LV
RU
EN
 
 
Piektdiena, 28. jūlijs 22:03
Aktualitātes izglītībā RSS
ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001). Vasaras nometnes ir lielisks risinājums bērniem, kuri ir zināt griboši un vēlas vasarā ne vien atpūsties, izklaidēties un apciemot vecvecākus, bet arī uzzināt un iemācīties ko jaunu. Nometņu mērķis ir dot iespēju vasaras sezonā skolēniem lietderīgi aizpildīt brīvo laiku, attīstot sevi gan garīgi, gan fiziski, dodot iespēju pašizpausmei un prasmju veicināšanai. Arī Auces vidusskolas telpas katru vasaru tiek izmantotas dažādu nometņu organizēšanai, tajā skaitā Auces vidusskolas skolēniem.
Jūnija beigās 29 Auces novada vidusskolu absolventi saņēma vispārējās izglītības sertifikātus, kas apliecināja katra spējas, pacietību un ieguldītā darba rezultātus.
Obligāto centralizēto eksāmenu lokā ietilpst valsts pārbaudījums latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. Skolēnam ir iespēja izvēlēties kādu no piedāvātajām CE eksāmeniem - vēsturē, fizikā, bioloģijā, krievu valodā.
Apsveicam! (14.07.2017.) Komentēt (1) drukāt


Lepojamies ar Auces vidusskolas sasniegto izcilo rezultātu un sveicam ar iegūto augsto 4. vietu
LATVIJAS SKOLU REITINGĀ 2017!
Lai arī laikapstākļi šogad nelutināja, sūtot lietu, jautrā un draudzīgā atmosfērā šogad septīto reizi jaunieši un viņu skolotāji no Ungeni pilsētas Moldovā, Nesvižas Baltkrievijā, Jozefovas pie Vislas Polijā, Jonišķiem un Jaunakmenes Lietuvā, kā arī Auces satikās Auces vidusskolā, lai piedalītos starptautiskajā jauniešu projektā “Auce 2017”. 
Visus septiņus gadus projektā piedalās Auces vidusskolas, Ramuču ģimnāzijas (Lietuva) un Ungeni vidusskolu (Moldova) jaunieši.
No 12. līdz 14. jūnijam Auces vidusskolā notika skolēnu uzņemšana 2017./2018. mācību gadam 10. klasē Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā ar iespēju apgūt Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas mācību centra programmu "Uzņēmējdarbības pamati". Dokumentus pieņēma un vajadzīgo informāciju sniedza nākamā mācību gada 10. klases audzinātāja Jekaterina Troicka.
Attēlā: 2017./2018. mācību gada 10. kl. audzinātāja Jekaterina Troicka.
Uzņemšana Auces vidusskolā (12.06.2017.) Komentēt drukāt
Auces vidusskola 2017./2018. mācību gadā uzņem skolēnus 10. klasē Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā ar iespēju apgūt Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas mācību centra programmu "Uzņēmējdarbības pamati."
Informācija pa telefonu 26183038; 22485741.
Auces Mūzikas skolas koris “Dziediņš” priecīgs, laimīgs un mazliet noguris atgriezies no tautas mūzikas festivāla Pardubicē, Čehijā. Kāpēc Čehija? Pagājušā vasarā mūzikas festivālā Bidgoščā (Polijā) iepazināmies ar ansambli “Šmidlatka”, kurā spēlē un dzied Pardubices Mākslas skolas bērni. Tā nu radās ideja par kultūras apmaiņas programmu – mēs dodamies uz ikgadējo  tautas mūzikas festivālu, bet čehu bērni augustā ciemojas pie mums Aucē.
26. maijā klāt beidzot bija lielie gaidīšanas svētki Auces novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” – izlaidums mūsu gudrajiem, mīļajiem, nepacietīgajiem, laimīgajiem bērniem. Šī diena bērniem bija pārsteigumu pilna-diendusai atlika pavisam maz laika, jo vajadzēja pucēties un sēsties pie svētku galda. Bērnus uzrunāja skolotājas, tad tika dedzinātas 7 svecītes krāšņajā svētku kūkā un baudīts cienasts. Šajā dienā izlaidumniekus apsveikt bija ieradušies visi grupiņu „Pumpuriņi” un „Ziediņi” bērni.
PII ”Vecauce’’ bērniem 26.maijā bijusi atraktīva izlaiduma diena:
 – piedalīšanās vides un veselīgas atpūtas festivālā "Tīrai Latvijai!” Tērvetē. Festivālā, piedaloties Latvijā iemīļotiem mūziķiem un videi draudzīgām organizācijām, tika apbalvoti “Zaļā josta” rīkoto otrreizējo izejvielu vākšanas konkursu laureāti. Jau vairāku gadu garumā arī mēs iesaistāmies “Zaļās jostas” rīkotajā konkursā izlietoto bateriju vākšanas disciplīnā.  
Fotoieskats PII "Rūķīši" notikumos (30.05.2017.) Komentēt drukāt
Auces novada vidusskolu skolēni vienu reizi katrā mācību gadā var doties mācību ekskursijā ar transportu, kuru finansē Auces novada pašvaldība. 2016./2017. mācību gada nogalē, pateicoties dalībai ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, skolēniem ir iespēja piedalīties karjeras izglītības mācību ekskursijās ar ESF finansējumu un pašvaldības transporta finansējumu, lai apmeklētu kādu uzņēmumu vai iestādi un piedalītos radošajā darbnīcā vai meistarklasē.
Skudra Monika viesojās PII "Mazulis" (29.05.2017.) Komentēt (1) drukāt
Pie PII "Mazulis" audzēkņiem 25. maijā viesojās Skudra Monika, kuru mazuļi ar lielu sajūsmu gaidīja ciemos un dāvināja viņai ar vecāku atbalstu sarūpētos ziedus. Skudra Monika pārrunāja ar audzēkņiem par drošību vasarā un ikdienā. Radošajās aktivitātēs, rotaļās turpinājās tikšanās ar Skudru Moniku, kura dāvināja atraktīvos tetovējumus un ziepju burbuļu pūšamos. Kopā ar Skudru Moniku bija ieradusies AAS BALTA Auces filiāles konsultante A. Kārkliņa, kura bija iestādei un vecākiem sarūpējusi aktīvai atpūtai un drošai ikdienai vairākus izzinošus bukletus. Mīļš paldies par jauko tikšanos un pozitīvām emocijām! Fotoieskats. I.Zilberte.
Mātes diena, visticamāk, ir mīļākie svētki, kad īpaši silti un mīļi sveicam savas māmiņas. “Mazulī” norisinājās “Ģimenes dienas” koncerti, kuros ne tikai tiek izcelta māmiņas loma, bet ir mīļi gaidīti arī tēti un vecmāmiņas, kuras nereti ir tās, kas rūpējas par mazuļiem. Kas var būt labāks par māmiņas apskāvienu, kuru bērns steidzās saņemt, viņu ieraugot, tādēļ 2.agrās bērnības grupiņā bērniņi dziesmiņas dziedāja un rotaļās gāja kopā ar saviem vecākiem.
“Pīlādzīša” paši mazākie audzēkņi devās ekskursijā (26.05.2017.) Komentēt (1) drukāt
25. maijā savā pirmajā lielajā ekskursijā uz Tērvetes dabas parku devās pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” paši mazākie audzēkņi kopā ar savām skolotājām – Līgu Zeltiņu un Inu Leimani, skolotāju palīdzēm – Venetu Kalvi un Elenu Šultu. Aizraujošs bērniem bija brauciens uz Rūķu ciemu ar Pasaku bānīti. Ar interesi tika izstaigāts jaunais rūķu ciemats, izpētīti rūķu namiņi, izmēģināti rūķu darbarīki, aplūkotas košās, dižās sēnes un skaļās blējējas - aitiņas aplokā. Satikām arī darbīgo Rūķu meitiņu. Fotoieskats.
Paldies par atbalstu Auces novada pašvaldībai, bērnu vecākiem un laipnajam šoferītim Dainim Grābenam.
Auces vidusskolas jaunieši jau otro gadu piedalījās Lattelecom Rīgas maratona skolu kausa izcīņā. Šogad skolu vēlējās pārstāvēt 39 skolēni. Daļa skolēnu skrēja arī labdarības skrējienu starptautiskās programmas Award ietvaros.
14. maija rīts atnāca silts un saulains. Lutināja gan laiks, gan maratona organizatori. Rīgā krastmala pilna ar cilvēkiem. Visi smaidīgi un apņēmības pilni.
Bēnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi (skolotāja Ivita Ceriņa) turpina savu sadarbību ar Bēnes maizes ceptuvi. Pagājušā gada nogalē tapa uzlīmes piparkūkām. Arī šis ir vairāku audzēkņu kopdarbs, tapis no skicēm un izstrādāts līdz gatavam produktam. Sākumā bija ideja veidot vienu uzlīmi, bet ceptuves vadība izvēlējās izmantot vairākus mūsu piedāvātos variantus ar dažādiem tēliem – piparkūku sirdi, sniegavīru, gaiļiem, egli un briedi.
Attēlā: Etiķetes piparkūkām, daļa no autoriem - Mārtiņš Cēsnieks, Annija Siliņa.
Izlaidums PII "Vecauce'' 26. maijā plkst. 17.00!

Ciemos pie ugunsdzēsējiem devās PII ,,Vecauce” lielākie bērni.
Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu un ugunsdzēsības Latvijā 152.gadadienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests rīkoja Atvērto durvju dienu.
Mūziku nevar izmērīt gados, tā nekļūst vecāka, bet bagātina cilvēkus gan, jo to, ko mūzika sniedz bērniem, nevar vārdiem aprakstīt. Mūzika dziedē, tā nomierina, uzmundrina un atslābina, mūzika ir savdabīga valoda, kas vieno cilvēkus, tāpēc 13.maijs kļuva par svētkiem ne tikai Auces Mūzikas skolai, bet visam novadam, jo savas pastāvēšanas laikā 60 gadu garumā to absolvējis jau 621 audzēknis!
PII "Mazulis" audzēkņi piedalījās radošo darbu konkursā “Esi drošs kopā ar Skudru Moniku!” (17.05.2017.) Komentēt (2) drukāt
PII "Mazulis" 2.jaunākās grupas audzēkņi piedalījās Apdrošināšanas sabiedrības BALTA rīkotajā Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu radošo darbu konkursā “Esi drošs kopā ar Skudru Moniku!”.
Konkursā piedalījās sešdesmit pirmsskolas izglītības iestādes no visas Latvijas ar vairāk nekā 200 radošajiem darbiem.
PII "Mazulis" saņēma pateicību par piedalīšanos un priecīgo ziņu, ka ir viena starp piecām konkursa uzvarētājām, pie kurām dosies Skudra Monika, lai ar aizraujošas lekcijas un radošo aktivitāšu palīdzību atgādinātu par drošību ikdienā.
"Mazuļa" audzēkņi ar prieku un sajūsmu gaida ciemos Skudru Moniku, lai iepazītos tuvāk gan sarunās, gan rotaļās!
14.maijā Rīgas Lattelecom maratona ietvaros notika Valsts izglītība satura centra organizētais pasākums "Skrien, ar mērķi!". Saulainajā svētdienā Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award vārdu Rīgas ielās nesa Award skrējēju komanda, kuru šogad veidoja 33 dalībnieki – programmas Award dalībnieki un Award vadītāji no Auces, Gulbenes, Jaunjelgavas un Dobeles novada un programmas nacionālā koordinatore. Auces vidusskolas Award vienību šajā komandā pārstāvēja Award vadītāja Linda Vežuka un 8 programmas Award dalībnieki.
 
Šodien vārda diena:
Cecīlija, Cilda
Šodien
P O T C Pk S Sv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
< Jūlijs >
< 2017 >

Auce

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Auces novada karte
Auces novada karte