LV
RU
EN
Pasākumi un notikumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Estere, Hermīne
< Jūlijs 2024 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Par mums

Pirmo reizi Bēnes vēsturē bērnudārzs minēts 1956.gadā kā sovhoza “Bēne” diennakts mazbērnu novietne Līduma ielā.
1977.gadā tika atvērts otrs diennakts bērnudārzs “Rūķīši” Jelgavas MRS pakļautībā Sniķeres ielā 8c, Bēnē.
1991.gadā iestādes apvienojās, kļūstot par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši” .
Kopš 2009.gada 1.jūlija, Auces novada pašvaldības iestāde, kas īsteno vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu. Iestāde strādā pēc IZM licencētās Pirmsskolas izglītības programmas (kods 01011111), licences Nr. V-5702.
 
Iestādē darbojas trīs vecuma grupas:
Jaunākā grupa - 1,5 - 3 gadiem
Vidējā grupa – 3 - 4 gadiem
Vecākā grupa/sagatavošanas grupa – 5 - 6 (7) gadiem
 
Pirmsskolas iestādes vīzija:
 
PII “ Rūķīši” ir pirmsskola, kurā tiek nodrošināta gan aizraujoša rotaļnodarbību programma, gan mīlestības pilna un gādīga vide, kurā augstu vērtēta tiek katra bērna personība, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība.

Iestādes mērķi:
 • Mērķtiecīgi nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, radot priekšnoteikumus bērna sociālo iemaņu attīstībai, kā arī veidojot bērna personību par aktīvu, patstāvīgu, pašpietiekamu, radošu, atvērtu un cieņpilnu sabiedrības locekli.
 • Veicināt bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas iestādes darbinieku sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata veidošanai mūžizglītībai un bērna dzīvei mūsdienu pasaulē.
Pirmsskolas iestādes uzdevumi 2019./2020. m. g.
 • Organizēt un īstenot izglītības procesu tā, lai nodrošinātu katra pirmsskolas izglītojamā sagatavotību pamatizglītības apgūšanai
 • Organizēt bērna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, kurā mācību satura integrācija saistīta ar praktisko, reālo dzīvi saistītā darbībā.
 • Īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, veicot izmaiņas mācīšanas pieejā, vērtēšanā, galveno uzmanību pievēršot bērna personības attīstībai, rakstura ieradumu veidošanai.
 • Veidot labvēlīgu mācību vidi, kompetenču satura ieviešanai.
 • Gatavot un iegādāties mācību un metodiskos līdzekļus kompetenču mācību satura apguvei.
 • Veidot visam pirmsskolas kolektīvam pozitīvu mikroklimatu, sadarbības vidi un piederības apziņu savai iestādei.
 • Organizējot brīvdabas nodarbības, dažādot mācīšanās iespējas, stimulēt faktu izpratni, veicināt interaktīvo radošumu un nostiprināt veselību.
 • Praktiskajās nodarbībās, izmantojot dažādus materiālus, veicināt radošo pašizpausmi un darba prieku.
 • Popularizēt PII darbu ar bērniem sabiedrībā. 
 “Rūķīšos” gadu gaitā ir izveidojušās savas tradīcijas:
Mums patīk:
 • doties ekskursijās uz Tērvetes dabas parku, pa dzimto pagastu
 • svinēt un sarīkot svētkus sev un citiem
 • uzņemt viesmāksliniekus
 • spēlēt teātrus gan lieliem, gan maziem
 • lasīt grāmatas un apmeklēt bibliotēku, piedalīties “Bērnu žūrijā”
 • rīkot sporta un veselības dienas sev un sporta svētkus ar vecākiem.
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.