LV
RU
EN
Pasākumi
Šodien vārda diena: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
< Jūlijs 2020 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Īlē iedzīvotāju sapulcē viedokļi dalījās
(13.11.2019.)
Īlē iedzīvotāju sapulcē viedokļi dalījās
Īlē iedzīvotāju sapulcē viedokļi dalījās

7. novembra vakarā Īles Tautas namā pulcējās bariņš aktīvu īlenieku, lai uzklausītu aktualitātes pašvaldības darbā un informētu domes vadību par nepieciešamajiem darbiem Īles pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Sapulces sākumā Lielauces pagasta pārvaldes vadītāja informēja par pagastā paveikto, t.sk. minot arī vairāku darbu izmaksas, vienlaikus piebilstot, ka, ņemot vērā to, ka vēl gads nav beidzies, vairāku darbu kopējās izmaksas var mainīties. Kapu apsaimniekošanai, iekļaujot ūdens tvertnes uzstādīšanu, ūdens pievešanu un kapu digitalizācijas sistēmas uzturēšanu, iztērēts virs 4000 eiro, Īles Klientu apkalpošanas punkta ēkas “Mālnieki” telpu remontam, kura ietvaros veikta esošo PVC logu un durvju ailu sakārtošana, sporta inventāra telpas durvju nomaiņa, izremontētas dušas telpas un ģērbtuves sportistiem, iztērēts 7293 eiro. Ņemot vērā Būvniecības Valsts kontroles biroja pieprasījumu, Īles Klientu apkalpošanas punkta ēkai “Mālnieki” tika veikta būvkonstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana, tāpat strādāts pie apstādījumu sakopšanas, izveidojot jaunu dobi un iestādot arī jaunus ziemciešu stādus, kas kopā ar mēslojumu, mulču un dārznieces darbu maksājis 1863 eiro. Ņemot vērā lielaucnieku māksliniecisko talantu, Lieldienu dekors izmaksājis nedaudz virs 200 eiro. Jāatgādina, ka Spārnu pilskalnā uzstādīts piemineklis Jānim Vītiņam, kas pašvaldībai izmaksājis 500 eiro. Tāpat D.Meldere informēja par darba algu izmaksām cilvēkiem, kuri strādājuši algotos pagaidu sabiedriskos darbos un cik tērēts pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanai un remontam. Par SIA “Latvi Dan Agro” ziedotajiem 1000 eiro izgatavoti soli brīvdabas pasākumiem, savukārt 30 000 eiro ziedoto naudu plānots izlietot pašvaldības ceļa Nr.502 “V1128 – Grauči – V1121” jaunā ceļa posma izbūvei. Līdz septembrim ceļu uzturēšanai un remontdarbiem iztērēti vairāk kā 10 000 eiro. Tā kā Īles pagasts šogad bijis bagāts ar dažādiem lieliem pasākumiem, tad arī saimnieciskie darbi šo pasākumu nodrošināšanai veikti gana daudz. Ņemot vērā to, ka visā novadā, t.sk. Īles pagastā, vēl arvien ir īpašumi, kas nav ierakstīti zemesgrāmatā, šim procesam Īles pagastā plānoti ap 3300 eiro.

Iepazīstoties ar pērnā gada iedzīvotāju sapulces protokolu, secināms, ka viss, par ko iedzīvotājiem bijušas pretenzijas vai ieteikumi, iespēju robežās ir atrisināts vai paveikts, t.sk. iedzīvotājiem ir pieejama veļas mašīna un iespēja iet nomazgāties dušā, jo, kā iepriekšējā gadā minēja sapulces dalībnieki, šādas iespējas vairākiem īleniekiem mājās nav.

Pirmais jautājums, kas izskanēja no zāles, bija par ceļa Nr.505 “V1128-Stinkas-V1127” platumu, kas ir 3.60m, taču iedzīvotājs uzskata, ka tas vietām jau kļuvis pat 4m plats, līdz ar to izpleties arī pa viņa īpašumu. D.Meldere, kura ir ne tikai pagasta pārvaldniece, bet vienlaikus pilda ceļu uzrauga funkcijas pašvaldībā, solīja šo konkrēto situāciju noskaidrot, piebilstot, ka īpašumtiesības ierobežo pašvaldības teritorijas plānojumā iezīmētās ceļu sarkanās līnijas. D.Meldere solīja pārliecināties par minētā ceļa zemes nodalījuma joslas noteikto platumu  kopā ar nekustamā īpašuma speciālistu. Tāpat iedzīvotājs iebilda pret krūmu un divu koku nociršanu gar šo ceļu, kas, viņaprāt, nav likumīgi.

Īlenieki šoreiz bija sadalījušies “divās frontēs” - tie, kuri atbalsta un priecājas par pagastā paveikto, un tie, kuri cenšas it visā saskatīt kādu neizdarību. Īpaši paldies tika veltīti Rasmai Bergai, Līgai Liekniņai, Valdim Bergmanim un arī Renetai Šakirovai, jo šie cilvēki veic savu darbu ar vislielāko atbildības sajūtu, vienlaikus pārmetumi tika raidīti pašas pārvaldnieces virzienā, norādot, ka pa vienu stundu, ko viņa pavadot Īlē, visus darba pienākumus izdarīt nav iespējams, lai gan uzreiz tika skaidrots, ka šī stunda nedēļā ir paredzēta tieši apmeklētāju pieņemšanai, nevis norādīts kā Īlē pavadītais laiks. Cilvēki arī norādīja, ka pārvaldniece ir Īlē ne tikai savā pieņemšanas laikā vien.

Kāda iedzīvotāja uzsvēra, ka šogad veiktie pļaušanas darbi esot bijuši ļoti nekvalitatīvi, jo neesot nopļauts zem visiem krūmiem un kokiem, turklāt pļāvums vietām atgādinājis ar rokām noplūktu, taču gluži pretēju viedokli pauda A.Resne, kura izteica gandarījumu gan par veiktajiem zāles pļaušanas darbiem pie “Imantām” un “Ozoliņiem”, gan par SIA “Auces komunālie pakalpojumi” paveiktajiem remontdarbiem mājā.

Tāpat sapulces apmeklētājus satrauca jautājums par daudzdzīvokļu māju “Dailes”, kurā no 8 dzīvokļiem tiek apdzīvoti tikai 3, kas būtiski sadārdzina apkures izmaksas, turklāt uz šo brīdi par piemājas zāles pļaušanu jārūpējas pašiem. SIA “Auces komunālie pakalpojumi” skaidroja, ka šai mājai apsaimniekošanu neveic, līdz ar to iedzīvotājiem pašiem ir jātiek skaidrībā, kā veikt šīs mājas apsaimniekošanu.

L.Bergmanei interesēja jautājums, vai nākamā gada budžetā tiks paredzēti līdzekļi tautas nama remontam, uz ko tika saņemta atbilde, ka tiks lemts par šo jautājumu, izvērtējot visas vēlmes un vajadzības prioritārā secībā.

Ar neizsīkstošu neatlaidību E.Šēla kungs centās vērst uzmanību uz apgaismojuma nepieciešamību, kas, viņaprāt, ir neatrisināts jautājums vairāku gadu garumā: “Mēs gribētu, lai būtu apgaismojums Īlē, par šo jautājumu jau gāju uz domi G.Kaminska laikā, kad apgaismojums tika solīts izveidot pa posmiem. Pēc šī brīža Melderes kundzes izteicieniem apgaismojums Īlē esot pabeigts, tiešām tā ir?” Pagasta pārvaldniece skaidroja, ka interesējošais ceļa posms, pirmkārt, ir valsts ceļš, otrkārt, tas ved caur pagasta lauku teritoriju. Turklāt, atbildot uz iepriekš izteiktajiem argumentiem, ka minētā ceļa posma apgaismojums ir nepieciešams SIA “Latvi Dan Agro” darbiniekiem, no uzņēmuma vadības ir saņemta noraidoša atbilde. Uz mirkli zālē valdīja karstas debates, taču apstiprinoša atbilde no īleniekiem par apgaismojuma nepieciešamību šajā posmā tā arī netika sadzirdēta, vien paša Ē.Šēla papildu pārmetums par to, ka arī pie pagasta mājas nav pietiekama apgaismojuma, uz ko arī īlenieki reaģēja samērā asi, norādot, ka pa nakti neviens uz pagastmāju neiet un lieli ieguldījumi jaunu apgaismojumu ierīkošanai nav nepieciešami, jo no daudzdzīvokļu mājām uz Klientu apkalpošanas punktu apgaismojums jau ir ierīkots. Attiecībā uz apgaismojumu no D.Pikmanes izskanēja vēlme uzzināt, cik Īles pagastā āra apgaismojums izmaksā, norādot, ka diez vai tam būtu jādeg arī vasarā un nakts stundās. Vienlaikus daudzdzīvokļu māju iemītnieki izteica vēlmi, lai tiktu ierīkots apgaismojums pagalmos, uz  ko skaidrojumu sniedza Auces novada izpilddirektors A.Lerhs un SIA “Auces komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja S.Vilčinska, minot labus piemērus, kā šo problēmu var atrisināt bez stabu izmantošanas, turklāt apgaismojums ar sensora mehānismu ir arī daudz ekonomiskāks.

Tāpat aktīvākais sapulces dalībnieks E.Šēls vērsa uzmanību, ka nav apmierināts ar informācijas pieejamību par to, kad kurš darbinieks ir atvaļinājumā, sevišķi uzsverot to, ka vēlas personīgi uzzināt, kad tieši pagasta pārvaldniece dodas atvaļinājumā. Uz ko pagasta pārvaldniece norādīja, ka šāda veida informācija pieejama pagasta pārvaldē, lietvedi vienmēr iespējams sazvanīt, turklāt viņu prombūtnes laikā vienmēr aizvieto Bēnes pagasta pārvaldes vadītājs, līdz ar to steidzami jautājumi nepaliks bez ievērības.  

Kā jau ierasts, aktuālākie jautājumi bija saistīti ar komunālo saimniecību, t.sk. iedzīvotāji vēlējās, lai no Īles regulāri tiktu aizvesti lielgabarīta atkritumi no daudzdzīvokļu mājām. S.Vilčinska skaidroja, ka ir iespējami divi varianti, proti, individuāli sarunāt šādu atkritumu savākšanu, taču gadījumā, ja par to neviens nevēlas maksāt, bet vienkārši novieto atkritumu laukumos pie daudzstāvu dzīvojamām ēkām, tad par šo atkritumu izvešanu samaksa tiek sadalīta starp visiem konkrētās mājas iemītniekiem.

Tāpat kā citviet arī Īles pagasta ļaudis lūdza pašvaldībai rast risinājumu valsts autoceļa ar grants segumu apstrādei pret putēšanu vasaras sezonā posmā, kas ved cauri ciematam. 

Sapulces noslēgumā pagasta pārvaldniece mudināja iedzīvotājus izteikt savas vēlmes pagasta uzturēšanas un attīstības jomā, taču, nesagaidot priekšlikumus, viņa informēja, ka rosinās atrast iespēju sakārtot Īles brīvdabas estrādi, jo Īle ir tā unikālā vieta novadā, kur notiek Latvijas mēroga pasākumi, pateicoties S.Liekniņas uzņēmībai un entuziasmam. Tā kā Būvniecības Valsts kontroles birojs norādījis par nepieciešamību izbūvēt zibens aizsardzību Klientu apkalpošanas ēkai “Mālnieki”, arī tam būs jāatrod finansējums. Tāpat ir iecere ēkā “Mālnieki” pabeigt remontdarbus sanitārajā mezglā un gaitenī, kas ved no ģimenes ārsta uzgaidāmās telpas uz sporta zāli. Vēl būtu nepieciešams jauns zāles pļāvējs, kam piekrita arī klātesošie, taču, vai tas būs iespējams, atkarīgs no pašvaldības budžeta sabalansēšanas un pieejamajiem finanšu līdzekļiem.

Izskaņā D.Pikmane vēl vēlējās noskaidrot, kur palikusi nauda no izsolē pārdotā meža Īlē un kur paliek nozāģētie koki, uz ko saņēma skaidrojumu no pašvaldības izpilddirektora, ka visa nauda, kas tiek iegūta no pašvaldības īpašuma pārdošanas, nonāk pašvaldības budžetā, turklāt visi koki, kas tiek nozāģēti, tiek uzņemti uzskaitē, lai pēc tam tos izmantotu pašvaldības vajadzībām, piemēram, Klientu apkalpošanas punkta “Mālnieki”  un tautas nama apkurei, solu izgatavošanai, remontdarbiem utt., tādējādi rodot racionālu pielietojumu kokmateriāliem.  
              
G.Šēfere-Šteinberga
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto no pašvaldības fotoarhīva


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.