Pasākumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Imanta, Melānija
< Augusts 2019 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Izsole

Nomas tiesību izsole

Nomas tiesību izsoles organizētājs Auces novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90009116331,
juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads,
e-pasts: , tālr. 63745280
Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts
 
Nekustamais īpašums “Rožleju kūts”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 003 0114, kas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0083, platība 0,67 ha, un uz tās atrodošās vienas nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0083 003.
Nomas objektu raksturojošā informācija, citi iznomāšanas nosacījumi Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.
Telpu lietošanas mērķis – noliktavas vai ražošanas ēkas ierīkošana un uzturēšana.
Maksimālais iznomāšanas termiņš 6 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis 11,00  EUR (bez PVN)  mēnesī
izsoles solis – 5,00 EUR
Izsoles norises vieta un laiks 2019. gada 13. augustā  plkst. 11:00
Auces novada domes sēžu zālē, Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads.
Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Iepriekš saskaņojot pa tālruni 63745280 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv līdz 2019.gada 12. augustam.
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks
 
Pieteikumi iesniedzami Auces novada pašvaldības, Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv līdz 2019. gada 12. augusta plkst. 18.00.
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.