LV
RU
EN
 
 
Pirmdiena, 24. aprīlis 12:17
Izsoles, konkursi
Drukāt
Auces novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu
Auces novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu 1.maija ielā 1-3, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 34,6 m2 platībā, 346/2819 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemes gabala, par brīvu cenu 720,00 EUR.
Tālrunis uzziņām 63744787 vai 26432523.
 
NOMAS TIESĪBU IZSOLE
Nomas tiesību izsoles organizētājs
Auces novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90009116331,
juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads,
e-pasts: , tālr. 63745280
 
Nomas tiesību izsoles veids
Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
 
Nomas objekts
Nedzīvojamās telpas,
kadastra apzīmējums 4605 006 0607 001, platība 59,8 kv.m., tai skaitā apkurināmā platība 47,10 kv.m., kas izvietotas ēkas 1.stāvā, kas atrodas Raiņa ielā 12, Aucē, Auces novadā
Nomas objektu raksturojošā informācija, citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.
Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas ierīkošana un uzturēšana.
 
Maksimālais iznomāšanas termiņš
10 gadi
 
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis
95,00 EUR un papildus PVN mēnesī
izsoles solis – 10,00 EUR
 
Izsoles norises vieta un laiks
2017.gada 15.maijā plkst.10.00
Auces novada domes sēžu zālē (2.stāvā), Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads
 
Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš saskaņojot pa tālruni 63744787 darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv līdz izsoles dienai.
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks
Pieteikumi iesniedzami Auces novada pašvaldībā - Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, sākot ar informācijas publicēšanas dienu pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv līdz 2017.gada 15.maija plkst.10.00.
IZSOLE
Auces novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldības nekustamos īpašumus:

Bēnes ielā 7, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46050161604, kas sastāv no zemesgabala 1858 kv.m platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar 1 dzīvokļa īpašumu un 3 (trijām) neapdzīvojamām telpām, kuru kopējā platība 395 kv.m.
Sākumcena – EUR 6600,00.
Izsole notiks 2017.gada 15.maijā plkst.10.30.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Bēnes ielā 13-6, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46059000261, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 32,8 m2 platībā, 328/3022 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, divām saimniecības ēkām un zemesgabala.
Sākumcena – 1600,00 EUR.
Izsole notiks 2017.gada 15.maijā plkst.11.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsoles objekta sākumcenas Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
 Izsole notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoles noteikumi pieejami arī Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.19.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā no 18.04.2017. līdz 12.05.2017. plkst.14.00.
Tālruņi uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.
 
NOMAS TIESĪBU IZSOLE
Auces novada pašvaldība nodod nomas tiesību izsolei Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu „Pie Gotikas”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4650 005 0419. Platība – 0,1 ha. Zemes vienības kadastrālā vērtība – 500,00 EUR. Nomas tiesību izsoles sākuma cena – 10,00 EUR gadā un papildus nomas maksai normatīvajos aktos paredzētie nodokļi. Izsole notiks 2017.gada 15.maijā plkst. 12.00 Auces novada pašvaldības sēžu zālē – 2.stāvā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā. Dalībnieku reģistrācija – Auces novada pašvaldībā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, darba laikā no 2017. gada 18.aprīļa līdz 2017.gada 12.maijam plkst.14.00.
Tālrunis uzziņām 63745362.
 
 
Šodien vārda diena:
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Šodien
P O T C Pk S Sv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
< Aprīlis >
< 2017 >

Auce

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens: