LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Daila, Veronika, Dominiks
< Februāris 2023 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Aktualitātes saistībā ar projektu “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” un plānoto pašvaldības līdzfinansējuma atbalsta sistēmu pieslēgumu ierīkošanai.
(08.07.2020.)
Aktualitātes saistībā ar projektu “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” un plānoto pašvaldības līdzfinansējuma atbalsta sistēmu pieslēgumu ierīkošanai.
Aktualitātes saistībā ar projektu “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” un plānoto pašvaldības līdzfinansējuma atbalsta sistēmu pieslēgumu ierīkošanai.

No 2018. gada Auces pilsētā un tās apkārtnē tiek realizēts apjomīgs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”, kur projekta ietvaros tiek plānots nodrošināt Vītiņu ciemu ar dzeramo ūdeni no Auces ūdens atdzelžošanas un attīrīšanas stacijas, ūdensvada sacilpojuma izveidi Auces pilsētā ar mērķi nodrošināt ar ūdeni maksimālo klientu skaitu arī ūdensvada avāriju gadījumā, kā arī tiek veikta ūdensvada izbūve, tajās ielās, kur ir iespējami lielāks potenciālo klientu skaits.

Projekta ietvaros tiek izbūvēta pašteces kanalizācija Jaunās, Lejas, O. Kalpaka, Jelgavas, Zemgales, Sporta, Alkšņu, Bēnes, Kapsētas, Varoņu, A.Brigaderes, Lauku, J. Zālīša, Puškina ielās. Projektu īstenojot, tiek izveidota spiedvada kanalizācija no Kapsētas un Varoņu ielas krustojuma līdz Puškina ielai; no Vecauces ciema līdz Pils ielai; ceļa posmā P104 no Vītiņu pagasta līdz Puškina un Vītiņu ielu krustojumam, kā arī izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas Aucē, Puškina ielas NAI pieņemšanas KSS, Kapsētas ielas KSS, Vecauces pagasta KSS un Vītiņu pagasta KSS. Šāda kanalizācijas tīklu izbūve nepieciešama, lai nodrošinātu pieslēguma iespējas maksimāli lielākam Auces aglomerācijas iedzīvotāju skaitam un nodrošinātu Vecauces un Vītiņu ciemu notekūdeņu savākšanu uz Auces notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, tādejādi samazinot notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas. Šo projektu īsteno SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. Projekta izmaksu lielāko daļu sastāda Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējums, bet atlikušo daļu Auces novada pašvaldības līdzfinansējums.
Lai gan ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu izveide līdz mājsaimniecību robežām iet raiti, tomēr tālāk savu mājsaimniecību teritorijā par pieslēguma izveidi jārūpējas iedzīvotājam pašam. Lai iedzīvotājus motivētu un veicinātu pieslēgumu izveidi centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, pašvaldība izstrādāja saistošos noteikumus “Auces novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (Apstiprināti 2020. gada 29. jūnija domes sēdē), kas nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas īpašnieks var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību. Pēc to publicēšanas Auces novada informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis” tie stāsies spēkā. Atbalsts tiek paredzēts pieslēgumu izbūvei privātmājām līdz 20,00 eiro par viena vesela metra izbūvi un 70% no kopējām pieslēguma izbūves izmaksām ( nepārsniedzot 500,00 eiro). Daudzdzīvokļu mājām attiecīgi līdz 30,00 eiro/tekošais metrs un 1000,00 eiro. Tas ļaus dzīvojamās mājas īpašniekam, kaut daļu no izmaksām atgūt no pašvaldības budžeta.
Lai saņemtu finansējumu šim mērķim, Auces novada pašvaldība ir iesniegusi investīciju projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizdevuma saņemšanai, kura apstiprināšanas gadījumā jau 2020. gadā varēs līdzfinansēt kanalizācijas pieslēgumu izveidi iedzīvotājiem. Tiek plānots, ka kopumā līdz 2021. gada beigām Auces pilsētā ir jāizveido pieslēgumi centralizētajai kanalizācijas sistēmai 308 mājsaimniecībām.
SIA “Auces komunālie pakalpojumi”, kas ir projekta īstenotāji un pašvaldības Attīstības nodaļa aicina iedzīvotājus sekot līdz aktuālajai informācijai par projekta virzību un līdzfinansējuma iespējām kanalizācijas pieslēgumu izveidē. Plašāku informāciju par pieslēguma iespējām, kā arī obligāti veicamajām darbībām pieslēguma izbūvei var iegūt, vēršoties pie uzņēmuma SIA “Auces komunālie pakalpojumi” administrācijas (https://www.auceskp.lv/kontakti)
 
Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.