LV
RU
EN
Pasākumi
Šodien vārda diena: Alfrēds, Fredis, Madars
< Augusts 2020 >
P O T C Pk S Sv
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Izsoles

  1. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Aiz Rožlejām”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 003 0106, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0106, kopplatība 2,22 ha.
Nosacītā sākumcena – 4000 EUR, izsoles solis 200 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 10.15.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 400 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 13.07.2020. plkst.12.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
  1. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Rožleju kūts”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 003 0114, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0083, kopplatība 0,67 ha, un vienas nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0083 003.
Nosacītā sākumcena – 3000 EUR, izsoles solis 200 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 10.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 300 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 13.07.2020. plkst.12.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
  1. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Liekņi”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 001 0193, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0193, kopplatība 25,02 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 24,6 ha.
Nosacītā sākumcena – 147000 EUR, izsoles solis 5000 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 10.45.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 14700 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 13.07.2020. plkst.12.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
  1. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Liekņukrogs”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 001 0194, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0194, kopplatība 6,14 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 6,03 ha.
Nosacītā sākumcena – 31000 EUR, izsoles solis 1000 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 11.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 3100 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 13.07.2020. plkst.12.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
  1. Auces novada pašvaldība atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Līdumnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 002 0127, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 002 0125, kopplatība 3,0 ha.
Nosacītā sākumcena – 13000 EUR, izsoles solis 1000 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 13.45.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 1300 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 13.07.2020. plkst.12.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
  1. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Bēnes iela 13-7, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46059000584, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 27,3 m2 platībā un 273/3022 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, diviem šķūņiem un zemesgabala.
Nosacītā sākumcena – 1000 EUR, izsoles solis – 50 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 11.15.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 100 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
  1. Auces novada pašvaldība trešajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Ezermaļi”-8, Lielaucē, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 900 0039, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 53,5 m2 platībā un 534/10848 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Nosacītā sākumcena – 1000 EUR, izsoles solis 50 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 11.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 100 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
Izsoles notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoļu noteikumi pieejami arī Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz plkst.14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā no 2020.gada 8.jūnija līdz 2020.gada 13.jūlijam plkst.12.00.
Tālr. uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsole

Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošās 4/6 (četras sestās) domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Pirmās Purvāju garāžas”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 004 0271, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4676 004 0260, kopplatība 0,2757 ha, un garāžas ar šķūni.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma līdzīpašniekiem.
Nosacītā sākumcena – 2400 EUR, izsoles solis 100 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst.11.45 Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 13.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 240 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT vai Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2020.gada 13.jūlijam plkst.12.00.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums jāiesniedz rakstveidā Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2020.gada 10.jūlijam.
Tālr. uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsole

Auces novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Brieži”, Bēnes pagastā, Auces novadā (kadastra numurs 4650 004 0110), otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības – starpgabala 4,8 ha platībā (kadastra apzīmējums 4650 004 0110), tai skaitā meža zemes 4,79 ha platībā un uz tās esošas mežaudzes 4,79 ha platībā.
Pirmpirkuma tiesības ir minētajam nekustamajam īpašumam piegulošo nekustamo īpašumu īpašniekiem saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto.
Nosacītā sākumcena – 14200 EUR, izsoles solis – 500 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst.13.30 Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 13.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 1420 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami trīs mēnešu laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT vai Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2020.gada 13.jūlijam plkst.12.00.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums jāiesniedz rakstveidā Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2020.gada 10.jūlijam.
Tālr. uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsoles

  1. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Sniķerieši”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 002 0086, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 002 0086, kopplatība 7,73 ha.
Nosacītā sākumcena – 43000 EUR, izsoles solis 1000 EUR.
Izsole notiks 2020. gada 18. augustā plkst. 10.15.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 4300 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējiem nomniekiem. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 14.08.2020. plkst.13.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
  1. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Rozēni”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 002 0144, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 002 0144, kopplatība 13,61 ha.
Nosacītā sākumcena – 79000 EUR, izsoles solis 1000 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 18.augustā plkst. 10.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 7900 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējiem nomniekiem. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 14.08.2020. plkst.13.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
  1. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Akmenīši”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0251, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0317, kopplatība 3,74 ha.
Nosacītā sākumcena – 6000 EUR, izsoles solis 200 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 18.augustā plkst. 10.45.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 600 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējiem nomniekiem. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 14.08.2020. plkst.13.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
Izsoles notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoļu noteikumi pieejami arī Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz plkst.14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā no 2020. gada 13. jūlija līdz 2020. gada 14. augustam plkst.13.00.
Tālr. uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.