LV
RU
EN
Pasākumi
Šodien vārda diena: Emma, Lība
< Jūnijs 2020 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Aucē notika pirmā no sešām iedzīvotāju sapulcēm
(05.11.2019.)
Aucē notika pirmā no sešām iedzīvotāju sapulcēm
Aucē notika pirmā no sešām iedzīvotāju sapulcēm

4. novembra vakarā Auces novada Kultūras centrā pulcējās iedzīvotāji, lai uzdotu sev interesējošos jautājumus, diskutētu par problēmām un aktualitātēm novadā. Sapulcē piedalījās domes priekšsēdētāja, viņas vietniece, deputātu pārstāvji, domes administrācijas pārstāvji, kā arī pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāji.

Pasākuma pirmajā daļā pašvaldības izpilddirektors iepazīstināja klātesošos ar lielākajiem projektiem, kas šogad realizēti, uzsverot tieši nule kā pabeigtos infrastruktūras objektus un uzrunas nobeigumā aicinot klātesošos ne tikai uzdot jautājumus, bet arī izteikt ierosinājumus pilsētas un novada attīstībai, ņemot vērā to, ka drīzumā plānots uzsākt darbu pie nākamā gada pašvaldības budžeta izstrādes. A.Lerhs pastāstīja, ka šajā gadā ir realizēti 2 lieli projekti, viens no tiem “Lauku ceļu projekts”. Darbs pie šī projekta vēl turpinās, būtiski, ka šī projekta realizācijai bijis nepieciešams liels pašvaldības līdzfinansējums, jo Valsts kasē aizdevumu nebija iespējams saņemt. Šī projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Otrs lielais projekts ir “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”,  kā mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt ES direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā. Mērķa īstenošana ļaus attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti Auces aglomerācijā, nodrošinot pieslēgšanās iespējas centralizētajiem tīkliem, tādējādi radot iespēju plašākam patērētāju lokam saņemt kvalitatīvākus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Tāpat pašvaldības izpilddirektors uzsvēra, ka katru gadu tiek remontēti arī pārējie pašvaldības autoceļi, ievērojot pašvaldības budžetā pieejamos finanšu līdzekļus, ir izveidots veloparks, veicot arī apkārtnes sakopšanu. Ir atbalstīta veloparka 3. kārtas īstenošana - skeitparka izveidei, kura realizācija notiks 2020. gadā. Viens no lielākajiem šī gada ieguvumiem ir īstenotais Valsts autoceļa P104  rekonstrukcijas projekts autoceļam P104 (Auce – Lielauce), izbūvējot arī apgaismotu un norobežotu gājēju ietvi, kurā ir ieguldīts arī pašvaldības līdzfinansējums, un nu ilgi gaidītais Lielauces ceļa posms ir tāds, par kādu pirms pāris gadiem varējām tikai sapņot. 

Lielākoties iedzīvotāju jautājumi bija saistīti ar pilsētsaimniecību - māju apsaimniekošanu, atkritumu šķirošanu un to apsaimniekošanu, pilsētvides sakopšanu, kā arī citām saimnieciskas dabas tēmām.

Visaktīvāk savus jautājumus uzdeva un viedokli sniedza M.Pavloviča, kuras visi uzdotie jautājumi bija komunālo pakalpojumu jomā. Kā viens no iebildumiem tika minēts apkures izmaksas, t.sk. neapdzīvojamo telpu apkures izmaksas, uz ko tika atbildēts, ka katrā mājā tās ir atšķirīgas, ņemot vērā vairākus faktorus, piemēram, to, vai māja ir renovēta, ir vai nav uzstādīti alokatori, kas konkrētajā situācijā ir izdarīts, un citi faktori. Tāpat viņu nepamierina ūdens kvalitāte Aucē, uzsverot, ka viņas dzīvoklī tējkannā paliekošās nogulsnes no ūdens neatbilst nekādām normām, līdz ar to ūdens kvalitāte ir uzskatāma par sliktu, tāpat viņa uzsvēra, ka līdz šim saņemtās atbildes no domes vadības un SIA “Auces komunālie pakalpojumi” viņu neapmierina, kaut gan sapulces laikā uz uzdotajiem jautājumiem izsmeļošas atbildes sniedza gan SIA “Auces komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja Solvita Vilčinska, gan uzņēmuma nozares vadītājs Arnis Pumpurs un pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, vienlaikus aicinot vērsties pie SIA “Auces komunālie pakalpojumi” darbiniekiem, lai konkrētus jautājumus risinātu aci pret aci klātienē.

Vairākkārt izskanēja iebildumi par atsevišķu ielu kvalitāti Aucē, piemēram, kāda iedzīvotāja uzsvēra, ka kritiskā stāvoklī atrodas Vītiņu iela 2, Aucē, kur nepieciešams ne tikai to slēgt, bet arī aizbērt tur izveidojušās bedres. L.Vernere norādīja uz Tilta ielas sakārtošanas nepieciešamību, ko pašvaldība apņēmās noskaidrot un rīkoties, tiklīdz būs ceļu remontiem piemēroti laikapstākļi.

Kāda iedzīvotāja vēlējās noskaidrot, kā jārīkojas situācijā, kad pie daudzdzīvokļu mājas nepietiek vietas, kur novietot savu automašīnu, uz ko saņēma skaidrojumu un ieteikumu, kā piesaistīt šajā procesā arī pašvaldības līdzfinansējumu, piedaloties projektu konkursā, kas varētu tikt izsludināts nākamā gada pavasarī. Tā pati iedzīvotāja izteica ierosinājumu Auces vidusskolā datorzinības piedāvāt apguvei jau no pirmās klases un piedāvāt mūsdienu moderno tehnoloģiju laikmetā tādas ārpus klases nodarbības, kas saistītas ar infomātiku un robotiku. Uz šo ierosinājumu viedokli sniedza Auces vidusskolas direktore, domes priekšsēdētājas vietniece Indra Špela, skaidrojot ne tikai to, kādas vecākiem pašiem ir iespējas ierosināt dažādus tematiku pulciņus, bet arī to, ka skolās programmas tiek gatavotas, pamatojoties uz valstī izstrādātām un apstiprinātām programmām, ņemot vērā katra vecumposma attīstību un psiholoģisko gatavību apgūt konkrētus mācību priekšmetus. Tāpat viņa uzsvēra, ka jau kādu laiku skolā tiek nodrošinātas Mobilā planetārija nodarbības, kas arī tiek nodrošinātas bez maksas atbilstoša vecuma klasēm.

Tāpat no zālē esošajiem iedzīvotājiem izskanēja viedoklis, ka Auces novada svētku laikā nevajadzētu rīkot salūtu, tādējādi ietaupot naudu, kāds kungs izteica atbalstu Auces Dzīvnieku aizsardzības biedrībai, lūdzot rast iespēju piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrības darbības nodrošināšanai, uz ko domes priekšsēdētāja aicināja iesniegt iesniegumu pašvaldībā, lai varētu izvērtēt atbalsta pamatojumu un apjomu.

Vienlaikus tika izteikts priekšlikums atgādināt iedzīvotājiem par to, kā pareizi šķirojami atkritumi un jautāts par to, ko iesākt ar veco makulatūru.  

Iedzīvotāju sapulces noslēgumā V.Keršus mudināja diskutēt par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu, atgādinot par novada iedzīvotāju viedokļa svarīgumu šajā jautājumā, taču atbalstu aicinājums neguva, vien izskanēja vēlme Aucē redzēt plaukstam uzņēmējdarbību, lai būtu pieejamas jaunas darbavietas.            
Atgādinām, ka iedzīvotāju sapulces notiks visos pagastos:  
  • Vītiņu Tautas namā 5. novembrī plkst. 17.30;
  • Lielauces Tautas namā 6. novembrī plkst.17.30;
  • Īles Tautas namā 7. novembrī plkst.17.30;
  • Bēnes Tautas namā 12. novembrī plkst. 17.30;
  • Ukru Tautas namā 13. novembrī plkst.17.30.
 
Gita Šēfere-Šteinberga
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.