LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena:  Maira, Rasa, Rasma
< Jūlijs 2023 >
P O T C Pk S Sv
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2016. gads

Pamatojoties uz Auces novada domes 2016. gada 26. oktobra sēdes lēmumu Nr.296 pašvaldības apbalvojumi par īpašiem nopelniem piešķirti:
VIJAI FOGELEI 
GODA DIPLOMS
par mūža ieguldījumu bērnu veselības aprūpē

 
VIJA FOGELE – pensionētā pediatre tuvojas nozīmīgajam 80 gadu slieksnim, savas darba gaitas uzsākusi Apē. Pēc tam pārcēlusies uz dzīvi Aucē un turpinājusi pediatres gaitas šeit. Ilgus gadus nesavtīgi un ar lielu atbildības sajūtu strādājusi Auces slimnīcas Bērnu nodaļā, tur pavadot garas darba stundas, vienmēr uzņemoties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, daktere Fogele slimo bērnu vecākus pratusi arī nomierināt un būt iejūtīga. Kā stingru un prasīgu pret apkārtējiem viņu atceras bijušās kolēģes, uzsverot, ka Vija Fogele vienmēr bijusi pieklājīga un ticīga, - ar bagātu garīgo pasauli, kas noteikti viņai palīdzējis tikt galā ar sarežģītām situācijām Auces slimnīcas Bērnu nodaļā. Viņas zināšanas un lielā darba pieredze bijušajiem kolēģiem bijušas vajadzīgas arī tad, kad ārste jau bija devusies pensijā un aktīvās pediatra gaitas jau bija beigušās, savu profesionālo darbību vairākus gadus viņa turpināja arī pirmsskolas izglītības iestādē “Mazulis”. Vija Fogele nekad nesteidzās ar pārsteidzīgiem secinājumiem, savukārt toreizējie mazie pacienti tagad atceras, cik labi dakterīte tomēr prata viņus nomierināt slimības gaitā. Viņa visu mūžu veltījusi bērniem tik svarīgā jomā kā medicīna, nereti savu ģimeni atstājot otrajā plānā, lai vēlās vakara stundās vēl steigtos pie mazajiem slimniekiem! Viņas nesavtīgā darba mīlestība nav palikusi neapmanīta!
“LIONS CLUB LILLEAKER” un HARALDAM NESSETAM
GODA DIPLOMS
par pašaizliedzīgu ieguldījumu krīzes centra “Namiņš” atjaunošanā un sociāli neaizsargāto iedzīvotāju atbalstīšanā
“Lions Club Lilleaker” – ir klubs Norvēģijā, kuru misija ir palīdzēt citiem, kluba biedru skaits 2015. gadā pārsniedza 40, taču “Lions Club” visā Norvēģijā ir vairāk kā 11 000 biedru! Viņu moto: “Mēs esam labi draugi, kas palīdz citiem”! Viņu nesavtīgā palīdzība ir nenovērtējams ieguldījums gan maznodrošināto iedzīvotāju atbalstam, gan dažādu operāciju izdevumu segšanai, gan atkarīgo jauniešu rehabilitācijai un daudz citiem mērķiem.
“Lions Club Lilleaker” sadarbība ar Auces latviešu biedrības krīzes centru “Namiņš” sākās vairāk kā pirms desmit gadiem. Līdz 2013. gadam palīdzība izpaudās mērķdotāciju veidā, pārsvarā dāvanu iegādei Ziemassvētkos vai malkas iegādei centram. 2012. gadā Norvēģijas kluba “Lions Club Lilleaker” pārstāvji ieradās Aucē un konstatēja ēkas tehniski katastrofālo stāvokli - caurs jumts, bojātas sienas un iebrukusi grīda, - tāda aina neatstāja vienaldzīgus Norvēģijas viesus un, pateicoties Haralda Nesseta, Knuta Sorensena un Einara Eriksena iniciatīvai, drīz vien “Lions Club Lilleaker” valdes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt finansējumu krīzes centra “Namiņš” atjaunošanai. Kopā ēkas atjaunošanai tika piešķirti un izlietoti vairāk nekā 70 000 eiro. Pēc paveiktā apjomīgā rekonstrukcijas darba krīzes centrs “Namiņš” turpina biedrības statūtos paredzēto darbu, bērniem ir iespēja uzturēties mājīgās un siltās telpās, savukārt saimniecēm vieglāk gatavot maltītes grūtībās nonākušiem bērniem un jauniešiem.
IVETAI FIŠEREI
Atzinības raksts
par nesavtīgu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomā
 
IVETA FIŠERE - dzimusi 1964.gadā, dzimtā puse - Bēne. 1996.gada 1. martā pašvaldības sāka veidot jaunas aizbildnības un aizgādnības institūcijas, kuru galvenais uzdevums – bērnu un citu rīcībnespējīgo personu personisko un mantisko interešu aizsardzība. Bēnes pagasta padome 1996. gadā ievēlēja Ivetu Fišeri par Bēnes pagasttiesas priekšsēdētāju. Šajā amatā viņa savu darbu apzinīgi pildīja līdz 2009. gadam, kad novads izveidoja Auces novada bāriņtiesu, tajā Iveta tika ievēlēta par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci.  Ivetai ir spējas izprast, uzklausīt, saredzēt uz priekšu un intuitīvi sajust katra gadījuma būtību, viņa strādā ar iejūtību, saprotot, kas bērnam nodarīts, un rodot vislabāko risinājumu bērna labklājībai. Pildot bāriņtiesas uzdevumus, tiek veikta patiesa misija, palīdzot bērniem nokļūt mīlošās ģimenēs, būt saprastiem, gaidītiem un lolotiem. Auces novada bāriņtiesas darbinieki ir lieliska komanda, paļaujoties cits uz citu, minūtes un stundas netiek skaitītas, ja ir jāsteidzas palīgā un jautājumi jārisina nekavējoties. Iveta Fišere ir bāriņtiesas darbiniece, uz kuru var paļauties. Iveta brīvo laiku pavada, lasot dažāda veida literatūru, patīk atpūta pie dabas, fotografēšana, vislabprātāk Iveta dodas dažādos ceļojumos gan pa Latvijas skaistajām vietām, gan baudot citu valstu tautu kultūru un tradīcijas, ir mīloša mamma saviem bērniem.  
INĀRAI ROĶEI
Atzinības raksts
par izcilu darbu vairāk nekā prasa pienākums
INĀRA ROĶE - “Cilvēks ar dvēseli”, tā varētu raksturot Auces novada Sociālā dienesta darbinieci Ināru Roķi, kura strādā par aprūpētāju Lielauces sociālajā dzīvojamā mājā. Sociālajā dienestā Ināra strādā kopš 2011. gada 7. maija, kad tika pieņemta Lielauces pagastā par sociālo darbinieci. Bet no 2010. gada strādā par aprūpētāju. Tikko tika atklāta Lielauces sociālā dzīvojamā māja, tā Inārai tika uzticēts pienākums uzņemties rūpes par tās iemītniekiem. Ināra vienmēr ir centusies palīdzēt līdzcilvēkiem. Inārai ļoti svarīga ir sava ģimene, taču viņa ar sirdi un dvēseli rūpējas par Lielauces sociālās dzīvojamās mājas iemītniekiem, jo kopā ar viņiem jūtas kā viena liela ģimene. Lielauces mājā dzīvo dažādi cilvēki un viņiem visiem ir jāpalīdz - gan rēķināt, kā iztikt ar nelielo naudiņu, gan ko pagatavot pusdienās, kā arī jāpalīdz telpu uzkopšanā. Arī ar savā dārzā izaudzēto Ināra dalās ar sociālās mājas iedzīvotājiem, gatavojot viņiem ziemai nepieciešamo un ar viņas gādību tiek organizēti pasākumi Lielauces mājas iedzīvotājiem. Jebkurš iedzīvotājs, arī brīvdienās, var griezties pie Ināras un viņa neatteiks palīdzību. Ināra Roķe ir cilvēks īstajā laikā un īstajā vietā, ko apliecināt varētu ikviens Lielauces sociālās mājas iemītnieks.
GITAI ALEKSEJEVAI
Atzinības raksts
par ilggadēju ieguldījumu mūzikas un mākslas izglītības nodrošināšanā
GITA ALEKSEJEVA - mūzikai un mākslai nav robežu. Māksla spēj nomierināt un pacilāt. Mūzika mūs saviļņo un emocionāli uzrunā, tā ir mūsu dvēseles barība. Mūzika un māksla ir visbrīnišķīgākais, kā sevi attīstīt un pilnveidot, kā kļūt labam cilvēkam.
Bēnes Mūzikas un mākslas skola dibināta pirms 25 gadiem, un tās dibināšanā viens no lielākajiem nopelniem ir tās ilggadējai direktorei Gitai Aleksejevai. Gita Aleksejeva Bēnes Mūzikas un mākslas dibināšanā un vadīšanā ir ielikusi visu savu sirdi un dvēseli. Kopā mūzikas skolotājas arodā pavadīti jau 40 gadi, no tiem visi Bēnes vidusskolā. Viņa ir ieinteresēta, pašaizliedzīga, apzinīga sava darba darītāja, nežēlojot savu brīvo laiku, lai paveiktu ko noderīgu tieši Bēnes Mūzikas un mākslas skolai. Pateicoties Gitas iniciatīvai un ieinteresētībai, Bēnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalās daudzos ārpusskolas pasākumos un konkursos, tā veicinot skolēnu prasmes ne tikai apgūt obligāto skolas programmu, bet censties sasniegt vairāk. Mēdz būt stingra, tomēr taisnīga, turklāt bez profesionālajām iemaņām viņai piemīt dzīvesprieks, spēja atrisināt dažādas konfliktsituācijas vai pārpratumus mierīgā ceļā, viņa veiksmīgi pratusi saliedēt kolektīvu, - uzticoties saviem kolēģiem un protot novērtēt viņu profesionalitāti, kolēģi augsti vērtē Gitas Aleksejevas demokrātisko vadības stilu.
Gita Aleksejeva pratusi Bēnes Mūzikas un mākslas skolu izvest cauri grūtībām, mainoties dažādām varām valstī un novadā, pierādot skolas nepieciešamību un meklējot arvien inovatīvus risinājumus skolas attīstībai. Turklāt viņa vienmēr pratusi atrast laiku arī savu vaļasprieku īstenošanai, - akordeons kā mūzikas instruments ir Gitas sirdslieta, jau no bērnības to spēlējusi un spēlē gan dažādos ģimenes saviesīgos vakaros, gan piedalās koncertos, tāpat vakari ir aizņemti, dziedot koros, šobrīd aktīva dalībniece ir jauktajā korī "Auce".
LIDIJAI STAVRO
Atzinības raksts
par sabiedrisko aktivitāti un nozīmīgu ieguldījumu senioru brīvā laikā pavadīšanā
LIDIJA STAVRO – dzimusi Latgalē, pārdzīvojusi Sibīrijas skarbos vējus un puteņus, garus gadus strādājot Bēnes Patērētāju biedrības ceptuvē, vēl arvien atrod spēku un enerģiju, lai enerģiski vadītu pensionāru klubu “Atvasara”, kas Lidijas vadībā  izveidojies par senioriem  nozīmīgu, vajadzīgu vietu, kur ir iespēja būt cilvēkos, apmainīties domām, darbiem, idejām, gūt informāciju par aktuālo,  pārrunāt politiku, tikties ar radošiem cilvēkiem, atzīmēt jubilejas, dalīties priekā, rīkojot kopīgus pasākumus, un saņemt tik ļoti nepieciešamo atbalstu grūtos brīžos. Lidija Stavro vienmēr ir iniciatore arī skaistu kultūras notikumu apmeklēšanai gan Bēnes pagastā, gan Aucē, gan ārpus novada. Lai sajustu brīnumu, vajag tik maz, - vien draudzīgu plecu blakus un uzmundrinošu vārdu. Lidijai Stavro ir plaša  sirds, organizējot palīdzības un atbalsta aktivitātes, viņa sniegusi palīdzīgu roku ugunsnelaimē cietušai ģimenei,  slimiem un bērnu namu bērniem, vientuļiem veciem ļaudīm… Lidijas kundze, turot skaudrā atmiņā Sibīrijā pavadīto laiku, ir arī aktīva novada politiski represēto iedzīvotāju organizācijas dalībniece, palīdz organizēt represēto iedzīvotāju tikšanās reizes gan piemiņas brīžos, gan koncertos, diskusijās un ekskursijās. Lidijas aizraušanās ir ziedu audzēšana, to krāšņums iepriecina līdzcilvēkus. Lidijas kundze ir darbīga, aktīva, vitāla un jau 44 gadus dzied sieviešu korī “Vizma”, kas ar savu muzikālo klātbūtni svarīgos notikumos priecējis ļaudis arī mūsu novadā un tālu aiz Latvijas robežām.
JĀNIM BENSONAM
Atzinības raksts
par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un tautas daiļamatniecības prasmju nodošanā jaunajai paaudzei
JĀNIS BENSONS – Auces vidusskolas skolotājs savā arodā strādā jau 37 gadus! Ieguvis augstāko pedagoģisko izglītību Liepājas pedagoģiskajā akadēmijā, ir Latvijas Amatniecības kameras amata meistars koka virpošanā, kā arī regulāri pilnveido savu izglītību tālākizglītības kursos Latvijā un ārpus tās. Jānis Bensons kļuvis par daudzu zēnu iedvesmotāju, kā arī prakses vadītāju tiem, kuri kokapstrādi izvēlējušies par profesiju.
Jānis Bensons ir sava amata entuziasts. Reti gadās sastapt labu kokapstrādes meistaru, kurš ir arī labs skolotājs un savas prasmes vēlas nodot jaunajai paaudzei. Mājturības un tehnoloģiju stundās skolotājs Bensons cenšas katrā skolēnā radīt elementārās, katram vīrietim vajadzīgās prasmes, kā arī māca gribēt sasniegt ko vairāk. Liela daļa pamatskolas klašu beidzēju jau prot izgatavot sarežģītas lietas - gan iekštelpām paredzētas, gan dārza mēbeles. Katru pavasari skolā ir iespēja apmeklēt 9. klases audzēkņu izstādi, kur rodas iespaids, ka esam nonākuši amatnieku tirdziņā! Tur aplūkojami gan žurnālgaldiņi, plaukti, krēsli, šūpuļkrēsli, lieli, dārzam paredzēti atpūtas krēsli un vēl daudz skaistu skolēnu izgatavotu mēbeļu. Daļai zēnu tādā veidā radusies aizraušanās uz mūžu, kas pārtop par amatu vai nopietnu hobiju.
Skolotājs Jānis Bensons katru gadu rūpīgi gatavo skolēnus mājturības un tehnoloģiju olimpiādēm, kurās zēni gūst godalgotas vietas gan starpnovadu, gan valsts līmenī. Pagājušajā mācību gadā skolotāja Bensona sagatavotie puiši bija īpaši veiksmīgi, starpnovadu līmenī iegūtas divas pirmās, divas otrās, divas trešās vietas un divas atzinības! Valsts līmenī zēni izcīnījuši divas pirmās vietas, vienu - otro, vienu trešo vietu un vienu atzinību. Pateicoties šādiem augstiem rezultātiem valsts atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, Auces vidusskola ierindojusies augstajā 6. vietā mazo skolu reitingā Latvijā!
Jānis Bensons ar saviem darbiem pazīstams ne tikai Aucē un Auces novadā, bet arī ārpus tā. Ik pa laikam dažādos laikrakstos atrodam informāciju par Jāņa izgatavotajiem un uzstādītajiem kokdarbiem. Tādā veidā, pateicoties Jāņa Bensona lielajam entuziasmam un sava amata mīlestībai, Latvija kļūst sakoptāka un skaistāka! Turklāt tieši Jānis ir pūtēju orķestra “Auce” pieredzējušākais dalībnieks, jo tubu spēlē tajā kopš orķestra dibināšanas brīža. 
 
 
atgriezties
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.