Pasākumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Šodien vārda diena: Ralfs, Valgudis, Vitālijs
< Augusts 2019 >
P O T C Pk S Sv
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Dzirnavu ielā 4, Auce, LV-3708
Pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" ir Auces novada domes pārziņā un darbojas jau kopš 1936. gada. Iestāde atrodas Auces pilsētas luterāņu draudzes īpašumā, ar kuru ir noslēgts īres līgums. Pirmsskolas iestāde ir Auces novada  domes pakļautībā.
2000. gada 1.februārī ar Auces pilsētas domes lēmumu tai piešķirts nosaukums “MAZULIS”.
Divstāvu ēka, kas pēc kapitālā remonta piemērota pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, atrodas lielu koku un plašu zālienu ieskautā teritorijā, kurā izvietoti rotaļu laukumi ar nojumēm, liels ābeļdārzs.
Telpas plašas un gaišas, piemērotas mazo bērnu vajadzībām. Ir zāle, metodiskais kabinets. Iestāde atbilst ugunsdrošības, darba drošības un sanitāri - higiēnisko normu prasībām.
Iestādes specifiku nosaka tas, ka to apmeklē bērni no viena gada līdz četru gadu vecumam, gadā vidēji 50 bērni.
Darbojas trīs grupas:
 • 2. agrās bērnības grupa
 • 1. jaunākā grupa
 • 2. jaunākā grupa
Ausmas ielā 5, Auce, LV-3708
PII „Pīlādzītis” ir Auces novada pašvaldības iestāde, kas īsteno vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu bērniem vecumā no 1-7 gadiem.
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis ” savu darbību uzsāka 1945. gada 1. jūnijā kā Jelgavas apriņķa Auces pilsētas bērnudārzs.
Mūsu pirmsskolas izglītības iestādei ir sena vēsture, bet nosaukumu „Pīlādzītis” ieguva tikai 1996. gada 13. maijā, kad tika rīkots konkurss par to, kā nosaukt bērnudārzu. Lielāko atzinību ieguva māmiņas Laimas Gailes ieteikums – bērnudārzu nosaukt par „Pīlādzīti”. Pavasarī pie vārtiem tika iestādīts sīks pīlādžkoka stādiņš, kas nu jau krietni sakuplojis.
 
01.06.1945. – 31.12.1949. Latvijas PSR, Jelgavas apriņķa Auces pilsētas bērnudārzs
01.01.1950. – 31.12.1959. Latvijas PSR, Auces rajona Auces pilsētas bērnudārzs
01.01.1960. – 03.05.1990. Latvijas PSR, Dobeles rajona Auces pilsētas bērnudārzs
04.05.1990. – 12.05.1996. Latvijas Republikas, Dobeles rajona Auces pilsētas bērnudārzs
13.05.1996. – 31.12.2009. Latvijas Republikas, Dobeles rajona Auces pilsētas bērnudārzs „Pīlādzītis”
01.01.2000. – 30.06.2009. Latvijas Republikas, Dobeles rajona Auces pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
Ar 01.07.2009. Latvijas Republikas, Auces novada pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”


Iestāde strādā pēc IZM licencētās Pirmsskolas izglītības programmas (kods 01011111), licences Nr. V - 5687.

Apmācība notiek latviešu valodā.

Profesionālu, radošu un mīļu pedagogu vadībā ikvienam audzēknim tiek dotas iespējas attīstīties un veidot savu personību, radoši pilnveidot savus talantus un pilnvērtīgi sagatavoties pamatizglītības apgūšanai skolā.

Bērnu valodu pilnveido logopēde.

Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien.
(Paulu Koelju)
 
PII „Pīlādzītis” HIMNA
Lūk, meitenes kā odziņas
Un puisēni kā podziņas !

La, la, la dzied meitiņas,
Du, du, du dūc puisīši.

Vēl esam diezgan maziņi,
Bet balstiņas kā zvaniņi.

La, la, la dzied meitiņas,
Du, du, du dūc puisīši.

Kā putniņi mēs čivinām
Un dziesmiņu jums dāvinām.

La, la, la dzied meitiņas,
Du, du, du dūc puisīši.

 
Izglītības iestādē darbojas 3 grupas:

„Pumpuriņi” – bērni vecumā no 3 līdz 4 gadiem
 


„Ziediņi” – 5 līdz 6 gadiem
 


„Odziņas” – 6 līdz 7 (8) gadus veci bērni
 

Katru gadu skolas gaitām tiek sagatavoti 20 bērni un ar labām sekmēm uzsāk mācības Auces vidusskolā.

Ikdienā savās otrajās mājās - pirmsskolas izglītības iestādē priecājas un bēdājas, mācās un rotaļājas, svētkus svin vairāk kā 60 bērnu.

PII „PĪLĀDZĪTIS” 2018./2019. mācību gada mērķi un galvenie uzdevumi

Mērķi

 • Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana, jaunu mācību darba metožu izmantošana mācību procesā.
 • Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga pirmsskolas izglītības iestāde.
 • Bērnu - zinošu, mērķtiecīgu, uzņēmīgu un atbildīgu savas valsts pilsoņu audzināšana un izglītošana.
 • Pedagogu un izglītojamo vecāku sadarbības veicināšana.

Prioritātes:

Bērncentrētas un attīstošas, drošas mācību vides nodrošināšana.
Produktīvas un radošas mācīšanās veicināšana.

Galvenie uzdevumi

 • Veicināt pedagogu sadarbību kompetenču izglītības kontekstā, sniegt atbalstu pedagogiem mācību satura pilnveidē.
 • Stiprināt audzēkņu un kolektīva patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu, gatavoties Latvijas valsts simtgadei.
 • Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, kas sekmētu kopīga mērķa sasniegšanu – vispusīgu bērna izglītošanu. Sniegt kvalificētu palīdzību vecākiem bērnu izglītošanā un audzināšanā.
 • Veicināt pedagogu radošo darbību un labākās pieredzes popularizēšanu.  Pilnveidot skolotāju pedagoģiskās prasmes darbā ar datoru.
 • Veidot estētisku, sakārtotu attīstošu vidi, mūsdienīgu materiālo bāzi, kas nodrošina bērnu fizisko un garīgo veselību, drošību, veselīgu dzīvesveidu.
 • Rast iespēju piedalīties projektos, turpināt sadarbību ar Lietuvas Jonišķu bērnudārzu “Vyturelis”.


Aktuālais 2018./2019. mācību gadā:

Uzsākt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību satura izstrādi un aprobāciju 80 izglītības iestādēs, pakāpeniskas pārmaiņas plānojot gan pirmsskolas izglītības, gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības mācību saturā un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē, t.sk., iekļaujošās izglītības nodrošināšanas kontekstā;

Veicināt digitālo prasmju agrīnāku apguvi, lasītprasmes, medijpratības un drošumspējas stiprināšanu un, veicot aktivitātes, izglītojamā rīcībspējas un atbildīgas personības stiprināšanā.

Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs.

Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšanai interešu izglītībā un audzināšanas darbā, organizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārus un kursus.

Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izglītības iestādes, vietējās kopienas līmenī: 
- savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana;
- pienākumu ievērošana atbilstoši vecumam;
- apkārtējās vides sakopšana un saglabāšana;
- resursu jēgpilna izmantošana;
- cilvēkdrošība.


 
Iestādes tradīcijas
 • 1.septembris - Zinību diena
 • Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo
 • Latvijas dzimšanas diena
 • Sporta dienas bērniem
 • Auces vārda diena
 • Tematisko izstāžu rīkošana
 • Viesmākslinieku koncerti, leļļu teātra izrādes
 • Netradicionālie tematiskie pasākumi
 • Mātes dienas un Ģimenes dienas koncerti
 • Atvērto durvju dienas vecākiem
 • Piedalīšanās pilsētas un rajona rīkotajos pasākumos
 • Izlaidums
 • Ekskursijas
Video
Muzikāls sveiciens PII "Pīlādzītis" bērniem Auces vārda dienā no muzikālās apvienības "Riekstu pasakas" 04.03.2019.
Sagatavošanas grupas bērni izspēlē teiku par Auci 04.03.2019.
Zinību diena 03.09.2018.
Auces novada PII "Pīlādzītis" LMT finansētā projekta "Latvju bērnam tautastērpu!" noslēgums
Ziemassvētku pasākums 2017. gada nogalē
Eglītes iedegšana 08.12.2017.
Olimpiskā diena 2015
Nikolaja Puzikova dziesmas “Dievs Tevi mīl” pavadījumā skaista deja, kuru dejoja “Pīlādzīša” 2015. gada izlaiduma meitenītes kopā ar saviem tētiem
Atskaites koncerts 2015
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apskati, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.