas Erniņas ārsta palīgs, viņa tiek uzskatīta par vietējo “dakterīti”. Ritas attieksme pret iedzīvotāju lūgumiem tiešām ir kā ātrās palīdzības dakterim.  “Palīdzēt otram – tas taču ir tik vienkārši” - tāds ir viņas dzīves moto.  Gaidīta, mīlēta un vienmēr ar ieslēgtu tālruni, lai nepieciešamības gadījumā dotos palīgā - tāda ir Rita ikdienā.
Lilitai Zāmelei 
GODA DIPLOMS
par pašaizliedzīgu un ilggadēju ieguldījumu kultūras dzīves organizēšanā.

Viņa kā kultūras darbiniece savu darba mūžu 28 gadu garumā ar sirdi un dvēseli veltījusi citu cilvēku brīvā laika aizpildīšanai. Lilitu pazīstam kā vienkāršu un sirsnīgu cilvēku, kurš ilgus gadus rūpējies par Auces un novada kultūras dzīvi, vēl arvien amatierteātra “Kopā” režisori. Šo gadu laikā viņas paspārnē izauklēti neskaitāmi pasākumi, novada amatiermākslas kolektīvu sniegumu redzējuši ne tikai novadā, bet arī ārpus tā. Lilita vienmēr uzskatījusi, ka kultūra bagātina cilvēku dzīvi. Visā, ko  darījusi, viņai piemita ārkārtīgi milzīgs cilvēcisks lielums – sirsnība, kas mijās ar lielu atbildības sajūtu, tāpēc nereti veikusi vairāku cilvēku darba pienākumus, būdama Kultūras centra direktore un verot logu uz kultūras dzīvi novadniekiem.
Inai Antei
Atzinības raksts
par nesavtīgu ieguldījumu inovāciju ieviešanā un jaunās paaudzes audzināšanā Auces vidusskolā.

Viņa darba gaitas Auces vidusskolā uzsākusi 1988. gadā kā matemātikas skolotāja. No 2006. gada sākusi strādāt par direktora vietnieci izglītības jomā. Skolotāja Ina Ante - stingra un prasīga - ir profesionāle savā jomā.  Skolotājas  vadītās matemātikas stundas ir jēgpilnas un, kā atzina kāda akreditācijas komisija, domāšanas paraugstundas. Skolēni ciena savu skolotāju par viņas prasmi iemācīt mācīties, būt atbildīgiem par saviem sasniegumiem. Pateicoties Inas Antes  prasmīgam, mērķtiecīgam un nesavtīgam darbam skolā, skolēnu sekmju līmenis ir uzlabojies un Auces vidusskola ir gatava pārmaiņām izglītības jomā.
Austrai Nordenai 
Atzinības raksts
par mūža ieguldījumu pedagoģijā un jaunās paaudzes audzināšanā.

Darba gaitas Auces vidusskolā Austra Nordena ir uzsākusi 1966. gadā, kur strādājusi līdz aiziešanai pensijā 2005. gadā. Skolotāja, mācot botāniku un zooloģiju pamatskolā, veidoja skolēnos interesi par apkārtējo dabu, vienlaikus audzinot mīlestību pret Latviju. Turpmākajos gados viņa strādājusi par sākumskolas skolotāju, bijusi sākumskolas metodiķe Auces vidusskolā. Par priekšzīmīgu darbu saņēmusi arī apbalvojumu “Teicamnieks izglītības darbā”. Skolotājas augstā atbildības sajūta, mīlestība pret bērniem, apziņa par nepieciešamību sniegt jaunajai paaudzei paraugu dažādās dzīves situācijās devusi iespēju daudziem skolēniem  kļūt par veiksmīgiem un ietekmīgiem cilvēkiem.
Vairai Rapai
Atzinības raksts
par godprātīgu un nesavtīgu darbu bērnu audzināšanā pirmsskolas izglītības iestādē.

No 1973. gada pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” ir Vairas Rapas – skolotājas palīdzes - vienīgā darbavieta 46 gadus. Šajos garajos gados iestādē daudz kas ir mainījies, taču Vaira vienmēr palikusi uzticīga šai iestādei, kolektīvā vienmēr bijusi draudzīga un atsaucīga.  Viņas gādīgās rokas ir tās, ar kurām ne tikai tiek padarīti tiešie darba pienākumi, bet arī ar īstu mīlestību apčubināti mazie audzēkņi, norausta asariņa un pielikti spārni neskaitāmiem mazo bērnu sapņiem. Vairu var nosaukt par vecmāmiņu aucenieku ģimenēm trīs paaudzēs – auklējusi un audzinājusi mammas, bērnus un nu arī viņu mazbērnus.
Angelai Siliņai
Atzinības raksts
par ilggadēju un pašaizliedzīgu savu darba pienākumu pildīšanu.

Viss aktīvais darba mūžs Angelai ir pagājis, strādājot mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce” un pirmsskolas izglītības iestādē “Vecauce”. Zinoša, ar augstu atbildības sajūtu, labestīga un izpalīdzīga – tā varētu raksturot Angelu, turklāt viņa vienmēr ātri apgūst visus moderno tehnoloģiju knifus un programmas. Jebkurā brīdī viņa steigsies palīgā, ja kāds to lūgs, tāpēc viņas pašaizliedzīgais devums iestādē ir nenovērtējams.  Viņas grāmatvediskā precizitāte nenoliedzami ir ļoti būtiska iestādes darbībā.  Pēc sarežģītām  darbadienām Angelai vēl atliek laika rūpēties par savu māju un dārzu. Angela noteikti var būt paraugs citiem.
Guntim Šēferam
Atzinības raksts
par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā.

Guntis nāk no mežsarga ģimenes, un tāds ir arī viņa patiesais aicinājums – mežs, kam atdota sirds un vairāk kā 35 darba gadi. Darba spars, neizsīkstoša enerģija un atbildības sajūta palīdzēja no mežsarga kļūt par izcilu mežzini, kuru augsti vērtēja visā Latvijā. Laikiem mainoties, arī Gunta dzīvi pārmaiņas nav saudzējušas un pēc Benkavas mežniecības reorganizācijas viņš ir sācis strādāt Auces novada pašvaldībā. Taču viņa entuziasms, darba spars un nenogurstošais cīnītāja gars nav zudis arī šobrīd un tas tiek likts lietā ikdienas darbā, lai rūpētos par saimnieciskas dabas jautājumiem novadā un tā izaugsmi. Prasīgs pret citiem un sevi – tie ir vārdi, kas visprecīzāk raksturo viņa darba stilu, kam pateicoties, tiek paveikts tas, kas citam var šķist nepaveicams. Uz viņu paļaujas, viņam tic, jo par viņu runā viņa darbi. Guntis Šēfers ir cilvēks, kuram pateicoties Auces novads ir kļuvis labāks.
Elitai Polei
Pateicības raksts
par ilggadēju un atbildīgu savu darba pienākumu pildīšanu.

Elita ir pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” veļas mazgātāja, ar viņas rokām veļa tiek sagādāta arī pārējām Auces pirmsskolas izglītības iestādēm, taču viņas darbs nepavisam nav vienkāršs un mazsvarīgs, jo Elita savu darbu veic ar īpašu rūpību un mīlestību, lai neviena spilvendrāna nepaliktu bez kādas podziņas un lai mazie gulētāji justos ērti. Katrā sašūtajā vīlītē un piešūtajā podziņā tiek ielikts labo domu diedziņš, kas palīdzējis aizmigt simtiem mazo novadnieku, no kuriem daļa jau izauguši, taču Elitai vēl arvien pietiek spēka un rūpības. Viņa ir kā mazais, klusais veļas gariņš, kas visas drēbītes izgludina ar savu labestību, mīļumu un mieru. 
Jānim Skudram 
Pateicības raksts
par ilggadēju ieguldījumu kora dziedāšanas tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā.

Viņš kora dziedāšanai veltījis 30 gadus un palicis uzticīgs jauktajam korim “Auce” no tā pašiem pirmsākumiem. Viņš vienmēr nopietni uztvēris visus mēģinājumus, tāpēc ir vislabākais piemērs tam, kā sadalīt savu laiku, lai trīs vakarus nedēļā veltītu dziedāšanai, jo nu jau kādu laiku ir pievienojies arī folkloras kopas “Līgotne” saimei. Jānis ir ne tikai apzinīgs un cītīgs kora dalībnieks, bet arī šī kolektīva dvēsele, kurš prot uzmundrināt, atrast labu vārdu un vienmēr piedalās visos kora pasākumos, nereti pārsteidzot koristus ar kādu cienastu no savas bišu saimes. Jānis Skudra – patriotiskākais kora mūzikas cienītājs un popularizētājs!
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.