LV
RU
EN
Pasākumi
Šodien vārda diena: Olita, Rita, Vita
< Novembris 2020 >
P O T C Pk S Sv
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Auces novada domes sēde
(26.10.2020.)
Auces novada domes sēde
Auces novada domes sēde

Auces novada domes kārtējā sēde 2020. gada 28. oktobrī plkst. 15.00.
Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, skatītāju klātbūtne dome sēžu zālē tiek ierobežota. Domes sēdes audioieraksts tiks straumēts tiešraidē tīmekļa vietnē www.youtube.com (https://ej.uz/sede2810. Ja saite nedarbojas, iekopējiet to interneta pārlūka adreses laukā).

DARBA KĀRTĪBA
 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” valdes priekšsēdētājas atskaite par kapitālsabiedrības darbu.
 2. Par Bēnes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ganību iela 4, Auce, Auces novads.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gailīši”, Bēnes pagasts, Auces novads.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lielkupji”, Īles pagasts, Auces novads.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mežakmeņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
 7. Par zemes īpašuma „Akācijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
 8. Par zemes īpašuma „Labrenči”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
 9. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Vītiņu pagastā.
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
 11. Par Auces novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējuma apstiprināšanu.
 12. Par zemesgabala Skolas iela 17A, Auce, Auces novads, iznomāšanu.
 13. Par inženierbūvju pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 14. Par nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā.
 15. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
 16. Par mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020.gada septembrim - decembrim – pārvietošanu no pirmsskolas izglītības iestādes ”Vecauce” budžeta.
 17. Par logopēda amata likmju noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.
 18. Par līdzdalību Dobeles novada pašvaldības projekta “TAD tālāk kopā!” īstenošanā.
 19. Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”-10, Īles pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
 20. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 17-3, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma “Bunči”-3, Vecauces pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma “Aizupes”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 23. Par dzīvokļa īpašuma Sniķeres iela 4-3, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma “Rozēni”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 25. Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8-5, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 26. Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8 -10, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 27. Par Auces novada pašvaldības administrācijas un Auces labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
 28. Par Auces novada Bēnes pagasta pārvaldes Bēnes pagasta labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
 29. Par Auces novada Ukru pagasta labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
 30. Par Auces novada Bēnes teritorijas labiekārtošanas un Ukru teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
 31. Par Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
 32. Par Bēnes pagasta pārvaldes un Ukru pagasta Klientu apkalpošanas punkta nemateriālo pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
 33. Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
 34. Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
 35. Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
 36. Par Auces novada pašvaldības suvenīru pārdošanas izcenojumu.
 37. Par Auces novada domes 2020.gada 23.septembra lēmuma Nr. 256 “Par galvojuma sniegšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi”” precizēšanu.
 38. Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāvā.
 39. Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
Domes priekšsēdētāja Vija Keršus


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.