LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Gunārs, Gunis, Vladimirs
< Decembris 2023 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

Pakalpojuma funkcija
Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

Pakalpojuma būtības īss apraksts
Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos: 
1. Saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai. 
2. Viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai. 
3. Aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai. 
4. Paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai. 
5. Citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)
Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
• Bērnu tiesību aizsardzības likums
• Bāriņtiesu likums
• Civillikums 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Personu apliecinošs dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu), prasības pieteikuma iesniedzēja un atbildētāja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Nav

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu
Jāiesniedz nepieciešamie dokumenti

Atbildes, pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)
22

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kas saistīti ar termiņu)

Pieprasījums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt

Pārsūdzības iespējas
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Atgādinājums
Pēc tiesas pieprasījuma sagatavots bāriņtiesas atzinums nav administratīvs akts, līdz ar to nav pārsūdzams. Bāriņtiesas atzinums tiesā tiek vērtēts kā viens no pierādījumiem lietā.

Brīdinājums

Lai pēc iespējas objektīvāk sagatavotu lietu atzinuma sniegšanai un dotu vecākiem iespēju tiesā izskatāmo strīdu risināt pēc iespējas mierīgākā ceļā, bāriņtiesa piedāvā vecākiem sadarboties ar citiem speciālistiem, piem. psihologu, sociālo darbinieku u.c. Šis bāriņtiesas ieteikums nav vecākiem obligāts, bet ļoti vēlams, jo tādējādi ir iespējams labāk izprast esošā strīda iemeslus un kopīgi rast vislabāko risinājumu. Visos gadījumos, kur tiek izskatīts jautājums par bērnu tiesību nodrošināšanu, bāriņtiesai ir jāuzklausa arī bērna viedoklis (ja bērns spēj noformulēt savu viedokli).

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi
  
Klātienē Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, 
apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.13.00, no plkst.14.00 līdz plkst. 17.00, otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.13.00.
 
Pa pastu – adrese Nav pieejams
Pa tālruni Nav pieejams
Fakss Nav pieejams
Elektroniski Nav pieejams
Pakalpojuma saņemšanas veidi
Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.13.00, no plkst.14.00 līdz plkst. 17.00, otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.13.00.

Uzziņas, informācija, konsultācijas
Auces novada bāriņtiesa, Raiņa iela 12, Auce, tālrunis 63707227, e-pasta adrese:
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.