LV
RU
EN
Pasākumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Lolita, Vitolds, Letīcija
< Maijs 2020 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aprūpe mājās

Aprūpe mājās ir sociāls pakalpojums personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi.
Tiesības saņemt aprūpi mājās ir Auces novadā deklarētām personām.

Iesniedzamie dokumenti
Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai, persona vai viņas likumiskais pārstāvis Auces novada Sociālajā dienestā vai sava pagasta pārvaldes sociālajam darbiniekam iesniedz :
1. Rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. Ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai;
3. Pases kopiju (uzrādot oriģinālu);
4. Pensionāra apliecības kopiju, ja personai piešķirta vecuma pensija;
5. Invaliditāti apliecinošu dokumentu, ja personai noteikta invaliditāte;
6. Papildus dokumentus, kuri apliecina personas un/vai viņas ģimenes locekļu sociālos apstākļus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība
Sociālais darbinieks 3 (trīs) darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas apmeklē personu mājās, novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem, izvērtējot, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu, vienojas ar klientu par aprūpes pakalpojumu saturu un apjomu, un sagatavo līgumu ar klientu (apgādnieku) par aprūpes pakalpojuma sniegšanu.
Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem Auces novada Sociālā dienesta vadītājs.
Aprūpe mājās tiek nodrošināta klienta dzīvesvietā nākamajā dienā pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas.
Personas vai viņa apgādnieka pienākums ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Auces novada domes apstiprinātu samaksas tarifu, samaksāt par saņemto Pakalpojumu. Ja persona vai viņas apgādnieks nespēj samaksāt par saņemto Pakalpojumu, tad Pakalpojums tiek apmaksāts no Auces novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Pakalpojumi, kas nav tieši saistīti ar klienta aprūpi un nav paredzēti līgumā, ir papildus pakalpojumi par atsevišķu samaksu pēc Auces novada domes apstiprināta samaksas tarifa. Aprūpi nodrošina Auces novada Sociālā dienesta aprūpētāji ar zināšanām sociālās aprūpes darbā.

Lai saņemtu sociālās palīdzības pakalpojumu, personai jāvēršas
- Auces novada Sociālajā dienestā Aucē, Raiņa ielā 12,
- Auces novada Bēnes pagasta klientu apkalpošanas punktā, Stacijas ielā 8.
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.