LV
RU
EN
 
 
Sestdiena, 29. aprīlis 22:30
Lauksaimniekiem
Drukāt
Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai
No šā gada 11.aprīļa sākas pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.
Lai sniegtu atbalstu tiem lauksaimniekiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu vai nav nepieciešamo datorprasmju, LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas un palīdz aizpildīt iesniegumus elektroniski daudzos pagastu centros. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski”.
2017.gadā ir vairākas izmaiņas platību maksājumu saņemšanai. Par tām var lasīt elektroniskā informatīvā materiālā “Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017.gadā”.
LAD atgādina, ka vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem no 11.aprīļa var pieteikties dīzeļdegvielas, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai. Atšķiras pieteikšanās beigu termiņš - pēdējā diena degvielas pieteikumiem ir 1.jūnijs.
Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ne tikai saņemt maksājumus ātrāk, bet arī līdz 26.jūnijam pārklājumu labošanu EPS varēs veikt bez soda sankcijām. Šogad EPS ir veiktas arī izmaiņas, lai gadījumos, ja lauksaimnieks aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, tiktu parādīts atbilstošs brīdinājums. Sistēmā nebūs iespējams pieteikt atbalstam arī neatbilstošas platības.
LAD aicina lauksaimniekus neskaidrību gadījumos sazināties ar LAD, kā arī apmeklēt konsultācijas un klientu apkalpošanas centrus, lai aizpildītu pieteikumus klātienē!
 
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384, E-pasts:
 
Jau trīs sezonas veiksmīgi ir darbojies sezonas laukstrādnieku reģistrācijas modulis
2016.gada novembrī noslēdzās trešā Sezonas laukstrādnieku sezona, kas ilga no 1.aprīļa līdz 30.novembrim. Visā Latvijā saimniecības, kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības nozarēs, kā arī nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, var izmanto Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu šo darbinieku uzskaitei. Šo trīs sezonu laikā kopējie rādītāji ir tikai auguši, kas apliecina, ka iespēju izmantot LAD moduli sezonas laukstrādnieku reģistrēšanai izmanto arvien vairāk saimniecību.

Trīs gadu laikā pieaudzis ir gan saimniecību skaits, gan arī reģistrēto sezonas laukstrādnieku skaits. Vislielākais nodarbināto skaits reģistrēts saimniecībās Zemgalē, Ziemeļkurzemē un Lielrīgā. Šo reģionu aktivitāte palikusi nemainīga kopš sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma ieviešanas 2014.gadā. Vidējā darba samaksa vienam nodarbinātajam sezonā programmas īstenošanas laikā ir pieaugusi no 143 eiro līdz 259 eiro.

Izmantojot šo nodokļa režīmu, ieguvēji ir gan saimnieki, gan nodarbinātie. Sezonas laukstrādnieku ienākumu nodoklis ir 15% no nopelnītā atalgojuma, un nodarbinātais kļūst sociāli apdrošināts pensijai. Kopējais aprēķinātais nodoklis 2016.gadā ir 107575,85 eiro, bet 2014.gadā tie bija 40527,69 eiro.

Arī 2017.gadā Sezonas laukstrādnieku modulis būs pieejams LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – saimniecības sezonas laukstrādniekus varēs uzsākt reģistrēt EPS no 1.aprīļa.

Plašāka informācija par sezonas laukstrādnieku reģistrāciju ir pieejama izvēlnē “Sezonas laukstrādnieki”.  
 
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts:
Aktualitātes
 
"Atvērtās dienas laukos"
Atklājot aktīvo tūrisma sezonu, arī šogad organizēsim akciju "Atvērtās dienas laukos". Akcija norisināsies 2 dienas - 27.-28. maijā. Šogad akcija norisināsies gan Latvijā, gan Lietuvā. Aicinām ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šai akcijai un kopīgi popularizēt laukus un savus audzētos, ražotos produktus. Šī akcija jau kļuvusi par tradīciju - iesākt vasaras tūrisma un ražošanas sezonu ar plaši atvērtām durvīm, aicinot visus interesentus, klientus, kaimiņus un vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo piedāvājumu, ko ikdienā tūrists var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos. Pielikumā atradīsiet akcijas pieteikuma informāciju.

Vairāk informācijas skatiet te: http://www.celotajs.lv/lv/conf/170527-ADL. Te varat aplūkot 2016. gada pavasara akcijas dalībnieku piedāvājumus: http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD/dalibnieki. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi par akcijas norisi vai piedāvājuma veidošanu.

Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, tālr: 67617600, fakss: 67830041
, www.celotajs.lv
http://www.facebook.com http://www.twitter.com/laukucelotajs
Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēma – palīgs lauksaimniekiem
Visā valstī strauji attīstās e-pakalpojumi, kas sniedz vairāk iespējas, procesus padara ātrākus un samazina administratīvo slogu.

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) jau 2007.gadā uzsāka darbu pie Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) izstrādes.

Kā pirmais e-pakalpojums 2008.gadā tika izveidots Platību maksājumu pieteikums, bet šobrīd sistēmā ir pieejami pakalpojumi gan no Lauku atbalsta dienesta, gan citu valsts iestāžu pakalpojumi. Gadu gaitā EPS krasi pieaudzis gan lietotāju skaits, gan piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet kā viens no lielākajiem lauksaimnieku atbalsta rīkiem pieminams Zaļināšanas kalkulators, kas izveidots 2014. gadā, lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanā.

2015. gadā LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma saņēma  2.vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas  konkursā „Apvienoto Nāciju Organizācijas Publisko pakalpojumu balva 2015” („2015 United Nations Public Service Award”) kategorijā „Publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana informācijas laikmetā” ("Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age”). Šis ir ļoti augsts novērtējums, Latvijā balvu par sniegtajiem pakalpojumiem kāda no valsts iestādēm saņēmusi pirmo reizi.

Sistēma atvieglo LAD klientiem pieteikumu aizpildīšanu un pārraudzību. LAD EPS  Pieteikumu aizpildīšanas process ir vienkāršots un papildināts ar papildu skaidrojošajiem materiāliem, kā arī ir pieejama papildu informāciju par iesniegto pieteikumu apstrādi – saņemto atbalsta izmaksu, dažādām problēmām un cita, tādējādi  LAD ir kļuvis pieejamāks klientiem. EPS gūst arvien lielāku popularitāti, jo tā tiek nemitīgi uzlabota un padarīta lietotājam ērtāka – iespējams autorizēties, izmantojot internetbanku, e-parakstu vai elektronisko identifikācijas karti (eID), kā arī LAD EPS vienu klientu var pārstāvēt un rīkoties tā vārdā vairāki lietotāji.

Arī 2015. gadā LAD papildinājis EPS ar vairākiem jauniem e-pakalpojumiem, piemēram:
 
  • “Kultūraugu mēslošanas plāns”, kas palīdz sastādīt kultūraugu mēslošanas plānu – noteikt, cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot apsaimniekotās platības, ņemot vērā daudzus faktorus (priekšaugs/augsne/plānotās ražas u.c);
  • Izveidots e-pakalpojums Pašvaldību sociālajiem dienestiem operatīvas informācijas iegūšanai par LAD izmaksātā atbalstu apmēru fiziskajām personām, kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par maznodrošinātā statusa piešķiršanu;
  • Pilnveidots Riska pārvaldības (Apdrošināšana) e-pakalpojums; to noteica izmaiņas normatīvajos aktos.
 
LAD EPS lietotāji ir lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki, kā arī citi klienti, piemēram, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekotāji, pretendenti, kuri iesniedz projektus, lai pretendētu uz kādu no atbalsta veidiem, DUS operatori, kuri nodrošina bezakcīzes degvielas tirgošanu, Latvijas nacionālās sertificēšanas shēmas dalībnieki, kuri saņem apliecinājumu par platībās audzētām kultūrām, ja tās tiek izmantotas biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai, kā arī citu Zemkopības ministrijas iestāžu klienti.
Lai kļūtu par EPS lietotāju, ir jānoslēdz līgums “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”. Informāciju par pieteikšanos sistēmai, tās lietošanu, kā arī par pieejamajiem e-pakalpojumiem var iegūt Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
Simona Saule
Sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67027384, 67027830
E-pasts:

 
Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai – finanšu institūcijā ALTUM
AS „Attīstības finanšu institūcijas Altum” (ALTUM) akcijas pieder Latvijas valstij, akciju turētāji ir Finanšu, Ekonomikas un Zemkopības ministrijas.
ALTUM izveidota, apvienojoties trīs uzņēmumiem, kas sniedza atbalstu finanšu instrumentu veidā - ALTUM, Latvijas Garantiju aģentūrai un Lauku attīstības fondam. ALTUM turpina īstenot visas līdzšinējās ALTUM, LGA un LAF valsts atbalsta programmas.

ALTUM piedāvā visaptverošu finanšu instrumentu klāstu dažādām vajadzībām visās uzņēmuma attīstības stadijās.
ALTUM sniedz finanšu risinājumus biznesa uzsākšanai un esošā biznesa attīstīšanai, gan nelielām iecerēm, gan liela apjoma ražošanas projektiem. ALTUM piedāvā arī garantijas jaunu eksporta tirgu apguvei un riska kapitāla ieguldījumus. Īpašs atbalsts aizdevumu un garantiju veidā paredzēts arī lauksaimniekiem.
 
Lai atrastu sava uzņēmuma aktuālajām vajadzībām piemērotāko programmu, aicinām izmantot Atbalsta programmu kalkulatoru šeit:http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/programmu_kalkulators

Plašāka informācija par ALTUM piedāvājumu www.altum.lv

Kontaktinformācija:
Jelgavas reģionālais centrs, Lielā iela 12, Jelgava LV 3001, tālr.: 63026729

Konsultācijas biznesa uzsācējiem par Starta programmu:
Katru darba dienu 8:30 - 17:00
Silva Gātere, 
Tālr.: 63026729, 29216635

Konsultācijas par aizdevumiem uzņēmējdarbības attīstībai 
Katru darba dienu 8:30 - 17:00 
Tālr.: 63026729, 28334347

Tuvākais ALTUM konsultāciju birojs apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 7, Dobelē,
katru otrdienu un ceturtdienu, laikā no 8:30-12:00 un 12:30-17:00
 
Portāls “Klubs 75”
Portālā "Klubs 75"būs iespējams izveidot uzticamu pakalpojumu sniedzēju loku, uzzināt aktuālo informāciju par pakalpojumu sniedzējiem, iegūt izdevīgus piedāvājumus, kas būtiski samazinās ikdienas noslodzi un ietaupīs laiku, ko pavadīt sev patīkamā veidā.
Savukārt ikvienam pakalpojuma sniedzējam ir iespēja izteikt īpaši izdevīgus ikdienas pakalpojuma piedāvājumus portāla Klubs 75 biedriem, reģistrējoties portālā kā pakalpojuma sniedzējiem.

Labumi, ko Jūs iegūsiet, sadarbojoties ar portālu "Klubs 75":
• Reklāma Jūsu piedāvātajiem pakalpojumiem
• Palielināsiet Jūsu uzņēmuma apgrozījumu
• Iegūsiet jaunus klientus visā Latvijā, iespēja arī atrast jaunus biznesa partnerus
• Popularizēsit savus Latvijā ražotos un audzētos produktus
• Ērti lietojamu un pārdomātu sistēmu par visiem pirkumiem
• Automatizētu grāmatvedības sistēmu

Ja esat nolēmis piedalīties šajā projektā, tad izklāstīšu Jums dažas būtiskas lietas...
1. Jums būs iespēja pašiem publicēt un koriģēt savu sortimentu
2. Jums būs iespēja pašiemm noteikt piegādes laikus un vietas
3. Pircējs par produktiem norēķināsies attālināti (pārskaitot naudu)
4. Jūs saņemat informāciju par visiem pirkumiem 48 h pirms piegādes.
5. Portāls "Klubs 75" pārskaita naudu uz Jūsu norādīto kontu 2x mēnesī.

Portāla "Klubs 75" misija ir veicināt Jūsu biznesa izaugsmi un attīstību.
Mums nav ne reģistrēšanās, ne ikmēneša maksas.
Portāla izmantošanas maksa ir 15% no pārdotajiem produktiem (šī summa neietver nodokļus un piegādes izmaksas)

Mēs garantējam Jums:
1. Mārketingu un reklāmu; 2. Portāla uzturēšanu un pilnveidošanu; 3. Drošu produktu apmaksas sistēmu; 4. Pircēju un pārdevēju aizsardzības programmu; 5. Portāla “Klubs 75” projekta izaugsmi ilgtermiņā.

Lai veicinātu sadarbību, reģistrējoties dalībai "Klubs 75", pirmos divus mēnešus portāla izmantošanas maksa - tikai 5% no apgrozījuma!
Reģistrējiet savu dalību jau šodien. Atsūtiet aizpildītu anketu un Jūsu profils www.klubs75.lv tiks izveidots 2 darba dienu laikā.

SIA “Global Synergy Group”
Reģistrācijas Nr. 40103237643
Struktoru iela 6-51
Rīga, LV-1039
Tālrunis: + 371 29 118 334
Banka: A/S DNB Nord Bank, RIKOLV2X
Konta Nr. LV63RIKO0002013137747
Ragn-Sells aicina uz sadarbību visus lauksaimniekus
Ziemeļvalstīs lielākā atkritumu apsaimniekošanas kompānija Ragn-Sells aicina uz sadarbību visus Lauksaimniekus !

SIA Ragn Sells ir lielākā kompānija Latvijā, kura sadarbojas ar lauksaimniekiem un turpinām iesākto.

Aicinām uz sadarbību saimniekus, kuriem rodas :
- Lauksaimniecības plēve – atbrīvota no salmiem un sietiem
- Ķīmijas kanniņas – izskalotas un bez korķiem
- Minerālmēslu maisi – atbrīvoti no minerālmēsliem
- Bedru plēve – atbrīvota no salmiem un zāles
- Un citas plastmasas – spaiņus, kannas, trubas, PET pudeles, Sadzīves ķīmijas kannas.
Saimnieki, kuri ir krājuši materiālu un nav veikuši augstākminēto sadalījumu, tāpat tiek aicināti uz sadarbību. Par visu var vienoties!
Lauksaimniekus apkalpojam diezgan īsā laikā, jo esam nodrošināti ar vairākām tehnikas vienībām.
Par detaļām – lūdzam sazināties katru personīgi pa telefonu – 20223664.
Rūpēsimies par tīru Latviju kopā!
 
Šodien vārda diena:
Laine, Raimonds, Vilnis
Šodien
P O T C Pk S Sv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
< Aprīlis >
< 2017 >

Auce

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens: