Pasākumi
Šodien vārda diena: Kaija, Kornēlija
< Novembris 2019 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Pārdod

Auces novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu pašvaldībai piederošu pasažieru autobusu VW LT46, izlaiduma gads - 2000., cena – 600,00 EUR.
Interesentus lūdzam pieteikties Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā, 1.stāvā) darbdienās no plkst.8.00 līdz 17.00 (piektdienās - līdz 14.00). Tālrunis uzziņām vai autobusa apskates saskaņošanai: 29186744.

Izsole

Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Tehnikas iela 12, Auce, Auces novads, kadastra numurs 46050484805, kas sastāv no divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 46050484805001 un 46050484805002 (slimnīca un saimniecības bloks), un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46050484805, kopplatība 0,7977 ha. Nosacītā cena – 52000,00 EUR, izsoles solis – 1000,00 EUR.

Izsole notiks 2019. gada 16. decembrī plkst.10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10 % no izsoles objekta nosacītās sākumcenas Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Samaksas termiņš un kārtība – pilnā apmērā 24 mēnešu laikā no izsoles dienas. Nosolītājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no viņa piedāvātās augstākās summas, bet pārējā summa – 24 mēnešu laikā, ik mēnesi veicot proporcionālu ikmēneša maksājumu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansa maksājumā. Papildus nosolītai pirkuma maksai pircējs maksā likumiskos procentus (6 % gadā) no nenomaksātās pirkuma maksas summas līdz pirkuma maksas summas daļas samaksas dienai.
Izsole notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT vai Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.19.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā no 11.11.2019. līdz 13.12.2019. plkst.14.00.
Tālruņi uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsoles

1. Auces novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Imantas”-6, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46649000053, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46,8 m2 platībā un 468/5256 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa, noliktavas un zemesgabala. Nosacītā cena – 680,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.
Izsole notiks 2019. gada 16. decembrī plkst. 11.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
2. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Ezera iela 3-3, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46509000250, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 37,4 m2 platībā un 374/1419 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala. Nosacītā cena – 500,00 EUR, izsoles solis – 20,00 EUR.
Izsole notiks 2019. gada 16. decembrī plkst. 11.30.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

3. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Irbēni”-7, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46259000274, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 48,9 m2 platībā un 489/5874 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas. Nosacītā cena – 400,00 EUR, izsoles solis – 30,00 EUR.
Izsole notiks 2019. gada 16. decembrī plkst. 12.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

4. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Laši”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46640010072, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4694 005 0382 un 4694 005 0383, kopplatība 4,17 ha, vienas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0382 001 un viena šķūņa ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0382 004. Nosacītā cena – 11000,00 EUR, izsoles solis – 300,00 EUR.
Persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības – Arnis Hofmanis. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš – līdz 13.12.2019. plkst.14.00.
Izsole notiks 2019. gada 16. decembrī plkst. 12.30.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsoles objekta sākumcenas Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoles noteikumi pieejami arī Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.19.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā no 11.11.2019. līdz 13.12.2019. plkst.14.00.
Tālruņi uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.