LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Gunārs, Gunis, Vladimirs
< Decembris 2023 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kohēzijas fonda projekts “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”

Projekta identifikācija
Kohēzijas fonda projekts Nr.5.4.3.0/20/I/001
Projekta ieviešanas periods
2021-2023
Vadošais partneris
Dabas aizsardzības pārvalde
Sadarbības partneri
AS “Latvijas valsts meži”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, vairāk kā 10 pašvaldības, tsk. Auces novada pašvaldība un privāto zemju īpašnieki
Kopējais finansējums
3 529 411,00 EUR
ES līdzfinansējums
85% (3 000 000,00 EUR) finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
Projekta mērķis
Veicināt Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu 30 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 teritorijās), radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 20 ES biotopu un vismaz astoņu sugu dzīvotņu pastāvēšanai, kā arī veicināt 13 aizsargājamo aleju, kas vienlaikus ir ES sugu dzīvotnes, atbildīgu apsaimniekošanu.
Sagaidāmie rezultāti
Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana ap 1700 ha lielā platībā, kā rezultātā kopējā labvēlīgi ietekmētā ES biotopu un sugu dzīvotņu platība Latvijā ir vismaz 13 800 ha liela.
Plānotie darbi Auces novadā
Projekta ietvaros tiks veiktas sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības īpaši aizsargājamās Lielauces ozolu un Bēnes alejās, kurās kopējais koku skaits sasniedz teju 400. Pēc sākotnējās izpētes zināms, ka vainagu kopšana ir vajadzīga gandrīz visiem kokiem.  Sakopjot alejas kokus, tiek novērsta ne vien koku bīstamība, bet arī paildzināts to mūžs, alejas kļūst ainaviskākas. Turklāt ar šiem darbiem vienlaikus tiks uzlabota retas un aizsargājamas koku dobumos mītošas vaboles - lapkoku praulgrauža dzīvotņu kvalitāte. Lielauces ozolu alejā ir zināmas vairākas šīs sugas atradnes, savukārt detāla inventarizācija Bēnes alejā notiks 2021. gadā.   
Kontaktinformācija
  • Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs, mob.t. 28351132, e-pasts:  ;
  • Dabas aizsardzības pārvaldes projekta vadītāja Inga Hoņavko, mob. t. 28607129, e-pasts: .
Publicitāte
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.