Pasākumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Broņislava, Broņislavs, Natālija, Tālija
< Augusts 2019 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Auces vidusskolas Skolas padome sanāca uz pirmo sēdi

27. septembrī Auces vidusskolas Skolas padome sanāca uz pirmo sēdi. Skolas padome ir skolas pašpārvaldes institūcija, kas tiek veidota, lai sekmētu vecāku līdzdalību sadarbībā ar skolas vadību un veicinātu vecāku iesaistīšanos skolas darbības pilnveidošanā, kas ir kā vidutājs starp Skolas padomi, Skolēnu pašpārvaldi, skolas vadību, pašvaldību, pedagogu kolektīvu, skolas tehnisko personālu un ikvienu vecāku.
Skolas padome var izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam un vispārīgajiem darbības virzieniem, izstrādāt priekšlikumus vidusskolas nolikuma pilnveidošanai, ierosināt izmaiņas skolas iekšējās kārtības noteikumos, pārzināt skolas pamatbudžeta izlietojumu, palīdzēt risināt ar skolas darbu saistītās konfliktsituācijas, var dibināt skolas atbalsta fondu vai ziedojuma fondu, risināt un piedalīties skolas sabiedrisko pasākumu organizatoriskajos jautājumos, veicināt skolas un ģimenes sadarbību, kā arī veikt citas darbības, kas sekmē skolēnu pilnvērtīgu izglītošanos un padara daudzveidīgu ārpusklases dzīvi  Auces vidusskolā.
Auces vidusskolas direktore Indra Špela, atklājot sēdi, visiem klātesošajiem novēlēja darbīgu mācību gadu, uzsverot sadarbības nozīmīgumu mācību procesā. Tā kā kompetencēs balstīta izglītības satura apguve Latvijā vēl nav ieviesta, tomēr tam pakāpeniski gatavojas visas izglītības iestādes Latvijā. Direktore izskaidroja par kompetencēs balstīta izglītības satura būtību kopumā un tā ieviešanas procesu Auces vidusskolā. Tāpat Skolas padomes locekļi tika iepazīstināti ar Auces vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultātiem salīdzinājumā ar vidējiem rezultātiem valstī. Auces vidusskolā šie rezultāti ir krietni virs vidējā līmeņa valstī. Vecāki saņēma arī atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Tā kā individuālo kompetenču attīstībai pagājušā mācību gadā jau tika pievērsta uzmanība, arī šogad pie tā tiks strādāts, par uzdevumu izvirzot paaugstināt pedagogu profesionalitāti, kā arī uzlabot sadarbību starp skolotājiem, tā pakāpeniski gatavojoties kompetenču izglītības satura ieviešanai skolā.

Darba kārtībā tika izvirzīti vairāki diskutējami jautājumi, kā viens no tiem, skolas formas vai lietišķa apģērba ieviešana Auces vidusskolā. Lai to izvērtētu,  nepieciešams saņemt gan skolēnu, gan skolēnu vecāku viedokļus, līdz ar to drīzumā Auces vidusskolā tiks izsludināta aptauja, lai noskaidrotu viedokli par šo jautājumu, tādēļ lūgums visiem Auces vidusskolas skolēnu vecākiem būt pretimnākošiem un izteikt savu viedokli plānotajā aptaujā.

Tāpat tika apspriesti atsevišķi punkti skolas iekšējās kārtības noteikumos, piemēram, mobilo tālruņu lietošana skolā. Kā zināms, vecāku un skolēnu viedokļi atšķiras, taču arī šis ir jautājums, kurā kopīgi jāpanāk vienošanās, lai viedtālruņi nekļūtu par traucēkli pilnvērtīgai komunikācijai skolēnu starpā.   

Skolas padome apņēmās atbalstīt un turpināt arī idejas, kuras aizsāktas iepriekšējos gados, piemēram, Vecāku dienas rīkošana Auces vidusskolā, par ko informācija sekos.

Kā rudens laikapstākļiem aktuāls jautājums tika izvirzīts automašīnu iebraukšana stāvlaukumā pie skolas ēdnīcas pusē, proti, laikā, kad laikapstākļi vairs nav no tiem labākajiem, kājāmgājējiem apgrūtinoši ir nokļūt pāri laukumam, kurā satiksme no rītiem īpaši intensīva, tāpēc aktuāls  ir jautājums, vai un kā ierobežot transporta plūsmu ēdnīcas pusē, lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas gan kājāmgājējiem, gan autobraucējiem.

Šos un citus aktuālus jautājumus aicinām apspriest kopīgi klašu sapulcēs, par risināmiem jautājumiem informējot klašu pārstāvjus, kuri tos jums palīdzēs atrisināt Skolas padomē sadarbībā ar skolas vadību vai pašvaldību.

Par Skolas padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja Ingu Eglīti, kura pārstāv 11.klases skolēnu vecākus (tālr.29416250), par viņas vietnieci – Gitu Šēferi-Šteinbergu (1.klases vecāku pārstāvi), protokolista pienākumus šogad pildīs Lita Andreičikova. Vēl Skolas padomē darbosies: Inese Jakuboviča, Evija Nekrasova, Jānis Feierabends, Gita Briģe, Neringa Krakauskīte-Bērziņa, Inese Jonuška, Sintija Liekniņa, Aija Gintere-Mikne, Evija Čampere, Inta Mikšta. Skolas pedagogus Skolas padomē pārstāvēs Indra Špela, Lilita Svilāne, Ilze Vikštrema un Agita Valaine.

Būsim aktīvi un līdzdarbosimies, jo bērni ir mūsu nākotne! Ikviens no Skolas padomes locekļiem ir gatavs uzklausīt aktuālus jautājumus un ierosinājumus, lai tos palīdzētu risināt sadarbībā ar klases audzinātājiem, skolotājiem, skolas vadību vai pat pašvaldību. Lai veiksmīgs un ražīgs turpmākais darbs un sadarbība!

Gita Šēfere-Šteinberga
Auces vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 29972884
E-pasts: 
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.