LV
RU
EN
Pasākumi
Šodien vārda diena: Daira, Dairis
< Oktobris 2019 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai ir spiests atbrīvoties. Ikviens no mums ir atkritumu radītājs, jo katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri. Atkritumi rada vides piesārņojumu. Lai samazinātu vides piesārņojumu un arī taupītu resursus, svarīgi ir samazināt atkritumu daudzumu, veicot to šķirošanu, tādejādi no visiem atkritumiem atšķirojot tos, kurus var izmantot otreizējai pārstrādei.

Auces novada domes saistošie noteikumi Nr.2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā” nosaka, ka „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi ir:

1. Samazināt sadzīves atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;
2. Veicināt otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, papīrs, plastmasa, koks, metāls, kompostējamie atkritumi, būvgruži) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, samazinot atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu;

3. Rūpēties par to, lai atkritumi, kurus otrreiz nevar pārstrādāt, tiktu noglabāti videi un cilvēka veselībai drošā veidā;
4. Radīt un uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi;
5. Uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, samazināt vides piesārņojumu;
6. Samazināt noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu uz vienu iedzīvotāju;
7. Novērst vides piesārņošanu ar atkritumiem;
8. Nodrošināt ekonomiski pamatotu un videi nekaitīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pašvaldības teritorijā;
9. Iekļaut visus sadzīves atkritumu radītājus pašvaldības noteiktā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānā;
10. Ieviest pašvaldības teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas tiek balstīta uz ilgtspējīgas darbības principiem.”


Kā arī nosaka, ka:
„Ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam (nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam) Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma. Tam jāiekļaujas pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā šos saistošos noteikumus.”

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ir atkritumu apsaimniekotājs Auces novadā, par ko noslēgts līgums ar Auces novada pašvaldību. Atkritumu apsaimniekotājs organizē sadzīves atkritumu savākšanu no juridiskām un fiziskām personām, slēdzot ar tām līgumu.

Atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu pēc izvestā daudzuma, bet atkritumu izvešana nevar būt retāk kā vienu reizi ceturksnī. Izvestais daudzums tiek aprēķināts uz vietas, savācot atkritumus. Atkritumus var izvietot gan konteineros, gan maisos. Jānorāda gan tas, ka, ja klientam ir atkritumu konteiners, izvesto atkritumu daudzums ir nosakāms precīzāk, tādējādi nerodas domstarpības starp klientu un atkritumu apsaimniekotāju.

Atkritumu apsaimniekotājs piedāvā iegādāties divu veidu tilpuma mazlietotus konteinerus: 140 l par 20 EUR un 240 l par 30 EUR. Ir iespējama arī konteineru piegāde līdz īpašumam.

Sadzīves atkritumi tiek savākti pēc noteikta grafika, kas tiek darīts zināms līguma slēgšanas brīdī. Cena par 1m3 sastāda 16.99 EUR.
 
ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS NOZĪME
  • Atkritumu apjomu samazināšana;
  • Dabas resursu saglabāšana;
  • Atkritumu apsaimniekošanas izmaksu samazināšana.
Auces novadā ir iespēja šķirot atkritumus, izmantojot dalīto konteineru sistēmu – ir pieejami divu krāsu šķirošanas konteineri un katrs no tiem ir paredzēts noteiktam atkritumu veidam.

DZELTENAIS KONTEINERS – paredzēts papīra un kartona atkritumiem, kā arī plastmasas iepakojuma atkritumiem.

Tajā DRĪKST mest avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona kastes un bukletus, PET pudeles, sadzīves ķīmijas pudeles, saplacinātas dzērienu skārda bundžas.

Tajā NEDRĪKST mest slapju vai netīru kartonu, laminētus papīra izstrādājumus, netīrus plastmasas izstrādājumus, rotaļlietas, eļļas pudeles, saimniecības preces, vienreizlietojamos traukus, sadzīves priekšmetus.
 
ZAĻAIS KONTEINERSparedzēts stikla iepakojuma atkritumiem.

Tajā DRĪKST mest tīru stikla iepakojumu – burkas un pudeles.
 
Tajā NEDRĪKST mest spoguļstiklu, auto stiklu, stikla lauskas, spuldzes.
 
Esošie dalīto atkritumu konteineru punkti Auces novadā
 

2019. gadā plānots uzstādīt dalīto atkritumu konteineru
punktus Auces novadā

Lielgabarīta atkritumi

Lielgabarīta atkritumi tiek savākti  vienu reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieteikuma.
Tālrunis: 63745241.
Cena par 1m3 sastāda 16.37 EUR.

Nešķiroti būvniecības atkritumi

Nešķiroti būvniecības atkritumi tiek savākti pēc iepriekšēja pieteikuma.
Tālrunis: 63745241.
Cena par 1m3 sastāda 28.32 EUR.

Azbestu saturoši būvmateriāli
(jumta šīferis)

Azbestu saturoši būvmateriāli tiek savākti  pēc iepriekšēja pieteikuma.
Tālrunis: 63745241.
Cena par 1m3 sastāda 31.60 EUR.
 

Šķiroti bioloģiski noārdāmi (lapas, zari) atkritumi

Šķiroti bioloģiski noārdāmi atkritumi tiek savākti divas reizes gadā – rudenī un pavasarī  pēc iepriekšēja pieteikuma.
Tālrunis: 63745241.
Cena par 1m3 sastāda 7.84 EUR.

Elektroiekārtas

Bez maksas tiek pieņemtas elektriskās un elektroniskās iekārtas (pilnā komplektācijā), apgaismes iekārtas un luminiscētās spuldzes, baterijas un akumulatori.
Nodošanas punkti: Aucē, Tehnikas ielā 15 un Bēnē, Rūpniecības ielā 2J, ceturtdienās no 13.00 līdz 17.00 vai arī piesakot izvešanu pa tālr.  63745241.
Cena par izvešanu 0.85 EUR/km.
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.