LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Anšlavs, Junora
< Maijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2018. gads

Līgai Dvarišķei
GODA DIPLOMS
par mūža ieguldījumu izglītībā un aktīvu sabiedrisko darbību
 
Goda diplomu saņēma arī pensionētā skolotāja Līga Dvarišķe par mūža ieguldījumu izglītībā un aktīvu sabiedrisko darbību. Līgas 40 darba gadi ir veltīti Auces vidusskolai, strādājot par mājturības skolotāju. Viss Dvarišķes kundzes mūžs ir saistīts ar mājturību, viņa lieliski prata meitenēm iemācīt adīt, šūt un tamborēt. Viņas lielā pieredze šajā jomā sniedz iedvesmu apkārtējiem cilvēkiem. Aizejot pelnītā atpūtā, viņa joprojām ada, tamborē, šuj un aktīvi piedalās Vītiņu pensionāru biedrības “Mežābele” pasākumos, kā bez tā, ja visu mūžu ir dejots, dziedāts koros un ansambļos. Līgas Dvarišķes rokdarbi allaž ir apskatāmi Auces novada rīkotajās izstādēs. Pēc saņemtā apbalvojuma Līga, sveicējiem vēlot stipru veselību un izturību, sacīja: “Mūžu dzīvo, mūžu mācies, un nekad nesaki nekad.”
Zintai Gailei
GODA DIPLOMS
par zinātnisko ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā

Augstākais pašvaldības apbalvojums tika piešķirts Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes dekānei Zintai Gailei par zinātnisko ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā. Šobrīd profesore ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, LLU lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenā locekle, Latvijas Nacionālās šķirņu padomes priekšsēdētāja.  Ar savu zinātnisko darbību Gailes kundze ir devusi ļoti daudz LLU Mācību un pētījumu saimniecības "Vecauce" attīstībā, esot par saimniecības direktora vietnieci zinātniskajā darbā. Neatsverams ir viņas ieguldījums zinātnisko publikāciju sagatavošanā par  laukaugu audzēšanas paņēmienu pilnveidi, izmantojamības veidiem, produktivitāti, tās lieti noder gan studentiem, gan praktiķiem. Ar savām zināšanām un augstvērtīgo darbu Zinta Gaile ir popularizējusi Auces novada vārdu tālu aiz novada robežām.
“..Es jau vienmēr esmu bijusi jūsu acu priekšā, tāpēc tas patiešām ir augstākais apbalvojums man, ka jūs esat pamanījuši manu darbu. Paldies jums visiem par augsto novērtējumu, paldies manam mīļajam saimniecības “Vecauce” kolektīvam, ar kuru es kopā esmu pavadījusi ilgus darba gadus, paldies maniem skolotājiem, kas mani ir mācījuši, paldies visiem,” sacīja Zinta Gaile.
Gintam Kaminskim
GODA DIPLOMS
par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu personisko ieguldījumu Auces pilsētas un novada attīstībā

Augstākais pašvaldības apbalvojums tika piešķirts arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim Gintam Kaminskim par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu personisko ieguldījumu Auces pilsētas un novada attīstībā. Pateicoties Ginta Kaminska aktīvajai un ieinteresētajai darbībai, Auces pilsētā un novadā visu laiku ir notikusi izaugsme -  kopš 2001. gada, kad tika ievēlēts par Auces domes priekšsēdētāju. Būdams savas pilsētas patriots, Gints ar lielu sparu ķērās pie pilsētas vides labiekārtošanas un jautājumiem par iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanu. Auces vārds kļuva dzirdams visā Latvijā. Aucē ir viesojušies 4 valsts prezidenti, kas atzinīgi novērtējuši novada attīstību un vadības darbu. Šobrīd, pildot Latvijas pašvaldības priekšsēža pienākumus, viņš neaizmirst savu pilsētu un novadu, akcentējot mazo pašvaldību sasniegto.
Gints Kaminskis pēc apbalvojuma saņemšanas klātesošajiem atzina, ka apbalvojumu pasniegt ir daudz vieglāk, nekā to saņemt: “Ir liels gods šādu apbalvojumu saņemt tieši Latvijas simtgadē. Tas noteikti ir un būs viens no tuvākajiem apbalvojumiem, kāds cilvēkam var tikt pasniegts. Vissirsnīgākie sveicini arī pārējiem, kuri tieši simtgadē saņem šo apbalvojumu. Deputāti, iestāžu vadītāji, sastaptie cilvēki gan ikdienā, gan svētku dienā, šis apbalvojums ir mūsu visu kopīgs apbalvojums! Arī šodien man pietrūkst mūsu kopīgo sarunu par novada dzīvi un attīstību, man pietrūkst pašu Auces iedzīvotāju. Lai kaut ko sasniegtu, ir vajadzīgi tādi cilvēki, uz kuriem var paļauties, cilvēki, kuri ir līdzās un kuriem var uzticēties. Tā ir milzīga vērtība – cilvēki, kuri man vienmēr bijuši līdzās. Paldies visiem par to, ka Auce ir tāda, kāda tā ir šodien.”
Mārim Druvam
Atzinības raksts
par aktivitāti sabiedriskās un kultūras dzīves organizēšanā un novada vārda popularizēšanā
 
Māra kunga dzīves ceļš ir bijis radošs, interesants, saistīts ar izglītību un kultūru, strādāts ir Rīgā, pat ASV. Un tomēr vismīļākā vieta pasaulē viņam ir Auce, jo šeit viņš jūtas visvairāk vajadzīgs. Tā sākas aktīva darbošanās Vecauces evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur, sākot no 2013. gada, viņš ir baznīcas draudzes priekšsēdētājs un līdz pat šai dienai viņš ar sirdi un dvēseli iesaistās Auces sabiedriskajā dzīvē, kur pats ir pasākumu organizators, režisors un vadītājs. Kultūras jomā Māris Druva tālu ir aiznesis Auces vārdu gan Latvijā, gan tālu aiz tās robežām. Viņam ir daudz skaistu ideju nākotnei, kuras tuvākajā laikā plāno realizēt.
Natālijai Judinai
Atzinības raksts
par izcilu sava darba pienākumu pildīšanu, daudz vairāk, nekā to prasa pienākums
 
Natālijas kundze strādā Vītiņu Tautas namā par apkopēju un sētnieci. Viņu vienkārši var saukt par čaklo skudriņu. Telpas vienmēr ir tīras un spodras, logi spīd un laistās, puķes sakoptas. Puķu dobēs laukā nevar atrast nevienu nezāli, darbiņu sāk, tiklīdz parādās gaismiņa, nekad neskatās pulkstenī, vaktējot darba dienas beigas, bet strādā, līdz darbs paveikts perfekti. Natālijas Judinas entuziasms, enerģija un darbošanās prieks ir unikāls. Natālijas kundze ir klusa, pieticīga un vienmēr laipna.
Zaigai Vismanei
Atzinības raksts
par aktivitāti sabiedriskās dzīves organizēšanā
 
Viņa ir sabiedriski aktīva, popularizējot  Auces un novada rokdarbniekus, kā arī tuvējās apkārtnes, rīkojot dažādas rokdarbu izstādes. Zaigas Vismanes vadītā kultūrizglītības biedrība “Ausma” veiksmīgi realizēja LEADER projektu rokdarbniekiem, kā rezultātā Auces novada Kultūras centrs ieguva aprīkotu un izremontētu izstāžu zāli, tika iegādātas modernas šujmašīnas. Projekta turpinājumā Auces rokdarbniecēm bija iespēja apgūt mašīnizšūšanas un tekstilmozaīkas iemaņas. Zaigas kundze regulāri organizē rokdarbnieku izstādes, vēl šovasar priecājāmies par Latvijas simtgadei veltītās izstādes darbiem šeit, Kultūras centrā, kā arī nodrošināja rokdarbnieku un mājamatnieku izstādi Baltkrievijas pilsētā Nesvižā. Par Atzinības rakstu Zaiga Vismane īpaši pateicās Auces novada pašvaldībai, kas vienmēr sniegusi atbalstu, kad tas bijis nepieciešams ideju realizēšanai. Lielu paldies viņa veltīja arī savām rokdarbniecēm, bez kurām šī atzinība nebūtu nonākusi viņas rokās.
Vaivai Zeikmanei
Atzinības raksts
par godprātīgu un nesavtīgu darbu ar bērniem un jauniešiem
 
Vaiva Zeikmane ir piedalījusies labdarības pasākumos Auces bērnu invalīdu biedrībā “Māriņa”, no 2016. gada ir bijusi mentore sešiem jauniešiem  Auces novada pašvaldības un Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra projektā “Proti un dari!”. Vaivas kundze ir atbalsts un palīgs jauniešiem, kuri zināmu apstākļu dēļ nemācās nevienā izglītības iestādē, nestrādā algotu darbu. Jauniešiem ir iespēja piedalīties un apgūt sev interesējošas prasmes un motivāciju, lai veiksmīgi izvēlētos savu izglītības ceļu, atrast piemērotu profesiju un darba vietu, iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs. Vaiva Zeikmane ar mīlestību un pašaizliecību veido attiecības un sadarbību ar jauniešiem.
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.