LV
RU
EN
 
 
Otrdiena, 22. augusts 4:41
Lauksaimniekiem
Drukāt
Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" otrās kārtas trim aktivitātēm: "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība", "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" un "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".
 
Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31. augustam. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.
 
Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" ir desmit miljoni eiro; aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" tie arī ir desmit miljoni eiro. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs ir sadalīts pēc reģionālizācijas principa.
 
Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem ir lasāma LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.
 
Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  un Lauku attīstības programmas  ietvaros.
 
Informācijas avots: lad.gov.lv
No 1.jūlija lauksaimnieki var iegādāties dīzeļdegvielu, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka ir apkopota informācija par lauksaimnieku iesniegumiem dīzeļdegvielas, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai 2017./2018.saimnieciskajā gadā. Pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai varēja līdz šā gada 1.jūnijam, kopumā ir saņemti 17 636 iesniegumi.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties minēto dīzeļdegvielu no 2017.gada gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.novembrim. Šobrīd var iegādāties ne vairāk kā 90% no kopējā piešķirtā daudzuma.

Līdz šā gada 30.novembrim LAD vēlreiz atkārtoti izvērtēs lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību noteiktajām prasībām, un gadījumos, ja tiks konstatēts, ka piešķirtais dīzeļdegvielas daudzums ir nepamatots, tiks nosūtīts atkārtots lēmums par piešķirto degvielas apjomu.

Lauksaimniekiem piešķiramo dīzeļdegvielas daudzumu nosaka, ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras:
1.augkopība — 100 litru uz vienu hektāru,
2.augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litru uz vienu hektāru,
3.zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), — 130 litru uz vienu hektāru,
4.zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotājam, kam Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki — 60 litru uz hektāru,
5.zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,
6.citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru.

LAD atgādina, ka auksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja to izmanto pašpārvadājumiem un traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās.

Jāņem vērā, ka 2017./2018.saimnieciskajā gadā dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiešķir grūtībās nonākušam lauksaimniecības produkcijas ražotājam.

Lauku atbalsta dienests administrē dīzeļdegvielas piešķiršanu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem saskaņā ar 2015.gada 14.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.194 „Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”.
 
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts:

 
Noslēgusies pieteikšanās platību maksājumiem
Lauku atbalsta dienests informē, ka 2017.gadā ir noslēgusies pieteikšanās platību maksājumiem. Provizoriskie dati liecina, ka dienests ir saņēmis 60 103 pieteikumus platību maksājumu saņemšanai. Platību maksājumu saņemšanai varēja pieteikties līdz šā gada 22.maijam, bet ar kavējuma sankciju vēl līdz 15.jūnijam.

Par aptuveni 20 tūkstošiem hektāru ir pieaugusi atbalstam pieteiktā lauksaimniecības zemju platība – šogad ir pieteikti 1,715 miljoni hektāru (2016.gadā tika pieteikti 1,695 miljoni hektāru).

Tā kā iesniegumi tika iesniegti elektroniski, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu, tad lauksaimnieki ne tikai saņems maksājumus ātrāk, bet arī līdz 26.jūnijam pārklājumu labošanu EPS var veikt bez soda sankcijām.

Šā gada 13.jūnijā Pasaules informācijas samita Ženēvā laikā LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma tika atzīta par labāko sistēmu pasaulē kategorijā “E-lauksaimniecība”. Tā ir unikāla pasaules atzinība par izcilību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā savā darbā.
 
Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" otrās kārtas trim aktivitātēm:

-"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība",
-"Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana",
-"Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.

Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" ir desmit miljoni eiro; aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" tie arī ir desmit miljoni eiro. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs ir sadalīts pēc reģionālizācijas principa.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem ir lasāma LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  un Lauku attīstības programmas  ietvaros.
 
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts:
Jauns tematiskais portāls par lauksaimniecības tēmu
Izdevniecība "Lauku Avīze"  lasītājiem piedāvā jaunu tematisko portālu par lauksaimniecības tēmu - Laukos.lv. Tas ir specializēts portāls gan lauksaimniekam un mazdārziņa īpašniekiem, gan ikvienam pilsētniekam, kurš vēlas atbalstīt vietējās lauksaimniecības ražotājus un ikdienā iegādāties Latvijā audzētu pārtiku.
Portāla redaktore ir pieredzes bagātā žurnāliste Ingrīda Mičāne.
Jaunā portāla sauklis - gudram saimniekam un pircējam!
Gadu gaitā AS "Lauku Avīze" uzkrājusi milzu pieredzi, izdodot dažādu veidu praktisku lasāmvielu, tostarp lauksaimniecības žurnālu profesionāliem "Agro Tops". Izdevniecības tematisko izdevumu autori ir labākie augļkopības un dārzkopības speciālisti un eksperti. Šī vērtīgā informācija un zināšanas apvienojumā ar jaunumiem arī padara jauno portālu Laukos.lv par unikālu vietni, kas veltīta lauku tematikai.
 
Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēma – palīgs lauksaimniekiem
Visā valstī strauji attīstās e-pakalpojumi, kas sniedz vairāk iespējas, procesus padara ātrākus un samazina administratīvo slogu.

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) jau 2007.gadā uzsāka darbu pie Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) izstrādes.

Kā pirmais e-pakalpojums 2008.gadā tika izveidots Platību maksājumu pieteikums, bet šobrīd sistēmā ir pieejami pakalpojumi gan no Lauku atbalsta dienesta, gan citu valsts iestāžu pakalpojumi. Gadu gaitā EPS krasi pieaudzis gan lietotāju skaits, gan piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet kā viens no lielākajiem lauksaimnieku atbalsta rīkiem pieminams Zaļināšanas kalkulators, kas izveidots 2014. gadā, lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanā.

2015. gadā LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma saņēma  2.vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas  konkursā „Apvienoto Nāciju Organizācijas Publisko pakalpojumu balva 2015” („2015 United Nations Public Service Award”) kategorijā „Publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana informācijas laikmetā” ("Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age”). Šis ir ļoti augsts novērtējums, Latvijā balvu par sniegtajiem pakalpojumiem kāda no valsts iestādēm saņēmusi pirmo reizi.

Sistēma atvieglo LAD klientiem pieteikumu aizpildīšanu un pārraudzību. LAD EPS  Pieteikumu aizpildīšanas process ir vienkāršots un papildināts ar papildu skaidrojošajiem materiāliem, kā arī ir pieejama papildu informāciju par iesniegto pieteikumu apstrādi – saņemto atbalsta izmaksu, dažādām problēmām un cita, tādējādi  LAD ir kļuvis pieejamāks klientiem. EPS gūst arvien lielāku popularitāti, jo tā tiek nemitīgi uzlabota un padarīta lietotājam ērtāka – iespējams autorizēties, izmantojot internetbanku, e-parakstu vai elektronisko identifikācijas karti (eID), kā arī LAD EPS vienu klientu var pārstāvēt un rīkoties tā vārdā vairāki lietotāji.

Arī 2015. gadā LAD papildinājis EPS ar vairākiem jauniem e-pakalpojumiem, piemēram:
 
  • “Kultūraugu mēslošanas plāns”, kas palīdz sastādīt kultūraugu mēslošanas plānu – noteikt, cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot apsaimniekotās platības, ņemot vērā daudzus faktorus (priekšaugs/augsne/plānotās ražas u.c);
  • Izveidots e-pakalpojums Pašvaldību sociālajiem dienestiem operatīvas informācijas iegūšanai par LAD izmaksātā atbalstu apmēru fiziskajām personām, kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par maznodrošinātā statusa piešķiršanu;
  • Pilnveidots Riska pārvaldības (Apdrošināšana) e-pakalpojums; to noteica izmaiņas normatīvajos aktos.
 
LAD EPS lietotāji ir lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki, kā arī citi klienti, piemēram, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekotāji, pretendenti, kuri iesniedz projektus, lai pretendētu uz kādu no atbalsta veidiem, DUS operatori, kuri nodrošina bezakcīzes degvielas tirgošanu, Latvijas nacionālās sertificēšanas shēmas dalībnieki, kuri saņem apliecinājumu par platībās audzētām kultūrām, ja tās tiek izmantotas biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai, kā arī citu Zemkopības ministrijas iestāžu klienti.
Lai kļūtu par EPS lietotāju, ir jānoslēdz līgums “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”. Informāciju par pieteikšanos sistēmai, tās lietošanu, kā arī par pieejamajiem e-pakalpojumiem var iegūt Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
Simona Saule
Sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67027384, 67027830
E-pasts:

 
Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai – finanšu institūcijā ALTUM
AS „Attīstības finanšu institūcijas Altum” (ALTUM) akcijas pieder Latvijas valstij, akciju turētāji ir Finanšu, Ekonomikas un Zemkopības ministrijas.
ALTUM izveidota, apvienojoties trīs uzņēmumiem, kas sniedza atbalstu finanšu instrumentu veidā - ALTUM, Latvijas Garantiju aģentūrai un Lauku attīstības fondam. ALTUM turpina īstenot visas līdzšinējās ALTUM, LGA un LAF valsts atbalsta programmas.

ALTUM piedāvā visaptverošu finanšu instrumentu klāstu dažādām vajadzībām visās uzņēmuma attīstības stadijās.
ALTUM sniedz finanšu risinājumus biznesa uzsākšanai un esošā biznesa attīstīšanai, gan nelielām iecerēm, gan liela apjoma ražošanas projektiem. ALTUM piedāvā arī garantijas jaunu eksporta tirgu apguvei un riska kapitāla ieguldījumus. Īpašs atbalsts aizdevumu un garantiju veidā paredzēts arī lauksaimniekiem.
 
Lai atrastu sava uzņēmuma aktuālajām vajadzībām piemērotāko programmu, aicinām izmantot Atbalsta programmu kalkulatoru šeit:http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/programmu_kalkulators

Plašāka informācija par ALTUM piedāvājumu www.altum.lv

Kontaktinformācija:
Jelgavas reģionālais centrs, Lielā iela 12, Jelgava LV 3001, tālr.: 63026729

Konsultācijas biznesa uzsācējiem par Starta programmu:
Katru darba dienu 8:30 - 17:00
Silva Gātere, 
Tālr.: 63026729, 29216635

Konsultācijas par aizdevumiem uzņēmējdarbības attīstībai 
Katru darba dienu 8:30 - 17:00 
Tālr.: 63026729, 28334347

Tuvākais ALTUM konsultāciju birojs apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 7, Dobelē,
katru otrdienu un ceturtdienu, laikā no 8:30-12:00 un 12:30-17:00
 
Portāls “Klubs 75”
Portālā "Klubs 75"būs iespējams izveidot uzticamu pakalpojumu sniedzēju loku, uzzināt aktuālo informāciju par pakalpojumu sniedzējiem, iegūt izdevīgus piedāvājumus, kas būtiski samazinās ikdienas noslodzi un ietaupīs laiku, ko pavadīt sev patīkamā veidā.
Savukārt ikvienam pakalpojuma sniedzējam ir iespēja izteikt īpaši izdevīgus ikdienas pakalpojuma piedāvājumus portāla Klubs 75 biedriem, reģistrējoties portālā kā pakalpojuma sniedzējiem.

Labumi, ko Jūs iegūsiet, sadarbojoties ar portālu "Klubs 75":
• Reklāma Jūsu piedāvātajiem pakalpojumiem
• Palielināsiet Jūsu uzņēmuma apgrozījumu
• Iegūsiet jaunus klientus visā Latvijā, iespēja arī atrast jaunus biznesa partnerus
• Popularizēsit savus Latvijā ražotos un audzētos produktus
• Ērti lietojamu un pārdomātu sistēmu par visiem pirkumiem
• Automatizētu grāmatvedības sistēmu

Ja esat nolēmis piedalīties šajā projektā, tad izklāstīšu Jums dažas būtiskas lietas...
1. Jums būs iespēja pašiem publicēt un koriģēt savu sortimentu
2. Jums būs iespēja pašiemm noteikt piegādes laikus un vietas
3. Pircējs par produktiem norēķināsies attālināti (pārskaitot naudu)
4. Jūs saņemat informāciju par visiem pirkumiem 48 h pirms piegādes.
5. Portāls "Klubs 75" pārskaita naudu uz Jūsu norādīto kontu 2x mēnesī.

Portāla "Klubs 75" misija ir veicināt Jūsu biznesa izaugsmi un attīstību.
Mums nav ne reģistrēšanās, ne ikmēneša maksas.
Portāla izmantošanas maksa ir 15% no pārdotajiem produktiem (šī summa neietver nodokļus un piegādes izmaksas)

Mēs garantējam Jums:
1. Mārketingu un reklāmu; 2. Portāla uzturēšanu un pilnveidošanu; 3. Drošu produktu apmaksas sistēmu; 4. Pircēju un pārdevēju aizsardzības programmu; 5. Portāla “Klubs 75” projekta izaugsmi ilgtermiņā.

Lai veicinātu sadarbību, reģistrējoties dalībai "Klubs 75", pirmos divus mēnešus portāla izmantošanas maksa - tikai 5% no apgrozījuma!
Reģistrējiet savu dalību jau šodien. Atsūtiet aizpildītu anketu un Jūsu profils www.klubs75.lv tiks izveidots 2 darba dienu laikā.

SIA “Global Synergy Group”
Reģistrācijas Nr. 40103237643
Struktoru iela 6-51
Rīga, LV-1039
Tālrunis: + 371 29 118 334
Banka: A/S DNB Nord Bank, RIKOLV2X
Konta Nr. LV63RIKO0002013137747
Ragn-Sells aicina uz sadarbību visus lauksaimniekus
Ziemeļvalstīs lielākā atkritumu apsaimniekošanas kompānija Ragn-Sells aicina uz sadarbību visus Lauksaimniekus !

SIA Ragn Sells ir lielākā kompānija Latvijā, kura sadarbojas ar lauksaimniekiem un turpinām iesākto.

Aicinām uz sadarbību saimniekus, kuriem rodas :
- Lauksaimniecības plēve – atbrīvota no salmiem un sietiem
- Ķīmijas kanniņas – izskalotas un bez korķiem
- Minerālmēslu maisi – atbrīvoti no minerālmēsliem
- Bedru plēve – atbrīvota no salmiem un zāles
- Un citas plastmasas – spaiņus, kannas, trubas, PET pudeles, Sadzīves ķīmijas kannas.
Saimnieki, kuri ir krājuši materiālu un nav veikuši augstākminēto sadalījumu, tāpat tiek aicināti uz sadarbību. Par visu var vienoties!
Lauksaimniekus apkalpojam diezgan īsā laikā, jo esam nodrošināti ar vairākām tehnikas vienībām.
Par detaļām – lūdzam sazināties katru personīgi pa telefonu – 20223664.
Rūpēsimies par tīru Latviju kopā!
 
Šodien vārda diena:
Everts, Rudīte
Šodien
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
< Augusts >
< 2017 >

Auce

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Auces novada karte
Auces novada karte